Since 2001 the FSFE has been enhancing users' rights by abolishing barriers for software freedom. For 20 years we have been helping individuals and organisations to understand how Free Software contributes to freedom, transparency, and self-determination.

For the next two decades we need your help. We want everyone to be able to control their technology. Free Software and its freedoms to use, study, share, and improve are the key to that goal.

News

FSFE-ja përkrah çështjen gjyqësore të Hellwig-ut për përputhshmëri me GPL-në

më:

FSFE-ja mirëpret ndërmarrjen e filluar nga Christoph Hellwig dhe Software Freedom Conservancy për ta bërë VMware-in të përputhet me licencën GNU General Public License.

Presidenti i FSFE-së, Karsten Gerloff shprehet: "Software-i i Lirë është një burim publik, dhe i bindet rregullave ligjore dhe normave të shoqërisë. Cilido që e shfrytëzon këtë burim pa respektuar këto rregulla dhe norma i bën dëm krejt bashkësisë. Pjesa më e madhe e këtyre problemeve zgjidhen përmes dialogut dhe vullnetit të mirë. Vetëm kur dialogu dështon, bëhen të nevojshëm hapa ligjorë, që të mbrohet ky burim i përbashkët për krejt ne.

Teksa FSFE-së i vjen keq që ka lindur kjo çështje gjyqësore, besojmë se mbrojtja e Software-it të Lirë nga ata që rreken të marrin për veten atë çka na përket të gjithëve është e një rëndësie maksimale.