Νέα

Το FSFE αναζητά συντονιστή και στελέχη για το νομικό τμήμα

στις:

Περιγραφή θέσης εργασίας

Το FSFE ιδρύθηκε το 2001 ως ένας πολυ-πολιτισμικός κατανεμημένος οργανισμός με εθελοντές και προσωπικό κατανεμημένο σε διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες. Η μεθοδολογία του είναι αυτή της οδηγούμενης από τα αποτελέσματα ΜΚΟ με έμφαση στον εποικοδομητικό διάλογο για μια ανθεκτική πολιτική και νομική αλλαγή. Ως περιβάλλον το FSFE έχει αναπτυχθεί από την κοινότητα του Ελεύθερου Λογισμικού και είναι ιδανικό για να κινητοποιεί άτομα με ικανότητα να διευθύνουν προγράμματα και πρωτοβουλίες.

Το FSFE αναζητά υποψήφιους για τις θέσεις του συντονιστή και των στελεχών του νομικού μας τμήματος, της Ομάδας Εργασίας Ελευθερίας (Freedom Task Force, FTF). Ο συντονιστής και τα μέλη της FTF εργάζονται σε συνεργασία με μια μικτή ομάδα εθελοντών και προσωπικού για να υποστηρίξουν την αποστολή του FSFE.

Απαιτήσεις:

Απαιτούμενα προσόντα:

Χρήσιμη εμπειρία θα μπορούσε να είναι:

Θα ήταν χρήσιμο αν ο υποψήφιος διαθέτει:

Εργασιακές συνθήκες

Παροχές

Περισσότερες πληροφορίες

Πώς θα υποβάλλετε αίτηση

Αν ενδιαφέρεστε για τη θέση, παρακαλούμε απευθύνετε την αίτησή σας στο Εκτελεστικό Συμβούλιο του FSFE στο council@lists.fsfe.org, μαζί με ένα πρόσφατο βιογραφικό σημείωμα και μια επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Παρακαλούμε όπως αποστείλετε όλες τις πληροφορίες σε Ανοιχτά Πρότυπα και μην αποστείλετε έγγραφα Microsoft Word.

Θα εξετάσουμε όλες τις αιτήσεις και θα επιδιώξουμε προσωπικές συνεντεύξεις με τους περισσότερο υποσχόμενους υποψήφιους.