Deze vertaling zou achterhaald kunnen zijn ten opzichte van originele tekst. Help ons alstublieft bij het vertalen van deze en andere pagina's op fsfe.org zodat mensen onze boodschap in hun moedertaal kunnen lezen.

Nieuws

De FSFE engageert zich in de EU-browserzaak

op:

De Free Software Foundation Europe ondersteunt het antitrustonderzoek van de Europese Commissie tegen Microsoft en heeft dan ook een officieel verzoek ingediend om aan de zaak toegevoegd te worden als betrokken derde partij.

Het onderzoek ging op 16 januari van start met de aankondiging van het DG voor concurrentie dat ze een mededeling van punten van bezwaar hadden opgesteld over misbruiken door Microsoft van de webstandaarden en het koppelen van Internet Explorer (IE) aan hun familie van Windows besturingssystemen. Het is gebaseerd op een klacht ingediend door Opera, een Europees bedrijf dat actief is in het ontwikkelen van een webbrowser, die al in 2007 ondersteund werd door de FSFE.

De FSFE vindt anticompetitief gedrag onaanvaardbaar. Ongeacht of het voortvloeit uit het "koppelen" van producten of uit het omzeilen van standaarden en toegankelijkheid. De FSFE zal steeds proberen om acties te ondersteunen die concurrentie mogelijk maken en innovatie ondersteunen.

De FSFE is een sterk voorstander van vrije keuze en Open Standaarden. Dit betekent dat ze werk maken van de strijd tegen het misbruik van standaarden door het toevoegen van propriëtaire uitbreidingen die het internet op een onwettige manier fragmenteren. De FSFE is blij met elk bedrijf dat mee in de browsermarkt stapt en ondersteunt hun zoektocht naar het verbeteren van hun producten om optimaal te presteren op de verkozen platformen.

Geen enkel bedrijf mag in de positie komen waar zij kunnen bepalen hoe het internet er uit zal zien. Het mag de kans niet krijgen om gebruik te maken van hun dominante positie op één bepaald platform om standaarden te laten verwateren of controle te nemen over de server en de client.

Georg Greve, voorzitter van de FSFE formuleert het als volgt:"Antitrustwetgeving moet ingrijpen indien een dominante marktspeler voortdurend en op grote schaal misbruik maakt van zijn positie om ook in andere domeinen de concurrentie te schaden. In dit geval heeft Microsoft zijn monopolie op haar platform misbruikt om Internet Explorer op kunstmatige wijze alomtegenwoordig te maken, waarna ze de standaarden voor servers en clients hebben gewijzigd om de compatibiliteit te verstoren en concurrentie te bemoeilijken."

"De ontwerpbeslissingen waardoor IE gemakkelijker integreerde dan alternatieve browsers en de niet gedocumenteerde wijzigingen van de webstandaarden waren technologisch onverantwoord. De gevolgen van deze wijzigingen waartegen de Europese Commissie nu optreedt zijn geen neveneffecten, het waren de beoogde gevolgen", besluit Greve.

"Microsoft dat zich vaak uitspreekt voor vrije concurrentie en interoperabiliteit moet nu maar eens de daad bij het woord voegen", zegt Carlo Piana, raadsheer van de FSFE. "Tot nu toe hebben we daar echter nog niet veel van gezien terwijl de acties tegen Vrije Software breed worden uitgesmeerd. Wij blijven onverzettelijk in onze eis voor het herstellen van echte concurrentie en een gelijke behandeling van alle marktspelers."

Eerdere verklaringen van de FSFE:

De FSFE stuurde in 2007 reeds een brief hierover aan Europees Commissaris Neelie Kroes:

Achtergrondinformatie

De FSFE ondersteunde eerder al het onderzoek van het DG concurrentie van de Europese Commissie in 2001 tegen de weigering van Microsoft om haar interoperabiliteitsgegevens bekend te maken. Dit was de eerste keer dat de Vrije Softwaregemeenschap betrokken was in zo'n zaak. Dit engagement heeft mee geleid naar de eindbeslissing in 2004 die Microsoft oplegde om de interoperabiliteitsinformatie publiek bekend te maken.

De uitspraak hield ook stand bij de beslissing van het Europees Hof van Eerste Aanleg in 2007. Uiteindelijk kreeg Samba en de hele gemeenschap toegang tot de interoperabliliteitgegevens tegen voorwaarden die compatibel zijn met de GNU General Public License. De gegevens worden nu geïmplementeerd in meer en beter interoperabele software, ten voordele van het hele IT-ecosysteem.

De Free Software Foundation Europe

De Free Software Foundation Europe (FSFE) is een niet-gouvernementele, non-profit organisatie die actief is in verschillende Europese landen en betrokken is bij veel globale activiteiten. De toegang tot software bepaalt je kansen in de digitale samenleving. Om iedereen gelijke kansen te geven in het informatietijdperk en om tevens een vrije concurrentie mogelijk te houden, werkt de FSFE aan de vooruitgang en de promotie van Vrije Software gedefiniëerd met de vrijheden om de software te gebruiken, te bestuderen, te verbeteren en te kopiëren. De FSFE werd opgericht in 2001 om het bewustzijn voor deze zaken te vergroten, om Vrije Software politiek en juridisch veilig te stellen en om mensen te ondersteunen bij het ontwikkelen van Vrije Software.

U vindt meer informatie over het werk van de FSFE via https://fsfe.org/.

Contact

Coördinaten van de FSFE.