We need your long-term help now: please become an FSFE supporter today, so that we can continue to stand up for your and the next generations’ freedom.

Verplichte routers

Tijdlijn van verplichte routers

Verplichte routers zijn een delicaat en daarom erg ingewikkeld onderwerp. Veel overheidsdiensten, bedrijven en organisaties hebben al bijgedragen aan de publieke discussie en deelgenomen aan talloze hoorzittingen en commentaren. De FSFE biedt hieronder een lijst van de belangrijkste evenementen die hebben geleidt tot de huidige situatie en schetst zij een beeld van de toekomstige ontwikkeling van verplichte routers.

Huidige situatie en een blik op de toekomst

Na bijna drie jaren intensief debatteren nam de Duitse Bondsdag de wet aan voor „keuze en verbinding van telecommunicatie terminal-apparaten“. Deze wet verklaart zonder mitsen en maren dat verplichte routers fout zijn en stelt de vrijheid van keuze voor terminal-apparaten in.

Verwacht wordt dat de aangenomen wet en werking treed na een overgangsperiode in de zomer van 2016. De FSFE zal volgen of aan de wet wordt gehouden en vraagt haar supporters, andere organisaties en overheden om hetzelfde te doen.

 • 01.08.2016: De wet treedt in werking. Van nu af aan moeten alle aanbieders van internetdiensten (ISP's) het mogelijk maken dat nieuwe klanten gebruik maken van alternatieve modems en routers om verbinding te maken met het internet. De FSFE houdt de implementatie in de gaten door testapparatuur te verzenden aan vrijwilligers die controleren welke ISP's zich aan de wet houden en door de de resultaten te verzamelen
 • .
 • 27.11.2015: Hoewel de Federale Raad in eerste instantie het wetsvoorstel tegen verplichte routers aanvocht gaat zij er in haar laatste consultatie erover niet meer tegenin.
 • 05.11.2015: De Duitse Bondsdag neemt de in essentie ongewijzigde wet aan en schaft daarmee verplichte routers af.
 • 28.10.2015: De FSFE en negen andere organisaties in samenleving en economie versturen een brief aan 132 leden van het parlementscomité waarin zij de parlementsleden vragen om het wetsvoorstel zonder wijzigingen steunen.
 • 07.10.2015: De federale regering en de BMWi geven niet toe aan de eisen voor het onderzoeken van het wetsvoorstel. In haar schrijven stelt het kabinet duidelijk dat er geen reden is om af te wijken van de "technologisch neutrale invoering van vrijheid van terminal-apparaten in Duitsland" door het toevoegen van uitzonderingen voor bepaalde leveranciers of apparaten.
 • 25.09.2015: De Federale Raad publiceert haar commentaren over het wetsvoorstel. Het bevraagt de essentiële pijlers onder het wetsvoorstel en neemt excuusargumenten van netwerkleveranciers aan.
 • 12.08.2015: Het Federale Kabinet neemt het wetsvoorstel voor routervrijheid aan die als positief wordt gezien door de FSFE. De stap volgt op het bericht van de Europese Commissie en commentaartermijn tot 8 juli. Tijdens die fase is slechts een kleine formele onduidelijkheid bekritiseerd.
 • 25.02.2015: De Duitse minister van Economische Zaken publiceerde een eerste wetsvoorstel om verplichte routers uit te bannen (Duits). FSFE verwelkomt het wetsvoorstel maar mist dwangmaatregelen.
 • 29.09.2014: Nadat de verdere procedures voor lange tijd onduidelijk waren, heeft Netzpolitik.org een intern herzien concept van de transparantie-verklaring gepubliceerd (Duits). De bekritiseerd het concept omdat het legitimeert dat klanten buiten spel worden gezet. In tegenstelling tot het voorkomen van verplichte routers, zoals besloten in het coalitieakkoord, maakt het concept het mogelijk dat internetleveranciers klanten hinderen die een ander apparaat willen gebruiken.
 • 28.03.2014: De FSFE verwelkomt samen met de CCC en andere projecten en experts het basisidee in een persbericht en een gedetailleerd statement (in het Duits) maar bekritiseert duidelijk dat gebruikers verder worden belast en dat de voorgestelde testmethoden worden gezien als zijnde inconsistent. Interessanter is dat de formulering van de regulering substantieel zwakker is dan in de coalitie-overeenkomst en dat de vraag over netwerk-eindpunten die nog niet eens is beantwoord, niet eens wordt genoemd.
 • 24.02.2014: Het Federale Netwerkagentschap publiceerde na de eerste grote hoorzitting een transparantieverklaring die verplichte routers verwerpt en de transparantie van telecommunicatiebedrijven voor klanten zou moeten verbeteren. Commentaren mogen tot eind maart 2014 worden ingediend.
 • 16.12.2013: Na de verkiezingen voor het Duitse Federale Parlement eind september is de coalitie-overeenkomst officieel ondertekend. Daarin spreken CDU, CSU en SPD zich duidelijk uit tegen verplichte routers en eisen zij dat iedere klant alle benodigde toegankelijkheidsinformatie ongevraagd moet ontvangen. Zo'n duidelijke positiebepaling van de coalitiepartijen kan worden verklaard door de de antwoorden van de media (bijvoorbeeld van Golem (Duits), Heise (Duits), Netzpolitik (Duits), Focus (Duits), Frankfurter Rundschau (Duits), NTV (Duits) en Süddeutsche (Duits) en de enorme interesse vanuit de bevolking.
 • 04.11.2013: De FSFE verstuurt samen met vele andere organisaties en individuen een uitgebreide openbare verklaring aan het Federale Netwerkagentschap (hier het persbericht) na afloop van de publieke hoorzittingen. Deze verklaring bevat antwoorden op bijna alle gestelde vragen die specifiek gericht zijn op de bestaande en mogelijke nadelen van verplichte routers.

