News

Eurodeputetët votojnë për më tepër Software të Lirë në sektorin publik

më:

Më 19 janar, Parlamenti Europian pranoi raportin "Drejt një Tregu të Përbashkët Dixhital", nismë e vetë përlamentit si përgjigje e strategjisë për një Treg të Përbashkët Dixhital të ndërmarrë nga Konisioni Europian. FSFE-ja është e kënaqur të shohë që parlamenti mbajti një qëndrim pohues dhe më të vendosur drejt shtimit të përdorimit të Software-it të Lirë dhe rëndësisë së tij për një treg të përbashkët dixhital.

Në veçanti:

Për sa u përket anëve jo aq pozitive, raporti thekson se aftësia për të licencuar patenta standarde thelbësore nën kushte licencimi FRAND mbrun risi dhe ruan kërkimin, zhvillimin dhe standardizimin e shtysave ekonomike, me gjithë faktin e dëshmuar qartë se praktikat e licencimit FRAND janë të dëmshme për Software-in e Lirë.

Megjithëkëtë, FSFE-ja e mirëpret pranimin e raportit dhe i bën thirrje Komisionit që të ndjekë rekomandimet e Parlamentit për shtimin e përqindjes së përdorimit dhe të ripërdorimit të Software-it të Lirë, kur ndjek nisma të lidhura me Tregun e Përbashkët Dixhital.