SUMMER SALE! No shipping costs to all orders from 6 euros until 30 June!

Nieuws

München houdt het bij Vrije Software

op:

Dinsdag heeft de eerste burgemeester (Oberbürgermeister) van München eindelijk gereageerd op een onderzoek door de Groene Parij (in het Duits) in verband met geruchten over een mogelijke terugkeer naar een Windows-gebaseerde desktop. Het antwoord op het onderzoek laat zien dat er geen feitelijke basis is voor de stellingen van de eerste en tweede burgemeester. De IT-infrastructuur en de -processen worden nu herzien. FSFE doet een beroep op de gemeenteraad om verkoper-onafhankelijkheid en interoperabiliteit op te nemen als factoren in het onderzoek omdat dit de belangrijkste redenen voor München zijn geweest om over te stappen naar Vrije Software.

In de afgelopen maanden hebben uitspraken van de nieuwe burgemeesters Reiter en Schmid geleidt tot verwarring over de toekomstige IT-strategie van München. In tegenstelling tot derde burgemeester Christine Strobl benoemden de eerste en de tweede burgemeester een mogelijk einde van het voorbeeldige gebruik van Vrije Software in de stad. Ondanks enige inspanning van de kant van de FSFE was het moeilijk om aan de feiten te komen. Het antwoord op het onderzoek leidt nu tot enig licht op de zaak.

Geen feitelijke basis voor kritiek

Op deze manier bevatte het werknemers-onderzoek "Great Place to Work" van eind 2013, gebruikt door Reiter en Schmid in hun kritiek op Vrije Software-gebruik in de stad, verschillende onderdelen van de IT-structuur die geen verband hebben met software, van hardware tot ondersteuning en telewerken. Het onderzoek biedt echter geen informatie over een mogelijk verband met de problemen van werknemers met Vrije Software. Deze informatie is op dit moment niet beschikbaar, zoals Reiter zegt in zijn antwoord.

De burgemeester geeft verder toe dat de vaak geciteerde wachttijd om aan een officiële mobiele werktelefoon te komen "geen relatie" heeft met het "besturingssysteem LiMux", maar in plaats daarvan werd veroorzaakt door het feit dat hij de eerste was om implementatie van iOS te eisen in de IT-infrastructuur van de stad.

Als het gaat om de ontbrekende gecombineerde e-mail- en kalendertoepassing zoals door Schmid is bekritiseerd, is het duidelijk geworden dat er gewerkt wordt aan de bijbehorende Vrije Software-oplossing Kolab. Er is pas begin 2014 mee begonnen en zij kan naar verwachting in 2015 in gebruik worden genomen.

Brede steun voor Vrije Software in München

De IT-afdeling van de stad, de gemeenteraad en de derde burgemeester Christine Strobl steunen de huidige IT-strategie en daarmee nemen zij afstand van de kritiek van de eerste en tweede burgemeester. Strobll benadrukt dat "na zorgvuldig onderzoek" ze de overstap naar Vrije Software nog altijd beschouwd als de juiste beslissing.

Zij heeft een grondige economische basis voor deze mening: alleen al dankzij gereduceerde licentie-uitgaven was de stad in staat om 11 miljoen euro te besparen. Alleen de hardwarekosten van een overstap naar Windows 7 zouden 3,15 miljoen euro kosten, en een overstap naar Windows 8 zou volgens de IT-afdeling zelfs nog meer kosten. Een overstap zou nog aanvullende kosten met zich meebrengen en het verlies betekenen van prestaties in het steunen van open standaarden.

Verkoper-onafhankelijkheid in interoperabiliteit opnemen

Het document stelt dat een werkgroep de IT-structuren en -processen binnen de stad zal herzien en advies zal geven over hun verbetering. De criteria voor deze evaluatie zijn erg breed geformuleerd, wat het moeilijk maakt om op dit punt commentaar te geven. Een ding is duidelijk: de evaluatie moet verkoper-onafhankelijkheid en interoperabiliteit erbij betrekken in plaats van het perspectief te beperken tot kosten en gebruikerstevredenheid, omdat dat de belangrijkste argumenten waren om überhaupt over te stappen. Dit stelt de stad in staat om haar eigen data te controleren en verzekert de niet-discriminerende toegang tot de IT-diensten van de stad.

“Andere Europese landen zoals Groot-Brittannië, Frankrijk, Italië en Zweden hebben de afgelopen jaren bepaald dat Vrije Software en Open Standaarden deel uitmaken van de kern van hun IT-strategieën voor de publieke sector. In Duitsland loopt de publieke sector achter. Duitse federale en bondsstaat-overheden moeten eindelijk overgaan tot een coherente actie odat ook hier publieke instituten van de voordelen van Vrije Software kunnen genieten", zegt Karsten Gerloff, Voorzitter van de Free Software Foundation Europe.