SUMMER SALE! No shipping costs to all orders from 6 euros until 30 June!

Η μετάφραση μπορεί να είναι ξεπερασμένη με πρωτότυπο κείμενο. Βοήθησέ μας να μεταφράσουμε αυτή και άλλες σελίδες στο fsfe.org, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να διαβάσουν το μήνυμα μας στην μητρική τους γλώσσα.

Νέα

Η σύμβαση λογισμικού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι μια χωρίς επεξεργασία συμφωνία για την Ευρώπη [ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ]

στις:

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δαπανήσει 189 εκατομμύρια ΕΥΡΩ σε ιδιοκτησιακό λογισμικό τα επόμενα έξι χρόνια, σε ευθεία αντίθεση με τις δικές της αποφάσεις και κατευθύνσεις. Η Επιτροπή την περασμένη εβδομάδα ανακοίνωσε ένα πλαίσιο σύμβασης εξαετούς διάρκειας για να αποκτήσει μια ευρεία γκάμα κυρίως ιδιοκτησιακού λογισμικού και σχετιζόμενων με αυτό υπηρεσιών1.

«Αυτή είναι μια χωρίς επεξεργασία συμφωνία για την Ευρώπη», λέει ο Karsten Gerloff, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Ελεύθερου Λογισμικού. «Αντί να παρουσιάσει μια στρατηγική για να εκμεταλλευτεί το Ελεύθερο Λογισμικό και να γίνει ανεξάρτητη από προμηθευτές, η Επιτροπή σκάβει βαθύτερα το λάκκο της για το κλείδωμα στους προμηθευτές».

Η σύμβαση της περασμένης εβδομάδας εναντιώνεται στις δεδηλωμένες προθέσεις πολλών εγγράφων της Επιτροπής. Οι Ευρωπαϊκοί κανονισμοί προμηθειών λένε ότι οι πρακτικές αγορών του δημόσιου τομέα θα πρέπει να «αποφεύγουν να μεροληπτούν και να ανοίγουν τις δημόσιες προμήθειες στον ανταγωνισμό».

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Η Γενική Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Πληροφορική (DIGIT) έχει απαντήσει στην κριτική μας. Μετά από αίτημά τους, αναρτήσαμε την απάντηση που μας έστειλαν. Έχουμε κάνει εκτεταμένα σχόλια, για πολλά σημαντικά ζητήματα στις προμήθειες λογισμικού. Έχουμε μοιραστεί την απάντησή μας με την DIGIT.

Η Ψηφιακή Ατζέντα, που δημοσιεύτηκε τον Μάιο του 2010, προτρέπει όπως «προϊόντα και υπηρεσίες των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ICT)» να είναι «ανοικτά και διαλειτουργικά»2. Ο οδηγός χρήσης που έχει εκδώσει το πρόγραμμα OSOR της Επιτροπής στο τμήμα για τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς προμηθειών αναφέρει ότι «οι προσκλήσεις για προσφορές [...] θα πρέπει να βασίζονται στις λειτουργικές απαιτήσεις, όχι σε συγκεκριμένα προϊόντα ή προμηθευτές»3, αλλά το συμβόλαιο της περασμένης εβδομάδας περιέχει έναν μακρύ κατάλογο συγκεκριμένων προϊόντων τα οποία η Επιτροπή θέλει να αγοράσει.

Στις διακηρύξεις του Malmö και της Granada το 2009 και 2010, τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προέτρεψαν την Επιτροπή να «δώσει ιδιαίτερη προσοχή στα οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση ανοικτών προδιαγραφών με σκοπό την παροχή υπηρεσιών με τον πιο αποτελεσματικό σχετικά με το κόστος τρόπο», και να «[ε]νσωματώσουν την καινοτομία και την αποτελεσματικότητα σε σχέση με το κόστος στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση μέσα από τη συστηματική προβολή των ανοικτών προτύπων και των διαλειτουργικών συστημάτων»4.

Η διαδικασία για τη σύμβαση εφαρμόστηκε από τη Γενική Διεύθυνση για την Πληροφορική (Directorate General for Informatics, DIGIT). Αυτή η διεύθυνση ηγείται επίσης της διαδικασίας αναθεώρησης του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας. Το FSFE έχει ασκήσει σκληρή κριτική5 στα προηγούμενα σχέδια6 για την οπισθοχώρηση σε σχέση με την αρχική έκδοση στην υποστήριξη των Ανοικτών Προτύπων7 και του Ελεύθερου Λογισμικού8.

«Οι Ευρωπαίοι πολίτες προσδοκούν από την Επιτροπή να διατηρήσει το κόστος χαμηλό, να δαπανά τα χρήματα από τους φόρους με τρόπους που να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της Ευρώπης και να μείνει σταθερή στις πολιτικές της», σχολιάζει ο Gerloff. «Αυτή η συμπεριφορά της DIGIT αποτυγχάνει και στα τρία κριτήρια. Ζημιώνει την αξιοπιστία της Επιτροπής».

Σημειώσεις

  1. Δείτε το άρθρο του Mark Ballard "European Commission signs largest ever software deal 2 Δεκεμβρίου 2010.
  2. Δείτε την ενημερωμένη έκδοση της Ψηφιακής Ατζέντας που αναθεωρήθκε στις 26 Αυγούστου 2010.
  3. Δείτε OSOR Guideline on public procurement of Open Source Software.
  4. Δείτε τα πλήρη κείμενα των Malmö declaration και Granada declaration .
  5. Δείτε η αντίδραση του FSFE στις εξελίξεις σχετικά με το EIFv2
  6. Για περισσότερες πληροφορίες για τη διαμόρφωση του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας, δείτε τη σύγκριση από το FSFE των διαφορετικών εκδόσεων .
  7. Δείτε : οι ορισμοί του FSFE για το ανοικτό πρότυπο.
  8. Δείτε : ο ορισμός του FSFE για το Ελεύθερο Λογισμικό.

To top