Νέα

Η Γερμανίδα Ομοσπονδιακή Επίτροπος για την Πληροφορική υποστηρίζει τα Ανοικτά Πρότυπα για τον δημόσιο τομέα

στις:

Διευκρίνιση : τα πρότυπα της αγοράς δεν είναι απαραίτητα ιδιοκτησιακά πρότυπα

Η κρατική λειτουργός Cornelia Rogall-Grothe, Επίτροπος για την Πληροφορική στη Γερμανική κυβέρνηση, δήλωσε σε μια συνέντευξη στο περιοδικό C't (C't 2010 Heft 15, S. 150-51) ότι «μόνο με τη χρήση Ανοικτών Προτύπων δύναται [η κυβέρνηση] να αποκτήσει ανεξαρτησία από εταιρίες ανάπτυξης λογισμικού». Αναγνώρισε επίσης ότι «η μέγιστη διαλειτουργικότητα επιτυγχάνεται με ανοικτά Πρότυπα Πληροφορικής».

Για την Rogall-Grothe ένα έγκυρο τεχνολογικό πρότυπο πρέπει πρώτον να είναι πλήρως δημοσιοποιημένο, δεύτερον να χρησιμοποιείται χωρίς περιορισμούς και με συνέπεια, και τρίτον να μην υπόκειται σε οποιουσδήποτε νομικούς περιορισμούς. «Η Γερμανική κυβέρνηση έχει με σαφήνεια δηλώσει ότι ένα τεχνικό πρότυπο θα αναγνωριστεί μόνο αν μπορεί να υλοποιηθεί από όλους τους οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων των εταιριών και προγραμματιστών Ελεύθερου Λογισμικού», λέει ο Matthias Kirschner, Συντονιστής για την Γερμανία στο Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού (Free Software Foundation Europe, FSFE).

Οι δηλώσεις της Rogall-Grothe δείχνουν ότι το όραμα για την αγορά δεν έχει τρωθεί από υφιστάμενα ιδιοκτησιακά πρότυπα που κυριαρχούν σε ορισμένους τομείς. «Η έννοια των αγοραίων προτύπων χρησιμοποιείται στις δημόσιες συμβάσεις Πληροφορικής σε αντίθεση με τα πρότυπα που αναπτύσσονται από την κυβέρνηση, και όχι για να ανταγωνιστούν με τα ανοικτά πρότυπα», δηλώνει η επίτροπος. Αυτά τα σχόλια, αν τα δούμε μαζί, διασφαλίζουν ότι στο μέλλον κάθε βιομηχανικό πρότυπο που εφαρμόζεται σε συμβάσεις του δημοσίου, θα πρέπει να είναι Ανοικτό. Ο όρος «αγοραίο πρότυπο» συνηθίζεται στη βιομηχανία για να γίνεται η διάκριση ανάμεσα στα ιδιοκτησιακά και στα Ανοικτά Πρότυπα. Η κυβέρνηση της Σαξωνίας δικαιολόγησε τη συνεχιζόμενη χρήση ιδιοκτησιακών προτύπων τον Μάιο με το επιχείρημα ότι οι δημόσιες συμβάσεις έργων Πληροφορικής απαιτούν τη σταθερή χρήση αγοραίων προτύπων. Τον Απρίλιο το FSFE άσκησε κριτική σε αυτήν την ερμηνεία και ζήτησε από τη Γερμανίδα Επίτροπο για την Πληροφορική να διευκρινίσει την κανονιστική διάταξη τη σχετική με αυτό το ζήτημα. Οι πρόσφατες δηλώσεις της Rogall-Grothe έχουν αποδείξει ότι ορισμένες αντιλήψεις των «αγοραίων προτύπων» οι οποίες έχουν χρησιμοποιηθεί για να υπονομεύσουν τα Ανοικτά Πρότυπα και το Ελεύθερο Λογισμικό δεν θεμελιώνονται στην Ομοσπονδιακή άποψη και νομοθεσία.

Ο Karsten Gerloff, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Ελεύθερου Λογισμικού, καλωσόρισε τα σχόλια της επιτρόπου: «Τα Ανοικτά Πρότυπα στον δημόσιο τομέα είναι κλειδί για τα κυριαρχικά δικαιώματα στην Πληροφορική και για μια ισχυρή κοινωνία των πολιτών». «Είναι κρίσιμο εμείς ως πολίτες να διατηρήσουμε τον έλεγχο της τεχνολογίας από την οποία εξαρτάται η διακυβέρνηση και τα ανοικτά πρότυπα είναι κεντρικό στοιχείο για την καθιέρωση αυτού του ελέγχου».

Η στάση της Γερμανίδας Επιτρόπου για την Πληροφορική ακολουθεί μια αυξανόμενη τάση στην ΕΕ, καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενισχύει τη δέσμευσή της στη χρήση Ανοικτών Προτύπων. Παρά τις περιστασιακές υποχωρήσεις, η Ψηφιακή Ατζέντα την οποία η Επιτροπή ανακοίνωσε τον Μάιο περιέχει πολλές αναφορές και επιδοκιμασίες για μια ευρείας κλίμακας υιοθέτηση των Ανοικτών Προτύπων.

«Το επόμενο βήμα είναι η προχωρημένη αυτή προσέγγιση της Γερμανίας να διαδοθεί σε άλλες κυβερνήσεις στην Ευρώπη», δηλώνει ο Kirschner. Άλλο ένα έγγραφο-κλειδί στο πεδίο των διεθνών προτύπων υπολογιστών, το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας (European Interoperability Framework, EIF) [5], θα αναθεωρηθεί σύντομα και θα μπορούσε να έχει μεγάλη επίδραση στη χρήση προτύπων και τεχνολογίας από τον δημόσιο τομέα στην ΕΕ. «Άλλες κυβερνήσεις θα πρέπει να παρατηρήσουν τη στάση της Rogall-Grothe και να εργαστούν για να διασφαλίσουν ότι η νέα έκδοση του EIF θα σημαίνει και έναν ισχυρό ορισμό για τα Ανοικτά Πρότυπα».

Πολλοί οργανισμοί ακολουθούν τα "AEIOU" κριτήρια για τα Ανοικτά Πρότυπα, που όρισε το FSFE για να θέσει έναν σαφή και ουσιαστικό ορισμό για τον όρο. Αυτός ο ορισμός απαιτεί από οποιονδήποτε τύπο αρχειοθέτησης ή πρωτόκολλο να μην παρεκκλίνει από τους ακόλουθους κανόνες: