Η μετάφραση μπορεί να είναι ξεπερασμένη με πρωτότυπο κείμενο. Βοήθησέ μας να μεταφράσουμε αυτή και άλλες σελίδες στο fsfe.org, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να διαβάσουν το μήνυμα μας στην μητρική τους γλώσσα.

Νέα

Το Μόναχο επιμένει με Ελεύθερο Λογισμικό

στις:

Την Τρίτη, ο πρώτος Δήμαρχος του Μονάχου αντέδρασε επιτέλους σε μια έρευνα εκ μέρους του Κόμματος των Πρασίνων (στη Γερμανία) αναφορικά με φήμες περί μιας πιθανής επιστροφής σε ένα περιβάλλον εργασίας βασισμένο σε Windows. Η απάντηση στην έρευνα αυτή, δείχνει ότι δεν υφίσταται πραγματική βάση για τους ισχυρισμούς που υποστήριξαν ο πρώτος και ο δεύτερος δήμαρχος. Βρίσκεται σε εξέλιξη μια αξιολόγηση της συνολικής υποδομής και των διαδικασιών ΙΤ. Το FSFE καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να συμπεριλάβει την ανεξαρτησία από κάθε προμηθευτή, καθώς και τη διαλειτουργικότητα, ως παράγοντες που θα ληφθούν υπόψη στην αξιολόγηση αυτή, αφού αποτέλεσαν τους κεντρικούς λόγους για τους οποίους το Μόναχο μετέβη σε Ελεύθερο Λογισμικό, από την αρχή.

Τους τελευταίους μήνες, οι δηλώσεις των νέων δημάρχων, του Reiter και του Schmid, προκάλεσαν σύγχυση σχετικά με την μελλοντική στρατηγική IT του Μονάχου. Σε αντίθεση με την τρίτη Δήμαρχο, την Christine Strobl, ο πρώτος και ο δεύτερος Δήμαρχος, αναφέρθηκαν σε ένα πιθανό τέλος της χρήσης Ελεύθερου Λογισμικού μέσα στο Δήμο. Παρόλη την προσπάθεια του FSFE, ήταν δύσκολη η ανεύρεση πραγματικών στοιχείων. Η απάντηση στην έρευνα, ρίχνει τώρα κάποιο φως σε αυτό το θέμα.

Χωρίς πραγματική βάση για κριτική

Με αυτό τον τρόπο, η έρευνα “Great Place to Work” («Σπουδαίο μέρος για να δουλεύει κανείς») μεταξύ των υπαλλήλων του Δήμου, που έγινε στα τέλη του 2013, χρησιμοποιήθηκε από τον Reiter και τον Schmid για την κριτική τους προς το Ελεύθερο Λογισμικό που χρησιμοποιείται στην πόλη, περιλαμβανομένων και διαφόρων πτυχών της υποδομής IT που δεν σχετίζονται με το λογισμικό, και που ποικίλλουν από το υλικό (hardware), σε θέματα υποστήριξης και εργασίας εξ αποστάσεως (telecommuting). Δεν προσφέρει, πάντως, καμία πληροφορία για μια πιθανή συσχέτιση ανάμεσα στα προβλήματα των υπαλλήλων και το Ελεύθερο Λογισμικό. Αυτές οι πληροφορίες δεν είναι προς το παρόν διαθέσιμες, όπως λέει και ο Reiter στην απάντησή του.

Ο δήμαρχος παραδέχεται, περαιτέρω, ότι ο χρόνος αναμονής, που τόσο συχνά αναφέρεται, για να πάρει κανείς ένα επίσημο κινητό τηλέφωνο στην εργασία, “δεν έχει καμία σχέση” με το “λειτουργικό σύστημα LiMux”, αλλά ότι προκλήθηκε, αντίθετα, από το ότι ο ίδιος ήταν ο πρώτος που ζήτησε την υλοποίηση του iOS στην υποδομή IT της πόλης.

Αναφορικά με την έλλειψη μιας εφαρμογής που να ενοποιεί το ταχυδρομείο και το ημερολόγιο, που επέκρινε ο Schmid, κατέστη σαφές ότι η υλοποίηση της αντίστοιχης λύσης Ελεύθερου Λογισμικού, του Kolab, είναι αυτή τη στιγμή στα σκαριά. Ξεκίνησε μόλις στις αρχές του 2014 και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές του 2015.

Ευρεία υποστήριξη για το Ελεύθερο Λογισμικό στο Μόναχο

Το Τμήμα IT της πόλης, το Δημοτικό Συμβούλιο, και η τρίτη δήμαρχος, η Christine Strobl, υποστηρίζουν την παρούσα στρατηγική IT και, άρα, παίρνουν αποστάσεις από τις κριτικές του πρώτου και του δεύτερου δημάρχου. Η κα. Strobl υπογραμμίζει ότι "μετά από προσεκτικό έλεγχο", θεωρεί ακόμη την μετάβαση σε Ελεύθερο Λογισμικό ως τη σωστή ενέργεια που έπρεπε να γίνει.

Και έχει μια πειστική, οικονομικής φύσεως, βάση, για την άποψη αυτή: Και μόνο λόγω των μειωμένων δαπανών για άδειες λογισμικού, η πόλη κατάφερε να εξοικονομήσει 11 εκατομμυρια Ευρώ. Μόνο το κόστος του υλικού (hardware) για τη μετάβαση σε Windows 7 θα ανέρχονταν στο ποσό των 3,15 εκατομμυρίων Ευρώ, ενώ μια μετάβαση σε Windows 8 θα ήταν ακόμη ακριβότερη, σύμφωνα με τη διοίκηση του Τομέα IT. Μια μετάβαση θα επέφερε πρόσθετα κόστη, και θα σήμαινε την απώλεια των όσων στόχων επιτεύχθηκαν με την υποστήριξη των Ανοικτών Προτύπων.

Να συμπεριληφθεί η ανεξαρτησία από προμηθευτές και η διαλειτουργικότητα

Το έγγραφο αναφέρει ότι μια ομάδα εργασίας θα αξιολογήσει τις υποδομές IT και τις διαδικασίες ΙΤ στην πόλη, και θα συμβουλεύσει για την βελτίωσή τους. Τα κριτήρια για την αξιολόγηση αυτή καταρτίζονται με έναν πολύ ευρύ τρόπο, πράγμα που καθιστά δύσκλο να σχολιάσει κανείς, σε αυτή την χρονική στιγμή. Ένα πράγμα, πάντως, είναι ξεκάθαρο: η αξιολόγηση πρέπει να λάβει υπόψη την ανεξαρτησία από προμηθευτές, αλλά και τη διαλειτουργικότητα, αντί να περιορίζει την εστίασή της στο κόστος και στην ικανοποίηση του χρήστη, αφού αυτά ήταν τα κεντρικά επιχειρήματα για τη μετάβαση, από την αρχή. Αυτό δίνει στην πόλη την δυνατότητα να μπορεί να ελέγχει τα δεδομένα της και να διασφαλίζει την πρόσβαση, χωρίς διάκριση, στις υπηρεσίες ΙΤ της πόλης.

“Άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Ιταλία, και η Σουηδία, έβαλαν το Ελεύθερο Λογισμικό και τα Ανοικτά Πρότυπα στο κέντρο της στρατηγικής τους στον τομέα IT για τις δημόσιες υπηρεσίες, τα τελευταία χρόνια. Στη Γερμανία, ο δημόσιος τομέας υστερεί κατά πολύ. Η Ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Γερμανίας, αλλά και οι τοπικές κυβερνήσεις των κρατιδίων, πρέπει επιτέλους να αναλάβουν συνεπή δράση, ούτως ώστε, και εδώ, οι δημόσιοι οργανισμοί να μπορούν να απολαμβάνουν τα οφέλη του Ελεύθερου Λογισμικού” λέει ο Karsten Gerloff, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Ελεύθερου Λογισμικού (FSFE).