Sinds 2001 heeft de FSFE gebruikersrechten versterkt door drempels voor softwarevrijheid af te breken. We hebben mensen en organisaties 20 jaren lang geholpen te begrijpen hoe Vrije Software bijdraagt aan vrijheid, transparantie en zelfbeschikking.

Voor de komende twee decennia hebben we uw hulp nodig. We willen dat iedereen in staat is om hun technologie zelf te controleren. Vrije Software en haar vrijheden om te gebruiken, bestuderen, delen en verbeteren zijn de sleutel voor dat doel.

Nieuws

Leden van het Europees Parlement stemmen voor meer Vrije Software in de publieke sector

op:

Op 19 januari nam het Europees Parlement het op eigen initiatief opgestelde rapport "Naar een digitale interne markt" aan. Dit in antwoord op de strategie van de Europese Commissie voor de digitale interne markt. Het doet FSFE goed om te zien dat het Parlement een positievere houding en een steviger standpunt inneemt als het gaat om het toegenomen gebruik van Vrije Software en het belang ervan voor de digitale interne markt.

In het bijzonder:

Aan de niet zo positieve kant benadrukt het rapport de mogelijkheid om standaard-essentiële octrooien van FRAND-licentievoorwaarden te voorzien. Hierdoor is er sprake van meer innovatie en blijven de prikkels voor onderzoek, ontwikkeling en standaardisatie behouden ondanks het bekende feit dat FRAND-licentiepraktijken schadelijk zijn voor Vrije Software.

FSFE is niettemin verheugd over de goedkeuring van het verslag en roept de Commissie op om de aanbevelingen van het Parlement te volgen. Dit leidt tot meer delen en hergebruiken van Vrije Software bij het nastreven van de digitale interne markt-initiatieven.