Since 2001 the FSFE has been enhancing users' rights by abolishing barriers for software freedom. For 20 years we have been helping individuals and organisations to understand how Free Software contributes to freedom, transparency, and self-determination.

For the next two decades we need your help. We want everyone to be able to control their technology. Free Software and its freedoms to use, study, share, and improve are the key to that goal.

News

Rol i ri për FSFE-në në projektin Bacula

më:

Në prill të 2015-s, ne njoftuam një ndryshim në marrëdhëniet mes Kern Sibbald-it dhe FSFE-së, rrjedhur prej anulimit të marrëveshjes Fiduciary License Agreement (FLA) mes Kernit dhe FSFE-së, marrëveshje e cila më parë e bënte FSFE-në kujdestare të të drejtave të kopjimit mbi software-in Bacula.

Që prej asaj kohe, FSFE-ja ka bashkëpunuar me Kernin për të gjetur një mënyrë që të sigurojë se parakushti origjinal i FLA-së, garantimi i kontribuesve se kontributet e tyre do të mbeten Software i Lirë, të vazhdojë të mbetet i vlefshëm edhe pasi FSFE-ja të mos i mbajë më të drejtat e kopjimit mbi Bacula-n.

Në një marrëveshje mes FSFE-së, Kernit dhe Bacula Systems, që të tre palët kanë rënë dakord se çfarëdo marrëveshje që një kontribues te projekti Bacula nënshkruan me Kernin lidhur me të drejtat e kopjimit mbi kontributet e tij, duhet të përfshijë kushte të ngjashme me ato të FLA-së. Marrëveshja rithekson përkushtimin e vazhdueshëm të Kernit për t’i mbajtur krejt versionet e ardhshme të versionit të Bacula.org nga bashkësia nën një licencë Software-i të Lirë, diçka për të cilën FSFE-ja, në rolin e saj të ri, do të vazhdojë të japë mbështetje dhe drejtim.

Gjatë muajve të ardhshëm, FSFE-ja do të lirohet nga roli i saj i dikurshëm i kujdestares për Bacula-n, duke ia kaluar efektivisht Kernit të drejtat e kopjimit që mbante. Sidoqoftë, FSFE-ja do të vazhdojë të veprojë si kujdestare për të drejtat e kopjimit të atyre kontribuesve që duan, dhe do të vazhdojë të bashkëpunojë me Kernin dhe kontribuesit për të garantuar që parakushtet e marrëveshjeve tona, ruajtja e Bacula-s si Software i Lirë, të mbeten në fuqi.