  De meerderheid van de 309 verklaringen zijn gericht tegen verplichte routers. Het is geen verrassing dat de enige twee groepen die ervoor zijn bestaan uit internetdienstverleners (ISP's) en netwerkleveranciers. Opmerkelijke statements zijn afkomstig van bijvoorbeeld AVM, CCC en Sipgate. Het Federale Netwerkagentschap heeft alle verklaringen verzameld.

 • 20.09.2013: Het Federale Netwerkagentschap begint een publieke hoorzitting (398/2013) over de netwerk-eindpunten waarover verschil van mening bestaat. Op de hoorzitting worden veel - deels erg technische - vragen gesteld die te maken hebben met mogelijke definities die direct verband houden met verplichte routers. Slechts enkele dagen later publiceert de FSFE een voorbereidende verklaring waarin zij haar serieuze bezorgdheid uit over beveiliging, consumentvriendelijkheid en competitie.
 • 31.07.2013:: In een tweede werkversie van de "netneutraliteits-regulering", worden verplichte routers bediscussieerd in §3 (PDF). In tegenstelling tot de eerste werkversie is de term die nu wordt gebruikt “Endgerätenetzneutralität”, dat (ruwweg) kan worden vertaald in "terminal-apparaat netneutraliteit".
 • 25.06.2013: Het Federale Netwerkagentschap organiseert een workshop over het onderwerp van verplichte routers en ontwerpt vier modellen voor een oplossing.
 • 17.06.2013: Het BMWi (Duitse Ministerie van Economische Zaken) presenteert een werkversie van een netneutraliteits-regulering volgens §41a Abs.1 TKG (PDF). In §3 worden verplichte routers specifiek genoemd en verworpen.
 • 04.06.2013: De Federale Regering geeft antwoord op de "minderheids-interpellatie" die is gemaakt op 17 mei. Daarin worden open vragen erg zorgvuldig behandeld en worden verantwoordelijkheden min of meer doorverwezen naar de Federale Netwerkagentschap. Het BMWi beschouwt zichzelf niet als deel van dit onderwerp omdat de FNA op dit moment nog betrokken is bij gesprekken met netwerkleveranciers en routerfabrikanten. Een artikel over netpolitiek (in het Duits) vat deze omstandigheden grondig samen.
 • 17.05.2013: De fractie "DIE LINKE” stelt een “minderheids-interpellatie” aan de Federale Regering die gerelateerd is aan de verklaringen die zijn afgelegd door het Federale Netwerkagentschap. Daarin word de vraag gesteld of een router moet worden opgevat als een toegangspunt of als een telecommunicatie-apparaat en in hoeverre de eindgebruiker in mag grijpen.
 • 22.01.2013: Samen met anderen geeft AVM, fabrikant van telecommunicatie-apparaten, commentaar op dit onderwerp en vergelijkt zij de situatie met de mobiele markt, waar leveranciers hun klanten niet opleggen welke telefoon zij moeten gebruiken.
 • 10.01.2013: De oorzaak van het publieke debat over verplichte routers kunnen worden gevonden in een antwoord op een anonieme gebruiker afkomstig van het Federale Netwerkagentschap. De gebruiker bekritiseert het koppelen van zijn DSL-contract met een specifieke router. Hij doet dit in reactie op een uitgebreid artikel in het professionele tijdschrift "PC-WELT", waarin gebruikelijke praktijken van DSL-providers worden bekritiseert. Het Federale Netwerkagentschap acht dit gedrag verantwoord omdat de betreffende DSL-provider de router definieert als deel van het netwerk en daarmee van de infrastructuur die zij biedt. Daarom zou de eindgebruiker de router niet moeten inwisselen tegen een ander apparaat.

  Hier wordt het basisconflict duidelijk: het Federale Netwerkagentshap kan of wil niet beslissen waar het netwerk van de internetleverancier eindigt en vanaf welk punt de gebruiker volledige controle heeft. Vooral als het gaat om routers met ingebouwde modem en verschillende andere functies (IAD, "Integrated Access Device", ofwel geïntegreerd toegangsapparaat) zijn er veel geschillen niet opgelost en is er behoefte aan duidelijke definities.