Since 2001 the FSFE has been enhancing users' rights by abolishing barriers for software freedom. For 20 years we have been helping individuals and organisations to understand how Free Software contributes to freedom, transparency, and self-determination.

For the next two decades we need your help. We want everyone to be able to control their technology. Free Software and its freedoms to use, study, share, and improve are the key to that goal.

News

Vlerësimet e FSFE-së mbi raportin e parlamentit europian mbi të drejtat e kopjimit

më:

Më 6 korrik, parlamenti europian votoi një raport me një numër rekomandimesh për reformë të të drejtave të kopjimit. Sot paraqesim vlerësimet tona se si mund të ndikojë kjo mbi Software-in e Lirë.

Një shkrim paraprak i raportit u shkrua nga eurodeputetja Julia Reda (Partia e Piratëve) dhe përbëhej nga një numër propozimesh shumë të peshuara për përshtatjen e ligjeve të të drejtave të kopjimit ndaj sfidave të sotme. Në atë kohë ne u lidhëm me eurodeputetë për të nxjerrë në pah anët më të mira dhe për të këshilluar disa përmirësime.

Pas një vëllimi të konsiderueshëm kundërshtimesh dhe amendamentesh, parlamenti europian miratoi versionin përfundimtar të këtij dokumenti. Edhe pse raporti propozon disa përmirësime të kuadrit të tanishëm ligjor, ai përfaqëson disa prapakthime nga drafti origjinal dhe nuk arrin të zgjidhë plotësisht problemet e mëdha të ligjshmërisë së sotme mbi të drejtat e kopjimit. Në veçanti:

Mund të lexoni edhe tekstin e plotë të raportit. Për më tepër informacion, ju lutemi, vizitoni sajtin e Julia Reda-s ose copywrongs.eu.