Η σελίδα δεν έχει μεταφραστεί ακόμη. Βοήθησέ μας να μεταφράσουμε αυτή και άλλες σελίδες στο fsfe.org, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να διαβάσουν το μήνυμά μας στην μητρική τους γλώσσα.

Νέα

The Netherlands: Important points for the election

στις:

The Free Software Foundation Europe (FSFE) is committed to empower users to control technolgy to digital civil rights, transparency and control over technology. It does this by promoting Free Software (also known as Open Source Software). In addition, Free Software promotes innovation and prevents vendor lock-in. Digital sovereignty is only possible with Free Software.

Our society is becoming increasingly digital, so it is crucial that public values are also safeguarded in the digital domain. The upcoming elections and term of office are an opportunity to take important steps on current themes such as artificial intelligence (AI) and digital commons.

Symbol of Public Money, Public Code

FSFE asks parties to work on the following action points:

The FSFE is happy to elaborate on these points.