Since 2001 the FSFE has been enhancing users' rights by abolishing barriers for software freedom. For 20 years we have been helping individuals and organisations to understand how Free Software contributes to freedom, transparency, and self-determination.

For the next two decades we need your help. We want everyone to be able to control their technology. Free Software and its freedoms to use, study, share, and improve are the key to that goal.

News

Letër e Hapur Komisionit Europian: Stop DRM-së në HTML5

më:

Sot, në "Ditën kundër DRM-së", Free Software Foundation Europe-a (FSFE) i ka dërguar një letër të hapur Komisionit Europian, në të cilën i kërkohet KE-së të parandalojë integrimin e teknologjisë së Administrimit Dixhital të Kufizimeve (DRM) në standardin HTML5.

FSFE-ja është e shqetësuar nga përpjekjet që po bëhen në World Wide Web Consortium (W3C) për nxitjen e integrimit të teknologjisë së Administrimit Dixhital të Kufizimeve (DRM) në shfletuesit web. W3C kujdeset për mjaft nga standardet kyçe mbi të cilat bazohet World Wide Web-i.

Një grup pune i W3C-së është duke standardizuar një "Encrypted Media Extension" (EME), i cili do t’u lejojë kompanive të shtojnë kollaj "Content Decryption Modules" (CDM) jo të lirë, përmes funksioneve DRM, duke u hequr kështu përdoruesve kontrollin mbi kompjuterat e tyre. Shumica e teknologjive DRM vendosin mbi përdoruesin kufizime që shkojnë shumë më tej se sa lejojnë të drejtat e kopjimit dhe të drejtat e konsumatorit.

"Integrimi i lehtësive DRM në HTML5 është në kundërvënie me gjithçka që e ka bërë Internetin dhe World Wide Web-in të suksesshëm," thotë presidenti i FSFE-së, Karsten Gerloff. "Është drejtpërdrejt në kundërshtim me interesat e shumicës së përdoruesve të Internetit kudo."

Inspektimi i moduleve DRM do të jetë i vështirë, dhe i paligjshëm. Kodi i burimit për to do të mbahet fort, e fshehtë e kompanisë që ofron modulin. Kryerja e një inspektimi dhe raportimi i të metave të sigurisë do të ishte gjithashtu i paligjshëm në shumë vende që kanë adoptuar ligjet e ashtuquajtura të "anti-anashkalimit". Njoftimi i një problemi sigurie te një modul DRM do ta ekspozonte njoftuesin përballë rrezikut të padive ligjore nga prodhuesit e atij moduli.

FSFE-ja i kërkon Komisionit Europian: