Η μετάφραση μπορεί να είναι ξεπερασμένη με πρωτότυπο κείμενο. Βοήθησέ μας να μεταφράσουμε αυτή και άλλες σελίδες στο fsfe.org, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να διαβάσουν το μήνυμα μας στην μητρική τους γλώσσα.

Νέα

Το FSFE υποδέχεται το αναθεωρημένο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας

στις:

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα την επί μακρόν αναμενόμενη αναθεώρηση του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας (EIF). Αυτό το έγγραφο στοχεύει στην προώθηση της διαλειτουργικότητας στον Ευρωπαϊκό δημόσιο τομέα. Το έγγραφο είναι το αποτέλεσμα μιας μακράς και σκληρών συγκρούσεων διαδικασίας. Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού παρακολούθησε τη διαδικασία και προσέφερε στοιχεία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε διάφορα στάδια.

«Στην ιστορία του EIF, είχαμε λόγους να ανησυχούμε ότι το Ελεύθερο Λογισμικό θα αποκλειόταν αντικειμενικά από τον Ευρωπαϊκό δημόσιο τομέα. Στο FSFE έχουμε εργαστεί σκληρά για να εμποδίσουμε αυτήν την εξέλιξη, και το έχουμε επιτύχει», δηλώνει ο Karsten Gerloff, Πρόεδρος του FSFE. «Με αυτό το έγγραφο, η Επιτροπή δείχνει ότι είναι πρόθυμη να ηγηθεί. Θα στηρίξουμε και θα συνοδεύσουμε την Επιτροπή σε αυτήν την προσπάθεια».

Είμαστε ευτυχείς που η προσπάθεια στην οποία το FSFE επένδυσε για τη διαδικασία αναθεώρησης του EIF έφερε αποτελέσματα. Το έγγραφο παρουσιάζει αξιοσημείωτη βελτίωση σε σχέση με προηγούμενες εκδόσεις από την άποψη του Ελεύθερου Λογισμικού:

Ορισμένα σημεία του εγγράφου θα μπορούσαν να βελτιωθούν. Δίνεται χώρος ελιγμών στις δημόσιες υπηρεσίες ώστε να αποφύγουν τις αλλαγές σε ανεπαρκή συστήματα Πληροφορικής και ανεπαρκείς πρακτικές.
Ο ορισμός του εγγράφου για τις «ανοικτές προδιαγραφές» απαιτεί τέτοια πρότυπα να μπορούν να εφαρμοστούν με Ελεύθερο Λογισμικό, αλλά επιτρέπει τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας σε αυτά τα πρότυπα να αδειοδοτούνται με τους αποκαλούμενους FRAND όρους. Τέτοιοι FRAND όροι κανονικά καθιστούν αδύνατη την υλοποίηση ενός προτύπου με Ελεύθερο Λογισμικό. Το FSFE θα παρακολουθεί στενά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά την επίλυση αυτής της προφανούς αντίφασης.

«Ενώ το FSFE επιθυμούσε μια περισσότερο ισχυρή ώθηση για τα Ανοικτά Πρότυπα και το Ελεύθερο Λογισμικό, συγχαίρουμε την Επιτροπή για την παρουσίαση ενός χρήσιμου εγγράφου μέσα από μια οξεία αντιπαράθεση», λέει ο Gerloff.

Αυτό το έγγραφο ταιριάζει με το Σχέδιο Δράσης της Επιτροπής για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, όπως ανακοινώθηκε χθες, το οποίο καθιστά τα Ανοικτά Πρότυπα πολιτική προτεραιότητα για τα Ευρωπαΐκά Κράτη Μέλη και καθορίζει σαφείς δράσεις και προθεσμίες. Ως δράση κλειδί, οι εθνικές κυβερνήσεις αναμένεται να ευθυγραμμίσουν τα εθνικά πλαίσια διαλειτουργικότητας με το EIF μέχρι το 2013.

Το FSFE έχει οπτικοποιήσει τις αλλαγές ανάμεσα στις διάφορες εκδόσεις του εγγράφου. Πρόκειται για ένα εργαλείο κλειδί για την εργασία πολλών ανθρώπων πάνω στο EIFv2. Ο πίνακας ενημερώνεται για να απεικονίσει την τελευταία έκδοση του εγγράφου.