Since 2001 the FSFE has been enhancing users' rights by abolishing barriers for software freedom. For 20 years we have been helping individuals and organisations to understand how Free Software contributes to freedom, transparency, and self-determination.

For the next two decades we need your help. We want everyone to be able to control their technology. Free Software and its freedoms to use, study, share, and improve are the key to that goal.

News

Mynihu do të vazhdojë me Software-in e Lirë

më:

Kryetari i parë i bashkisë së Mynihut reagoi më në fund, të martën, rreth një kërkese të Partisë së të Gjelbërve (në gjermanisht) lidhur me fjalët e hapura rreth një rikthimi të mundshëm në mjedis desktopi ne bazë Windows. Përgjigja ndaj interesimit tregon se nuk ka baza faktike për pretendimet e bëra nga kryetari i parë dhe i dytë. Po zhvillohet një vlerësim i infrastrukturës dhe proceseve TI ndërkohë. FSFE-ja i bën thirrje këshillit bashkiak të përfshijë në të edhe pavarësinë nga tregtuesit, si edhe ndërveprueshmërinë, ngaqë ato qenë së pari ndër arsyet qendrore për kalimin e Mynihut në Software të Lirë.

Muajt e fundit, deklaratat e kryetarëve të rinj të bashkisë, Reiter dhe Schmid kanë krijuar paqartësi rreth të ardhmes së strategjisë TI të Mynihut. Ndryshe nga kryetarja e tretë, Christine Strobl, kryetari i parë dhe i dytë lanë të kuptohet për një fund të mundshëm të shembullit të përdorimit të Software-it të Lirë në administratën e qytetit. Megjithë disa orvatje nga ana e FSFE-së, qe e vështirë të merreshin fakte. Përgjigja ndaj kërkesës hedh pak dritë mbi çështjen tani.

Nuk ka baza faktike për kriticizëm

Në këtë mënyrë, pyetësori për nëpunësit, “Vend i Shkëlqyer Për të Punuar”, i kryer nga fundi i 2013-s, i përdorur nga Reiter dhe Schmid në kritikat e tyre ndaj përdorimit të Software-it të Lirë në administratën e qytetit, përfshinte aspekte të ndryshme të strukturës TI që nuk lidhen me software-in, e që shtrihen nga hardware-i deri te asistenca dhe puna së largëti. Por nuk ofron ndonjë informacion mbi ndonjë marrëdhënie të mundshme mes problemeve të të punësuarve dhe Software-it të Lirë. Ky informacion, hëpërhë, nuk jepet, siç thotë Reiter-i në përgjigjen.

Kryetari i bashkisë për më tepër pranon se pritja e detyruar për marrjen e celularëve zyrtarë të punës, e përmendur shpesh në kritikat, “nuk ka lidhje” me “sistemin operativ LiMux”, por ka ardhur në fakt si pasojë e faktit që ai qe i pari që kërkoi shtrirjen e iOS-it në infrastrukturën TI të administratës.

Lidhur me mungesën e një aplikacioni të unifikuar për mesazhe dhe kalendarë, siç kritikon Schmid-i, doli qartë se sendërtimi i zgjidhjes me Software të Lirë, Kolab, është në rrugë e sipër. Pat filluar vetëm në fillimet e 2014-s dhe pritet të hyjë në përdorim duke filluar nga 2015-a.

Përkrahje e gjerë për Software-in e Lirë në Mynih

Seksioni TI i administratës së qytetit, këshilli bashkiak, si edhe kryetarja e tretë e bashkisë, Christine Strobl, përkrahin strategjinë e tanishme TI dhe distancohen nga kriticizmi i kryetarit të parë dhe të dytë. Strobl-i thekson se "pas një kontrolli të kujdesshëm", prapë e sheh kalimin në Software të Lirë si gjënë e duhur.

Ajo ka një bazë ekonomike të shëndoshë për këtë këndvështrim: Falë vetëm uljes së shpenzimeve për licenca, qyteti qe në gjendje të kursente 11 milionë euro. Vetëm kostoja në hardware për kalimin në Windows 7 do të kapte vlerën 3,15 milionë euro, dhe me Windows 8 akoma edhe më të shtrenjtë sipas administratës së sektorit TI. Një kalim i tillë do të shoqërohej me kosto shtesë, dhe do të përkthehej në humbjen e arritjeve në fushën e mbulimit të standardeve të hapura.

Përfshirja në vlerësime e pavarësisë nga tregtuesit dhe ndërveprueshmërisë

Dokumenti pohon se një grup pune do të kryejë vlerësimin e strukturave dhe proceseve TI brenda administratës dhe do të japë këshilla rreth përmirësimit të tyre. Kriteret për këtë vlerësim janë formuluar në një mënyrë shumë të përgjithshme, çka e bën të vështirë komentimin e tyre në këtë kohë. Një gjë është e qartë: vlerësimi ka nevojë të marrë parasysh pavarësinë nga treguesit dhe ndërveprueshmërinë, në vend se ta kufizojë këndin e vështrimit në kosto dhe në pëlqimin nga përdoruesit, ngaqë dy arsyet e para kanë qenë argumentet qendrore, në ato fillime, për ndryshimet në TI. Ato e lejojnë administratën të kontrollojë të dhënat e veta dhe të sigurojë hyrje pa diskriminim në shërbimet TI të administratës.

“Vitet e fundit, vende të tjera europiane, të tilla si Britania e Madhe, Franca, Italia, dhe Suedia e kanë bërë Software-in e Lirë dhe Standardet e Hapura pjesë të strategjive të tyre TI në sektorin publik. Sektori publik në Gjermani është mbrapa. Qeverisë federale gjermane dhe atyre të shteteve të federuara u duhet më në fund të ndërmarrin veprime koherente, në mënyrë që institucionet publike, edhe këtu, të mund t’u gëzohen përfitimeve që sjell Software-i i Lirë”, shprehet Karsten Gerloff, president i Free Software Foundation Europe-ës.