Η σελίδα δεν έχει μεταφραστεί ακόμη. Βοήθησέ μας να μεταφράσουμε αυτή και άλλες σελίδες στο fsfe.org, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να διαβάσουν το μήνυμά μας στην μητρική τους γλώσσα.

Νέα

Open Letter on transparency to President of the European Parliament

στις:

Free Software Foundation Europe and Open Rights Group have sent an open letter [pdf] to the President of the European Parliament, Martin Schulz. Mr Schulz has recently been asked [pdf] to produce a study on transparency within the Parliament.

In their letter, the civil society groups are offering Mr Schulz their help in this effort. They are also suggesting a number of questions that should be considered in the report on transparency, such as

"We appreciate the Parliament's commitment to transparency," says Karsten Gerloff, FSFE's President. "It is essential for democracy in Europe that citizens have the fullest possible access to parliamentary proceedings, and to the tools which the Parliament uses to make the laws that govern us all."

Open Rights Group and FSFE look forward to assisting the European Parliament in the preparation of the transparency study.