Since 2001 the FSFE has been enhancing users' rights by abolishing barriers for software freedom. For 20 years we have been helping individuals and organisations to understand how Free Software contributes to freedom, transparency, and self-determination.

For the next two decades we need your help. We want everyone to be able to control their technology. Free Software and its freedoms to use, study, share, and improve are the key to that goal.

News

FSFE-ja po kërkon një stazhier për Ditën e Lirisë së Dokumenteve

më:

Çdo vit, FSFE-ja organizon "Ditën e Lirisë së Dokumenteve", një fushatë mbarëbotërore për të nxjerrë në pah rëndësinë e Standardeve të Hapura për lirinë e komunikimeve, ndërveprueshmërinë dhe pavarësinë nga bllokimet që bëjnë tregtuesit. Për këtë fushatë, zyra e FSFE-së për Berlinin po kërkon një stazhier PR-i / Fushatash me kohë të plotë nga 1 janari deri më 31 mars.

Puna juaj do të jetë:

dhe për këto mund të na bindni me këto rrugë:

Çfarë mund të prisni prej nesh:

Ju lutemi, dërgojeni kërkesën tuaj vetëm në rrugë dixhitale, te eal@fsfe.org (PDF). Shifrimi i tij është i mirëpritur. Kyçin publik e gjeni te shërbyesi i kyçeve (8639DC81)

Paguajmë 450 Euro/në muaj dhe përfitoni edhe mirënjohjen e vullnetarëve nga e gjithë bota (e paçmueshme).

Kërkesat pranohen deri më 7 nëntor, 2014.