Η μετάφραση μπορεί να είναι ξεπερασμένη με πρωτότυπο κείμενο. Βοήθησέ μας να μεταφράσουμε αυτή και άλλες σελίδες στο fsfe.org, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να διαβάσουν το μήνυμα μας στην μητρική τους γλώσσα.

Νέα

Το FSFE παίρνει μέρος στην υπόθεση της ΕΕ για τους περιηγητές ιστού

στις:

Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού ανακοίνωσε σήμερα ότι θα υποστηρίξει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη διερευνητική διαδικασία περί αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας εναντίον της Microsoft και για αυτόν το σκοπό έχει ζητήσει επίσημα να συμπεριληφθεί ως ενδιαφερόμενο τρίτο μέρος.

Η διερεύνηση ξεκίνησε στις 16 Ιανουαρίου όταν η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανακοίνωσε ότι είχε εκδώσει μια δήλωση ενστάσεων σχετικά με την κατάχρηση από τη Microsoft των προτύπων στον παγκόσμιο ιστό και την πρόσδεση του Internet Explorer (IE) στην οικογένεια προϊόντων του Λειτουργικού Συστήματος Windows. Η δήλωση έγινε με βάση μια καταγγελία η οποία υποβλήθηκε από την Opera, μια Ευρωπαϊκή εταιρία που ασχολείται με την ανάπτυξη περιηγητών ιστού, και η οποία υποστηρίχθηκε δημόσια από το FSFE το 2007.

Το FSFE θεωρεί την αντι-ανταγωνιστική συμπεριφορά απαράδεκτη, είτε εμφανίζεται με την "πρόσδεση" προϊόντων, είτε με την παράκαμψη των προτύπων και της δίκαιης πρόσβασης. Το FSFE θα επιδιώξει να στηρίξει όλες τις διαδικασίες που εξασφαλίζουν τον ανταγωνισμό και επιτρέπουν την καινοτομία.

Το FSFE προβάλλει την ελευθερία επιλογής και προστατεύει τα Ανοιχτά Πρότυπα. Αυτό συμπεριλαμβάνει τη δραστηριοποίηση εναντίον της κατάχρησης προτύπων μέσα από ιδιοκτησιακές επεκτάσεις οι οποίες παράνομα προκαλούν ρήγματα στο Διαδίκτυο. Το FSFE καλωσορίζει τη συμμετοχή οποιασδήποτε εταιρίας στην αγορά περιηγητών ιστού, και τη βελτιστοποίηση των προϊόντων της ώστε να λειτουργούν ομαλά στις πλατφόρμες για τις οποίες κατασκευάστηκαν.

Αλλά καμία εταιρία δεν θα έπρεπε να είναι σε θέση να υπαγορεύει πώς θα μοιάζει το Διαδίκτυο εκμεταλλευόμενη τη δεσπόζουσα θέση της σε μια πλατφόρμα με στόχο τη διάβρωση των προτύπων μέσα από τον έλεγχο των συστημάτων πελάτη/εξυπηρετητή.

Ο Πρόεδρος του FSFE Georg Greve σχολιάζει: "Η αντιμονοπωλιακή νομοθεσία πρέπει να παρεμβαίνει όταν υπάρχει σταθερή και εκτεταμένη κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης που βλάπτει τον ανταγωνισμό σε άλλα πεδία. Σε αυτήν την περίπτωση, η Microsoft πρώτα χρησιμοποίησε το μονοπώλιο της πλατφόρμας της για να δημιουργήσει μια τεχνητή παρουσία παντού για τον Internet Explorer, και έπειτα τροποποίησε τα πρότυπα και στα δύο άκρα για να στρεβλώσει τη συμβατότητα και τον ανταγωνισμό."

"Οι σχεδιαστικές αποφάσεις οι οποίες δίνουν στον IE καλύτερη ενσωμάτωση από τους εναλλακτικούς περιηγητές ιστού και αλλάζουν τα πρότυπα στον παγκόσμιο ιστό με ατεκμηρίωτους τρόπους δεν ήταν δικαιολογημένες με βάση την τεχνολογία. Οι επιπτώσεις που έκαναν την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής απαραίτητη ήταν σκόπιμες, όχι τυχαίες", διαπιστώνει ο Greve.

"Οι ισχυρισμοί της Microsoft ότι είναι υπέρ του ανταγωνισμού και της διαλειτουργικότητας πρέπει να συνοδευτούν από αληθινές πράξεις καλής πρόθεσης", δηλώνει ο Carlo Piana, σύμβουλος για το FSFE. "Μέχρι τώρα έχουμε δει πολύ λίγα: οι πρόσφατες ενέργειες εναντίον του Ελεύθερου Λογισμικού είναι πειστικές. Δεν θα σταματήσουμε να απαιτούμε την αποκατάσταση του πραγματικού ανταγωνισμού και την ισότιμη αντιμετώπιση για όλους τους παίκτες".

Για προηγούμενες δηλώσεις του FSFE, παρακαλούμε δείτε:

Για την επιστολή του FSFE προς την Ευρωπαία Επίτροπο για τον Ανταγωνισμό Neelie Kroes, παρακαλούμε δείτε:

Ιστορικό

Το FSFE προηγούμενα υποστήριξε τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη διερεύνηση που έκανε το 2001 εναντίον της συγκάλυψης από τη Microsoft των δεδομένων διαλειτουργικότητας. Εκείνη ήταν η πρώτη φορά που η κοινότητα του Ελεύθερου Λογισμικού απασχολήθηκε σε μια τέτοια υπόθεση και βοήθησε στη διαμόρφωση της τελικής απόφασης το 2004 εναντίον της Microsoft απαιτώντας τη δημοσιοποίηση των πληροφοριών περί διαλειτουργικότητας.

Η απόφαση επικυρώθηκε το 2007 με μια απόφαση του Ευρωπαϊκού Πρωτοδικείου, και τελικά, η Samba και το σύνολο της κοινότητας απέκτησαν πρόσβαση στις πληροφορίες διαλειτουργικότητας με όρους συμβατούς με την GNU Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης, οι οποίες τώρα εφαρμόζονται σε καλύτερο και περισσότερο διαλειτουργικό λογισμικό που θα ωφελήσει το οικοσύστημα της Πληροφορικής συνολικά.

Σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού

Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού (FSFE) είναι μια μη-κερδοσκοπική μη-κυβερνητική οργάνωση, η οποία δραστηριοποιείται σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες και ασχολείται με πολλές διεθνείς δραστηριότητες. Η πρόσβαση στο λογισμικό καθορίζει τη συμμετοχή σε μια ψηφιακή κοινωνία. Για να εξασφαλίσει την ισότιμη συμμετοχή στην εποχή της πληροφορίας, καθώς επίσης και τον ελεύθερο ανταγωνισμό, το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού (FSFE) επιδιώκει και είναι αφοσιωμένο στην προώθηση του Ελεύθερου Λογισμικού, το οποίο ορίζεται από τις ελευθερίες να χρησιμοποιείται, να μελετάται, να τροποποιείται και να αντιγράφεται. Από την ίδρυσή του το 2001, η ευαισθητοποίηση για τα θέματα αυτά, η πολιτική και νομική προστασία του Ελεύθερου Λογισμικού και η απόδοση Ελευθερίας στους ανθρώπους με την υποστήριξη της ανάπτυξης του Ελεύθερου Λογισμικού είναι κεντρικά ζητήματα για το FSFE.

Θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητα του FSFE στο https://fsfe.org/.

Επικοινωνία

Άλλοι τρόποι να έρθετε σε επαφή με το FSFE.