Η σελίδα δεν έχει μεταφραστεί ακόμη. Βοήθησέ μας να μεταφράσουμε αυτή και άλλες σελίδες στο fsfe.org, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να διαβάσουν το μήνυμά μας στην μητρική τους γλώσσα.

Νέα

Web Sprint report: where social and technical come together

στις:

April 21st and 22nd's Web Sprint in Manchester has been both an opportunity to provide improvements for FSFE's web site, and a good occasion to meet (new) people, get together and have a chat.

As a kick-off, the social event on Friday evening at MadLab allowed for various Free Softare communities to meet and have a nice chat around a beer.

Saturday was dedicated to hacking, and many tickets were handled and closed in a very short time. Participants went their ways on tasks ranging from visual aspect to usability, not forgetting improvements on the build process of the web site.

After a quality meal with sprinters on Saturday night, a beer in the rainy Manchester and a good night of sleep, Sunday has also been full of brainstorming and web site fiddling, bringing again improvements. These two days noticeably brought us a nicer way of displaying author information (see this example) as for CC-license content, an automatic ID generation for titles in a page, so that you can point someone to a specific section of it, as well as many other improvements of course. A more comprehensive list of achievements can be seen here.

Thanks Sam for organising most of the sprint, and thanks to all participants, among others Andreas, Ben, Anna, Hugo, Nicolas and James!