We need your long-term help now: please become an FSFE supporter today, so that we can continue to stand up for your and the next generations’ freedom.

Nieuws

EU browserzaak: Voor de FSFE zijn de details van de schikking van cruciaal belang

op:

De Free Software Foundation Europe (FSFE) feliciteert de Europese Commissie met haar standvastigheid in het antitrustonderzoek tegen Microsoft waardoor dit bedrijf is overgegaan tot het aanbieden van een schikking. Zoals altijd bij dit soort schikkingen zal het erop aan komen om de details goed af te spreken zodat concurrentie en innovatie hun herintrede kunnen doen in de browsermarkt.

"Om haar klanten een echt vrije keuze aan te bieden moet het keuzescherm aan alle klanten over de hele wereld worden aangeboden, niet alleen in Europa", zegt Karsten Gerloff, voorzitter van de FSFE. "Het bedrijf slaagt er in haar dominante positie te behouden dankzij het netwerkeffect van de marktpositie die ze verwierf door de illegale praktijk van het bundelen van haar Internet Explorer met haar Windows besturingssysteem in alle markten waar ze software verkoopt. In een globale markt moeten ook globale maatregelen genomen worden."

Als belanghebbende derde partij staat de FSFE erop dat om het even welke schikking ertoe moet leiden dat elke concurrerende browser op gelijke voet wordt behandeld. Ze moeten even makkelijk toegankelijk zijn als Microsofts eigen browser en de gebruiker moet eenzelfde integratie in het besturingssysteem aangeboden krijgen.

De procedure voor het selecteren van een browser in het keuzescherm is zeer belangrijk. Deze procedure moet verlopen volgens een zeer duidelijk omschreven algoritme, dat van zeer nabij kan opgevolgd worden door de Europese Commissie.

"Browsers oplijsten in volgorde van hun gebruikersaantallen zou de markt eerder bevriezen in haar huidige toestand dan haar nieuw leven in te blazen. Markttendenzen en de beschikbaarheid op verschillende platformen van de verschillende browsers zouden de belangrijkste parameters moeten zijn voor deze selectie", zegt Adriaan de Groot, juridisch coördinator van de FSFE.

De FSFE blijft de Europese Commissie steunen in haar strijd voor een eerlijkere toegang, vrije concurrentie en innovatie in de browsermarkt. Voor de FSFE is anticompetitief gedrag onaanvaardbaar of het nu gaat om het 'koppelen' van producten of het omzeilen van standaarden en eerlijke toegang.

De FSFE promoot vrije keuze en beschermt Open Standaarden. Dit omvat ook de strijd tegen het misbruik van standaarden door middel van propriëtaire uitbreidingen die het internet segmenteren. De FSFE is blij met elke nieuwe speler in de browsermarkt en de optimalisering van hun producten voor hun doelplatformen.

Maar geen enkel bedrijf mag in zo'n positie komen dat zij eenzijdig kunnen bepalen hoe het internet eruit moet zien door middel van gebruik te maken van hun dominantie op een platform om standaarden te laten verwateren met hun controle over zowel de server- als de cliënttoepassingen.

Vroegere verklaringen van de FSFE over dit thema:

U vindt de brief aan de Europese Commissaris voor concurrentie Neelie Kroes op volgende locatie:

Achtergrondinformatie

De FSFE ondersteunde eerder al het onderzoek van het DG concurrentie van de Europese Commissie in 2001 tegen de weigering van Microsoft om haar interoperabiliteitsgegevens bekend te maken. Dit was de eerste keer dat de Vrije Softwaregemeenschap betrokken was in zo'n zaak. Dit engagement heeft mee geleid naar de eindbeslissing in 2004 die Microsoft oplegde om de interoperabiliteitsinformatie publiek bekend te maken.

De uitspraak hield ook stand bij de beslissing van het Europees Hof van Eerste Aanleg in 2007. Uiteindelijk kreeg Samba en de hele gemeenschap toegang tot de interoperabliliteitgegevens tegen voorwaarden die compatibel zijn met de GNU General Public License. De gegevens worden nu geïmplementeerd in meer en beter interoperabele software, ten voordele van het hele IT-ecosysteem.

De Free Software Foundation Europe

De Free Software Foundation Europe (FSFE) is een niet-gouvernementele, non-profit organisatie die actief is in verschillende Europese landen en betrokken is bij veel globale activiteiten. De toegang tot software bepaalt je kansen in de digitale samenleving. Om iedereen gelijke kansen te geven in het informatietijdperk en om tevens een vrije concurrentie mogelijk te houden, werkt de FSFE aan de vooruitgang en de promotie van Vrije Software gedefinieerd met de vrijheden om de software te gebruiken, te bestuderen, te verbeteren en te kopiëren. De FSFE werd opgericht in 2001 om het bewustzijn voor deze zaken te vergroten, om Vrije Software politiek en juridisch veilig te stellen en om mensen te ondersteunen bij het ontwikkelen van Vrije Software.

Perscontactt: