SUMMER SALE! No shipping costs to all orders from 6 euros until 30 June!

Nieuws

Nieuwe rol voor de FSFE in het Bacula-project

op:

In april 2015 kondigden we een verandering aan in de relatie tussen Kern Sibbald en de FSFE dankzij de opzegging van de "beheerslicentie-overeenkomst" (Fiduciary License Agreement, of FLA) tussen Kern en de FSFE waarmee de FSFE eerder een beheerder was van auteursrechten op de Bacula-software.

Sinds die tijd hebben FSFE en Kern samengewerkt om een manier te vinden waarbij zeker wordt gesteld dat, naar de originele voorwaarde van de FLA, de bijdragers er vanuit kunnen gaan dat hun bijdragen Vrije Software zullen blijven, zelfs als FSFE niet langer het auteursrecht op Bacula beheert.

In een overeenkomst tussen FSFE, Kern en Bacula Systems hebben al deze drie partijen gezamenlijk besloten dat iedere overeenkomst die een bijdrager aan Bacula ondertekent met Kern ten aanzien van het auteursrecht van hun bijdrage vergelijkbare voorwaarden zal moeten bevatten als die in de FLA. Het herhaalt ook de voortgaande toewijding van Kern om alle toekomstige versies van de Bacula.org-gemeenschapsversie onder een Vrije Software-licentie te houden, iets dat FSFE in haar nieuwe rol zal blijven steunen en waarvoor zij begeleiding zal blijven bieden.

Tijdens de komende maanden zal de FSFE haar vorige rol als beheerder van Bacula terugbrengen en daarbij het auteursrecht overdragen aan Kern. De FSFE zal echter doorgaan met haar rol als beheerder van het auteursrecht van bijdragers die dat wensen en zij zal ook doorgaan met het samenwerken met Kern en de bijdragers om zeker te stellen dat de voorwaarden van onze overeenkomsten, waarbij Bacula Vrije Software blijft, worden nageleefd.