Nieuws

FSFE tekent gezamenlijke brief voor vrijheid van apparaten met een terminal

op:

Woensdag heeft de Free Software Foundation Europe (FSFE) samen met negen andere maatschappelijke en economische organisaties aan verschillende leden van de Duitse Bondsdag een brief over verplichte routers gestuurd. De brief licht het belang uit van het aannemen van het wetsvoorstel voor de vrijheid van apparaten met een terminal in de telecommunicatie.

Op 4 november vind er een consultatie plaats over het wetsvoorstel „voor de selectie en verbinding van telecommunicatie-apparaten met een terminal“, en wel door de vier parlementscomités Economie en Energie, Recht en Consumentenbelang, Verkeer en Digitale Infrastructuur, en Digitale Agenda. De 132 afgevaardigde leden van deze comités dragen een speciale verantwoordelijkheid omdat het in hun macht is om de rechten van consumenten te redden en het midden- en kleinbedrijf te beschermen.

„We zijn blij dat de federale overheid met een wetsvoorstel komt waarmee verplichte routers feitelijk worden verboden“, zegt FSFE-voorzitter Matthias Kirschner. „De huidige situatie rond verplichte routers is schadelijk voor zowel burgers alswel de economie. Dit feit moet bekendgemaakt worden bij alle afgevaardigden van alle partijen. We hebben nu een snelle en ongewijzigde invoering van het wetsvoorstel nodig.“

Het wetsvoorstel is het gevolg van een lange discussie over zogenoemde verplichte routers. Deze verbieden internetgebruikers het gebruik van een apparaat met een terminal naar eigen keuze en dwingen hen om altijd het apparaat van de provider in hun eigen netwerk op te nemen. Deze veelvoorkomende praktijk vormt een bedreiging voor de veiligheid, de privacy en de onafhankelijkheid van alle internetgebruikers en zij heeft negatieve effecten voor de vrije en faire competitie tussen fabrikanten.

Ondanks de unanieme mening van experts, consumentenbeschermers en politici kozen sommige leden van de federale raad partij voor de weinige tegenstanders van het huidige wetsvoorstel. Daarmee namen zij technisch inconsistente en al lang gefalsificeerde argumenten van internetproviders en netwerkaanbieders over. De federale regering wees de kritiek van de raad tot nu toe af als zijnde onredelijk.

„De brief van vandaag zal een herhaling voorkomen van de teleurstellende reactie van de raad. Met een brede alliantie van verschillende supporters van vrijheid van apparaten met een terminal vragen we de comitéleden om deze basisrechten van gebruikers zo snel mogelijk en en zonder enig verrot compomis in een wet om te zetten“, zegt Max Mehl, Duitsland-coördinator van FSFE. „Vanaf vandaag kan geen enkele afgevaardigde beweren dat zij een gebrek aan kennis hebben over het belang van de vrijheid van apparaten met een terminal voor het onafhankelijke gebruik en de veiligheid van het internet.“

Je kan een niet-gepersonaliseerde versie van de gezamenlijk verstuurde brief hier zien. Daarbij bieden we afzonderlijk op onze website een lijst met alle belangrijke evenementen uit het debat over gedwongen routers.