Νέα

Μελέτη: Για να εξασφαλίσει τη διαφάνεια, το Ευρωκοινοβούλιο πρέπει να υιοθετήσει Ελεύθερο Λογισμικό και Ανοικτά Πρότυπα

στις:

Μία μελέτη που δόθηκε στη δημοσιότητα την Παρασκευή, λέει ότι το Ευρωκοινοβούλιο πρέπει να υιοθετήσει Ελεύθερο Λογισμικό και Ανοικτά Πρότυπα, ούτως ώστε να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του σε ότι αφορά τη διαφάνεια. Οι συγγραφείς καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι "ο Κανονισμός του Ευρωκοινοβουλίου πρέπει να καθιστά το Ελεύθερο Λογισμικό και τα Ανοικτά Πρότυπα υποχρεωτικά, όπου είναι εφικτό, για όλα τα συστήματα και τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για το έργο του Κοινοβουλίου."

Η μελέτη, που είχε τίτλο "Εξασφαλίζοντας την υπέρτατη διαφάνεια -- το Ελεύθερο Λογισμικό και τα Ανοικτά Πρότυπα στον Κανονισμό του Ευρωκοινοβουλίου", συντάχθηκε από δύο ειδικούς νομικούς, για τους Πράσινους/EFA στο Ευρωκοινοβούλιο. Οι συγγραφείς του, οι εξειδικευμένοι νομικοί Carlo Piana (Ιταλία) και Ulf Öberg (Σουηδία), υποστηρίζουν ότι το Κοινοβούλιο είναι δεσμευμένο σε πρότυπα ανοιχτότητας που είναι ακόμη υψηλότερα από ό,τι για άλλους οργανισμούς της Ε.Ε..

"Αυτή η μελέτη αποστέλλει ένα ισχυρό σήμα ότι το Ελεύθερο Λογισμικό και τα Ανοικτά Πρότυπα είναι ουσιώδους σημασίας για να μπορούν οι Ευρωπαϊκοί οργανισμοί να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους σε διαφάνεια," λέει ο πρόεδρος του Ιδρύματος Ελεύθερου Λογισμικού (FSFE), ο Karsten Gerloff. «Καλούμε το Ευρωκοινοβούλιο να υλοποιήσει τις συστάσεις της μελέτης σε όλα τα επίπεδα, και όσο γίνεται γρηγορότερα, και ειδικότερα σε ό,τι αφορά τη χρήση και την πρόσβαση σε έγγραφα, σε ηλεκτρονική αλληλογραφία, αλλά και σε κρυπτογραφία, σε μετάδοση ροής video, και σε επερχόμενες αποφάσεις προμηθειών."

Η μελέτη παραθέτει έναν αριθμό συγκεκριμένων βημάτων στα οποία πρέπει να προβεί το Ευρωκοινοβούλιο, για να μπορεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του σε σχέση με τη διαφάνεια:

Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού (FSFE), αλλά και άλλοι, έχουν επανειλημμένα ασκήσει κριτική στο Κοινοβούλιο ότι αποτυγχάνει σε ό,τι αφορά την διαφάνεια. Προς το παρόν, οι Ευρωβουλευτές και το προσωπικό του Κοινοβουλίου δεν έχουν πρόσβαση σε μια λύση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) που να συμμορφώνεται με πρότυπα, και οι ζωντανές αναμεταδόσεις ροής video από το Κοινοβούλιο δεν είναι διαθέσιμες για τους χρήστες Ελεύθερου Λογισμικού.

"Το Κοινοβούλιο πρέπει να ανοιχτεί προς τον κόσμο," λέει ο Gerloff. "Οι ζωντανές αναμεταδόσεις ροής βίντεο, οι οποίες επιτρέπουν σε όλους τους Ευρωπαίους να παρακολουθούν τις εργασίες του Κοινοβουλίου, είναι ουσιώδους σημασίας για τη δημοκρατία στον 21ο αιώνα. Η κρυπτογραφία αποτελεί μια αναγκαιότητα, για να επιτρέπεται σε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες να συνομιλούν με τους Ευρωβουλευτές τους με εμπιστευτικότητα. Η υπέρτατη διαφάνεια είναι μια από τις βασικές αρχές της ΕΕ, και οι Ευρωπαίοι προσδοκούν από το Κοινοβούλιό τους να κάνει ό,τι καλύτερο σε αυτό το θέμα."

Οι Πράσινοι/EFA προσκαλούν για σχολιασμό σχετικά με μια δεύτερη έκδοση της μελέτης.

Media contact:
Karsten Gerloff
Mail: gerloff@fsfe.org
tel.: +49 176 9690 4298