Νέα

Η δημοκρατία αξίζει κάτι καλύτερο από την ηλεκτρονική ψήφο

στις:

Αυτή την εβδομάδα, 1,1 εκατομμύρια Γάλλοι εκλογείς που διαμένουν εκτός Γαλλίας, έχουν τη δυνατότητα να ψηφίσουν μέσω Internet, για να εκλέξουν τους ένδεκα αντιπροσώπους τους. Η ψηφοφορία θα λάβει χώρα με τη βοήθεια μιας εφαρμογής ιστού που απαιτεί τη χρήση μη-ελεύθερου λογισμικού¹ όπως αναφέρουν οι πολίτες χρήστες ελεύθερου λογισμικού.

Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού (FSFE) εκφράζει τη λύπη του για τη χρήση ιδιοκτησιακού λογισμικού και εκφράζει την ανησυχία του αναφορικά με την ηλεκτρονική ψήφο. Προπάντων, όμως, το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού (FSFE) καταγγέλλει τον ερασιτεχνισμό του Γαλλικού Κράτους το οποίο πειραματίζεται με ένα τμήμα των εκλογέων του για την υιοθέτηση ενός συστήματος που δεν πληροί τις δημοκρατικές απαιτήσεις, οι οποίες εφαρμόζονται κατά τη διεξαγωγή μίας εθνικής ψηφοφορίας.

«Η διοργάνωση της ψηφοφορίας ιδιωτικοποιήθηκε και έγινε απρόσιτη για τους πολίτες» σύμφωνα με τον Hugo Roy, Συντονιστή του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Ελεύθερου Λογισμικού (FSFE) στη Γαλλία. Πράγματι, ο πηγαίος κώδικας του λογισμικού δεν δημοσιεύθηκε, και μη έχοντας καμία έγγραφη απόδειξη, δεν υπάρχει πλέον κανένας τρόπος για τον εκλογέα να βεβαιωθεί ότι η ψήφος του καταγράφηκε πιστά και ότι αποτυπώθηκε σύμφωνα με τις προθέσεις του.

Η διαδικασία μιας κλασικής ψηφοφορίας είναι σχεδιασμένη να εξασφαλίζει τη μυστικότητα της ψήφου και τη δίκαιη χρήση της ψηφοφορίας, και ειδικότερα, με τη βοήθεια ενός παραπετάσματος ψηφοφορίας, μίας διαφανούς κάλπης και μιας καταμέτρησης πιστοποιήσιμης από τον καθένα· μέχρι και σήμερα, δεν έχει ληφθεί κανένα από αυτά τα προληπτικά μέτρα για αυτήν την εξ' αποστάσεως ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ίσα-ίσα που με αυτήν, ακόμη και η απάτη ή τα σφάλματα δεν θα μπορούσαν να εντοπισθούν. Για τους λόγους αυτούς, η ηλεκτρονική ψήφος αποτέλεσε αντικείμενο σοβαρής κριτικής σε πολλές χώρες. Το 2011, το Γερμανικό Ανώτατο Δικαστήριο επέβαλε δρακόντιες συνθήκες² στη διαδικασία της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.

«Η διοργάνωση αυτής της ψηφοφορίας μέσω Διαδικτύου είναι μια εντελώς άμυαλη πράξη», σύμφωνα με τον Hugo Roy. «Πρόκειται για μια αυθεντική οπισθοδρόμηση του δικαιώματος της ψήφου και της δημοκρατίας, καλυμμένη κάτω από την πρόσοψη της τεχνολογικής προόδου: η μεταχείριση της ψήφου γίνεται σαν να επρόκειτο για ένα απλό gadget».

Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού (FSFE) ζητά από τη Γαλλική κυβέρνηση να αποκαταστήσει τον δέοντα σεβασμό προς τη δημοκρατική διαδικασία και να εγκαταλείψει αυτήν τη μέθοδο ψήφου με τις σοβαρές ελλείψεις.

Επαφή

Η Γαλλική Ομάδα του FSFE
france@lists.fsfe.org
Hugo Roy : +33608741341

Υποσημειώσεις

  1. Η εφαρμογή ηλεκτρονικής ψηφοφορίας απαιτεί την εγκατάσταση της ιδιοκτησιακής έκδοσης της Java, την οποία παρέχει η Oracle. source
  2. Απόφαση της 3ης Μαρτίου 2009 που αφορά την ψήφο μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή