Νέα

Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού Εορτάζει τα Όγδοα Γενέθλια

στις:

Τα τελευταία οκτώ χρόνια, το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού εργάζεται ακούραστα για βασικά δικαιώματα και ελευθερίες σε μια κοινωνία αυξανόμενα οδηγούμενη από το λογισμικό. Η 11η Μαρτίου 2009 είναι άλλο ένα σημαντικό ορόσημο με τα 2^3 (όγδοα) γενέθλια να εορτάζονται από τους φίλους, τα Μέλη και τους συνεργάτες.

"Ο κόσμος του Ελεύθερου Λογισμικού έχει αναπτυχθεί δραματικά από τότε που ιδρύθηκε το FSFE, και το FSFE ήταν ένα βασικό μέρος αυτής της αλλαγής", παρατηρεί ο Greve. "Το Ελεύθερο Λογισμικό έχει κερδίσει την πρώτη του αντιμονοπωλιακή δράση. Βοηθήσαμε να έρθουν ζητήματα διαλειτουργικότητας και προτυποποίησης στο προσκήνιο της αντιπαράθεσης, με το OOXML στην κορύφωση αυτής της αντιπαράθεσης. Ως συνέπεια, περισσότερες κυβερνήσεις και δημόσιοι θεσμοί έχουν αρχίσει να θέτουν ερωτήματα για τον έλεγχο του λογισμικού και των δεδομένων τους".

Στον ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο του Ελεύθερου Λογισμικού, το FSFE έχει συχνά βρεθεί στο μέτωπο νέων εξελίξεων. Ενώ οι δημόσιες εκστρατείες όπως η ετήσια Ημέρα Ελευθερίας Εγγράφων και η πρόσφατη παρουσίαση της εκστρατείας του pdfreaders.org έχουν γίνει οι πιο ορατές πτυχές της εργασίας του FSFE, πολλές άλλες δραστηριότητες έχουν λάβει λιγότερη δημοσιότητα εξαιτίας της παρασκηνιακής τους φύσης.

Στη διάρκεια των τελευταίων οκτώ ετών, το FSFE έχει εργαστεί εντατικά στα Ηνωμένα Έθνη, έχει προωθήσει τα συμφέροντα του Ελεύθερου Λογισμικού στην Παγκόσμια Σύνοδο Κορυφής για την Κοινωνία της Πληροφορίας (WSIS), έχει συμβάλλει στο Forum Διακυβέρνησης Διαδικτύου (IGF), έχει λάβει μέρος σε συζητήσεις στον Παγκόσμιο Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας (WIPO), και έχει εκπαιδεύσει διαχειριστές έργων της Παγκόσμιας Τράπεζας σχετικά με το Ελεύθερο Λογισμικό. Το FSFE έχει συνεργαστεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όχι απλώς ως μέρος της αντιμονοπωλιακής υπόθεσης, αλλά επίσης και μέσα από χρηματοδοτήσεις έρευνας και ανάπτυξης στα προγράμματα-πλαίσια, έχει άμεσα ασχοληθεί με αυτά τα έργα, και έχει βοηθήσει την Επιτροπή προσφέροντας στοιχεία σε πρωτοβουλίες για τον καθορισμό πολιτικών.

Η εργασία στα διεθνή fora καθορισμού πολιτικών περιλαμβάνει πάντα μια σύγκρουση ανάμεσα στη δημοσιοποίηση και την εμπιστευτικότητα που απαιτείται στη διαδικασία. Η δημόσια διακήρυξη νίκης συχνά σημαίνει ήττα, και μια προσεκτικά συντηρούμενη φήμη είναι το κλειδί για τη μετάδοση του σωστού μηνύματος, στο σωστό τόπο, τη σωστή στιγμή.

Από τη συνδρομή σε νομικές υποθέσεις μέχρι την Ομάδα Εργασίας Ελεύθερίας (FTF) και την επίβλεψη της ανάπτυξης των κανονισμών για το Διαδίκτυο, τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας και τη διατήρηση των πατεντών λογισμικού σε ασφαλή απόσταση, το FSFE έχει παίξει έναν ζωτικό ρόλο στη διαμόρφωση του μελλοντικού περιβάλλοντος για το Ελεύθερο Λογισμικό.

Το 2005, το FSFE ξεκίνησε το κοινοτικό του πρόγραμμα, την Κοινότητα, η οποία εκτός από μια σημαντική πηγή χρηματοδότησης για το FSFE έχει αναπτυχθεί και έχει γίνει από μόνη της ένα πολύ επιτυχημένο ανεξάρτητο δίκτυο, με έργα, συναντήσεις και εορτασμούς που γίνονται σε πολλές χώρες. Ο Matthias Kirschner, Συντονιστής της Κοινότητας για το FSFE, εξηγεί ότι η Κοινότητα έχει επιλέξει να επισημάνει την εκδήλωση των 2^3 γενεθλίων με μια ειδική έκδοση της σειράς των Συνεντεύξεων στην Κοινότητα, στην οποία ο Georg Greve αναλύει το ιστορικό που προηγείται του FSFE και πώς κατέληξε να το ιδρύσει. Η συνέντευξη είναι διαθέσιμη στο https://blogs.fsfe.org/fellowship-interviews/?p=27.

Σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού

Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού (FSFE) είναι μια μη-κερδοσκοπική μη-κυβερνητική οργάνωση, η οποία δραστηριοποιείται σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες και ασχολείται με πολλές διεθνείς δραστηριότητες. Η πρόσβαση στο λογισμικό καθορίζει τη συμμετοχή σε μια ψηφιακή κοινωνία. Για να εξασφαλίσει την ισότιμη συμμετοχή στην εποχή της πληροφορίας, καθώς επίσης και τον ελεύθερο ανταγωνισμό, το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού (FSFE) επιδιώκει και είναι αφοσιωμένο στην προώθηση του Ελεύθερου Λογισμικού, το οποίο ορίζεται από τις ελευθερίες να χρησιμοποιείται, να μελετάται, να τροποποιείται και να αντιγράφεται. Από την ίδρυσή του το 2001, η ευαισθητοποίηση για τα θέματα αυτά, η πολιτική και νομική προστασία του Ελεύθερου Λογισμικού και η απόδοση Ελευθερίας στους ανθρώπους με την υποστήριξη της ανάπτυξης του Ελεύθερου Λογισμικού είναι κεντρικά ζητήματα για το FSFE.

Θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητα του FSFE στο https://fsfe.org