Νέα

Κοινή δήλωση : Για τη μεγιστοποίηση της περιεκτικότητας και της ενασχόλησης με χρήση Ανοιχτών Προτύπων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

στις:

Σήμερα είναι η Ημέρα Ελευθερίας Εγγράφων, η παγκόσμια ημέρα για τον εορτασμό και την απόκτηση συνειδητοποίησης για τα Ανοιχτά Πρότυπα. Με την ευκαρία αυτή, θα θέλαμε να διατυπώσουμε τιν προβληματισμό μας για τη σημασία που έχει για τις δημόσιες υπηρεσίες γενικά, και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ιδιαίτερα, συνυπολογίζοντας τον ηγετικό της ρόλο, η χρήση των Ανοιχτών Προτύπων σε όλες τις ψηφιακές της επικοινωνίες και υπηρεσίες.

Τα Ανοιχτά Πρότυπα είναι τύποι αποθήκευσης και πρωτόκολλα τα οποία όλοι μπορούν να χρησιμοποιούν χωρίς χρέωση και περιορισμούς και για τα οποία δεν απαιτείται κανένα ειδικό λογισμικό από κάποιον συγκεκριμένο προμηθευτή. Είναι ουσιώδη για τη διαλειτουργικότητα και την ελευθερία επιλογής με βάση την αξία των διαφόρων εφαρμογών λογισμικού. Για έναν δημόσιο οργανισμό όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό γιατί κάθε πολίτης και εταιρεία της ΕΕ θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να επικοιωνεί και να αλληλεπιδρά με τη διοίκησή του με αποκλειστική χρήση Ανοιχτών Προτύπων, αντί να υποχρεώνεται να εγκαθιστά και να χρησιμοποιεί λογισμικό από συγκεκριμένο προμηθευτή. Γι' αυτό την Ημέρα Ελευθερίας Εγγράφων, επωφελούμαστε της ευκαιρίας να εκφράσουμε τις ανησυχίες μας για την ακατάλληλη χρήση προτύπων στο πλαίσιο των αιτήσεων για τα προγράμματα της ΕΕ.

Σήμερα, κατά τη διαδικασία αιτήσεων για τα περισσότερα προγράμματα της ΕΕ, ζητείται από τους υποψήφιους να συμπληρώσουν PDF φόρμες που εμπεριέχουν στοιχεία υλοποιημένα μόνο σε ιδιοκτησιακό λογισμικό από έναν συγκεκριμένο προμηθευτή (Adobe), λογισμικό που προς το παρόν δεν είναι διαθέσιμο σε όλες τις πλατφόρμες. Αυτό αποτελεί πρόβλημα για πολλούς υποψηφίους, που μένουν χωρίς επιλογή ή αποκλείονται εντελώς από τη διαδικασία. Δεν χρειάζεται να γίνεται έτσι, όταν υπάρχει ένας αριθμός από αποτελεσματικές εναλλακτικές, οι οποίες είναι βασισμένες πλήρως σε Ανοιχτά Πρότυπα. Γενικά, θα συμβουλεύαμε εναντίον της χρήσης διαδικτυακών φορμών PDF, και θα συνιστούσαμε λύσεις με βάση τα Ανοιχτά Πρότυπα του Παγκόσμιου Ιστού, όπως HTML5 και XForms. Με την παρούσα κοινή δήλωση, καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αντιμετωπίσει αυτήν την κατάσταση και να διασφαλίσει ότι όλες οι αλληλεπιδράσεις με το κοινό γίνονται αποκλειστικά με χρήση Ανοιχτών Προτύπων, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη περιεκτικότητα και ελευθερία επιλογής για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες.

Υπογράφοντες :

Jean-Christophe Becquet, Πρόεδρος, April

Karsten Gerloff, Πρόεδρος, Free Software Foundation Europe (FSFE)

Andreas Krisch, Πρόεδρος, European Digital Rights (EDRi)

Graham Taylor, CEO, OpenForum Europe (OFE)

Peter Ganten, Πρόεδρος του ΔΣ, Open Source Business Alliance (OSBA)