Since 2001 the FSFE has been enhancing users' rights by abolishing barriers for software freedom. For 20 years we have been helping individuals and organisations to understand how Free Software contributes to freedom, transparency, and self-determination.

For the next two decades we need your help. We want everyone to be able to control their technology. Free Software and its freedoms to use, study, share, and improve are the key to that goal.

News

FSFE-ja nënshkruan letrën e përbashkët për liri pajisjesh fundore

më:

Tok me 9 organizma të tjerë civilë dhe ekonomikë, Free Software Foundation Europe (FSFE) i dërgoi një letër një numri të madh anëtarësh të Bundestag-ut lidhur me çështjen e rrugëzuesve të detyrueshëm. Letra është menduar të theksojë rëndësinë e miratimit të projektligjit mbi lirinë në pajisjeve fundore në telekomunikacion.

Më 4 nëntor katër këshillat e parlamentit për Ekonominë dhe Energjinë, Ligjet dhe Mbrojtjen e Konsumatorit, Trafikun dhe Infrastrukturën Dixhitale, dhe Planet Dixhitale do të konsultohen lidhur me projektligjin “mbi përzgjedhjen dhe lidhjen e pajisjeve fundore të telekomunikacionit“. 132 përfaqësuesit që bëjnë pjesë në katër këshillat do të kenë një përgjegjësi të veçantë, ngaqë është në dorën e tyre të mbrojnë të drejtat e konsumatorëve dhe bizneset e vogla dhe të mesme.

”E mirëpresim hartimin nga ana e qeverisë federale të një projektligji që mund të nxjerrë efektivisht jashtë loje rrugëzuesit e detyrueshëm“, shprehet Matthias Kirschner, president i FSFE-së. “Gjendja e tanishme e rrugëzuesve të detyrueshëm është e dëmshme si për shtetasit, ashtu edhe për ekonominë. Ky fakt duhet ditur nga krejt përfaqësuesit, e krejt partive. Tani na duhet një sendërtim i shpejtë dhe i pandryshuar i ligjit të projektuar.“

Projektligji është përfundimi i një diskutimi të gjatë rreth të ashtuquajturve rrugëzues të detyrueshëm. Këta ua pengojnë përdoruesve të internetit përdorimin e një pajisjeje fundore të zgjedhur prej atyre vetë dhe i detyrojnë të kenë përherë pajisjen e operatorit në rrjetin e tyre shtëpiak. Kjo praktikë e përhapur gjerësisht është kërcënim për sigurinë, privatësinë dhe pavarësinë e krejt përdoruesve të Internetit dhe ka efekte negative mbi konkurrencën e lirë dhe të ndershme mes prodhuesve.

Megjithë opinionin e njëzëshëm të ekspertëve, organizmave për mbrojtje të konsumatorit, dhe politikanëve, disa anëtarë të Këshillit Federal kanë zgjedhur pozicionet e atyre pak kundërshtarëve të projektligjit. Duke bërë kështu ata kanë adoptuar argumentet e hapërdarë dhe të hedhur poshtë nga praktika prej kohësh të mundësuesve të shërbimeve internet dhe operatorëve telefonikë. Deri më sot Qeveria Federale e ka hedhur poshtë kriticizmin e Këshillit si jo të arsyeshme.

“Letra e sotme do të duhet të pengojë një përsëritje të reagimit zhgënjyes të Këshillit. Me një aleancë të gjerë të shumanshme përkrahësish të lirisë së pajisjeve fundore, ne i kërkojmë anëtarëve të komitetit t’i kalojnë në ligj këto të drejta themelore të përdoruesve sa më shpejt të jetë e mundur, dhe pa kompromise të kalbura“, shprehet Max Mehl, bashkërenduesi gjerman në FSFE. “Nga sot e tutje, asnjë përfaqësues nuk mund të mbrohet se nuk e dinte rëndësinë e lirisë së pajisjeve fundore në përdorimin e pavarur dhe sigurinë e Iinternetit.”

Versionin letrës së përbashkët, pa emrat e nënshkruesve, mund ta shihni këtu. Si shtesë, krejt veprimtaritë e rëndësishme përgjatë debatit mbi rrugëzuesit e detyrueshëm i keni grumbulluar ndarazi në sajtin tonë.