SUMMER SALE! No shipping costs to all orders from 6 euros until 30 June!

Νέα

Η Υπόθεση της ΕΕ για τους περιηγητές ιστού: Το FSFE λέει ότι οι λεπτομέρειες του διακανονισμού θα είναι κρίσιμες

στις:

Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού (FSFE) συγχαίρει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη σταθερή της στάση στην αντιμονοπωλιακή διερεύνηση εναντίον της Microsoft, η οποία οδήγησε την εταιρία σε διακανονισμό. Για οποιονδήποτε διακανονισμό, το να τεθούν οι λεπτομέρειες σωστά, θα είναι κρίσιμης σημασίας για τον ανταγωνισμό και την καινοτομία στην αγορά των περιηγητών ιστού.

"Για να εξασφαλίσουμε τη γνήσια επιλογή του καταναλωτή, η οθόνη επιλογής πρέπει να είναι διαθέσιμη στους χρήστες των Microsoft Windows σε όλον τον κόσμο, όχι μόνο στην Ευρώπη", λέει ο Karsten Gerloff, Πρόεδρος του FSFE. "Η εταιρία συντηρεί την κυριαρχία της χάρη στα δικτυακά αποτελέσματα που προκαλεί η παράνομη πρακτική της να πακετάρει τον Internet Explorer με τα λειτουργικά συστήματα Windows σε όλες τις αγορές που πουλάει το λογισμικό της. Σε μια διεθνώς διασυνδεδεμένη αγορά, οι επανορθώσεις θα πρέπει να είναι καθολικές".

Ως τρίτο ενδιαφερόμενο μέρος στην υπόθεση, το FSFE υποστηρίζει ότι οποιοσδήποτε διακανονισμός θα πρέπει να τοποθετεί τους ανταγωνιστικούς περιηγητές σε ισότιμη βάση με τον Internet Explorer. Θα πρέπει να είναι προσβάσιμοι το ίδιο εύκολα με τον περιηγητή της Microsoft, και θα πρέπει να παρέχει στους χρήστες τον ίδιο τουλάχιστο βαθμό ενσωμάτωσης στο λειτουργικό σύστημα.

Η διαδικασία επιλογής των περιηγητών που θα συμπεριληφθούν στην οθόνη επιλογής είναι ένα ζήτημα-κλειδί της πρότασης. Αυτή η διαδικασία χρειάζεται να βασιστεί σε έναν σαφώς ορισμένο αλγόριθμο, υπό τον αυτηρό έλεγχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

"Αν απλώς συμπεριληφθούν οι περιηγητές με βάση το ποσοστό χρήσης, αυτό θα πάγωνε την αγορά στην παρούσα κατάσταση, αντί να την τονώσει. Αντίθετα, οι τάσεις της αγοράς και η διαθεσιμότητα του κάθε περιηγητή σε όλες τις πλατφόρμες θα πρέπει να είναι οι παράμετροι-κλειδιά για την επιλογή", λέει ο Adriaan de Groot, Νομικός Συντονιστής του FSFE.

Το FSFE θα συνεχίσει να υποστηρίζει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην προσπάθειά της να φέρει δίκαιη πρόσβαση, ανταγωνισμό και καινοτομία στην αγορά των περιηγητών ιστού. Το FSFE θεωρεί την αντι-ανταγωνιστική συμπεριφορά απαράδεκτη, είτε αυτή εμφανίζεται με την "πρόσδεση" προϊόντων, είτε με την παράκαμψη των προτύπων και της δίκαιης πρόσβασης.

Το FSFE προβάλλει την ελευθερία επιλογής και προστατεύει τα Ανοιχτά Πρότυπα. Αυτό συμπεριλαμβάνει τη δραστηριοποίηση εναντίον της κατάχρησης προτύπων μέσα από ιδιοκτησιακές επεκτάσεις οι οποίες παράνομα προκαλούν ρήγματα στο Διαδίκτυο. Το FSFE καλωσορίζει τη συμμετοχή οποιασδήποτε εταιρίας στην αγορά περιηγητών, και τη βελτιστοποίηση των προϊόντων της ώστε να λειτουργούν ομαλά στις πλατφόρμες για τις οποίες κατασκευάστηκαν.

Αλλά καμία εταιρία δεν θα έπρεπε να είναι σε θέση να υπαγορεύει πώς θα μοιάζει το Διαδίκτυο, εκμεταλλευόμενη τη δεσπόζουσα θέση της σε μια πλατφόρμα, με στόχο τη διάβρωση των προτύπων μέσα από τον έλεγχο των συστημάτων πελάτη/εξυπηρετητή.

Για προηγούμενες δηλώσεις του FSFE σε αυτό το ζήτημα, παρακαλούμε δείτε:

Για την επιστολή του FSFE προς την Ευρωπαία Επίτροπο για τον Ανταγωνισμό Neelie Kroes, παρακαλούμε δείτε:

Ιστορικό

Το FSFE προηγούμενα υποστήριξε τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη διερεύνηση που έκανε το 2001 εναντίον της συγκάλυψης από τη Microsoft των δεδομένων διαλειτουργικότητας. Τότε ήταν η πρώτη φορά που η κοινότητα του Ελεύθερου Λογισμικού απασχολήθηκε σε μια τέτοιαν υπόθεση και βοήθησε στη διαμόρφωση της τελικής απόφασης το 2004 εναντίον της Microsoft απαιτώντας τη δημοσιοποίηση των πληροφοριών περί διαλειτουργικότητας.

Η απόφαση επικυρώθηκε το 2007 με μια απόφαση του Ευρωπαϊκού Πρωτοδικείου, και τελικά, η Samba και το σύνολο της κοινότητας απέκτησαν πρόσβαση στις πληροφορίες διαλειτουργικότητας με όρους συμβατούς με την GNU Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης, οι οποίες τώρα εφαρμόζονται σε καλύτερο και περισσότερο διαλειτουργικό λογισμικό που θα ωφελήσει το οικοσύστημα της Πληροφορικής συνολικά.

Σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού:

Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού (FSFE) είναι μια μη-κερδοσκοπική μη-κυβερνητική οργάνωση, η οποία δραστηριοποιείται σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες και ασχολείται με πολλές διεθνείς δραστηριότητες. Η πρόσβαση στο λογισμικό καθορίζει τη συμμετοχή σε μια ψηφιακή κοινωνία. Για να εξασφαλίσει την ισότιμη συμμετοχή στην εποχή της πληροφορίας, καθώς επίσης και τον ελεύθερο ανταγωνισμό, το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού (FSFE) επιδιώκει και είναι αφοσιωμένο στην προώθηση του Ελεύθερου Λογισμικού, το οποίο ορίζεται από τις ελευθερίες να χρησιμοποιείται, να μελετάται, να τροποποιείται και να αντιγράφεται. Από την ίδρυσή του το 2001, η ευαισθητοποίηση για τα θέματα αυτά, η πολιτική και νομική προστασία του Ελεύθερου Λογισμικού και η απόδοση Ελευθερίας στους ανθρώπους με την υποστήριξη της ανάπτυξης του Ελεύθερου Λογισμικού είναι κεντρικά ζητήματα για το FSFE.

Επικοινωνία με τον Τύπο: