Nieuws

FSFE steunt de rechtszaak van Christoph Hellwig ter verdediging van GPL

op:

FSFE is blij met de actie van Christoph Hellwig en de Software Freedom Conservancy om VMware in overeenstemming te brengen met de GNU Algemene Publieke Licentie (General Public License).

FSFE's voorzitter Karsten Gerloff geeft commentaar: "Vrije Software is een publieke hulpbron en wordt beheerd door juridische regels en sociale normen. Iedereen die gebruik maakt van deze hulpbron zonder deze regels en normen te respecteren brengt de gemeenschap als geheel schade toe. Deze problemen worden meestal succesvol opgelost door dialoog en goodwill. Alleen als dialoog mislukt worden juridische stappen noodzakelijk om deze door ons allen gedeelde hulpbron te beschermen."

Hoewel FSFE betreurt dat het tot een rechtszaak is gekomen geloven we dat het beschermen van Vrije Software tegen hen die privaat willen maken wat ons allen toebehoort, van het allerhoogste belang is.