SUMMER SALE! No shipping costs to all orders from 6 euros until 30 June!

Nyhedsbrev

46 Underskriver åbent brev om OS frihed +++ Fair marked app +++ Dine digitale rettigheder

den  

I dette nummer: En alliance på mere end 45 enheder støtter universel ret til at installere hvilken som helst software på enhver enhed. Fri software overvejes medtaget i EU's digitale erklæring rettigheder. FSFE's gennemsigtighed i appen til offentlige indkøb kommer til EU Datathon finaler. Italienske FSFE-frivillige forbereder tur.

tre illustrationer: en telefonlignende enhed ligner en lås, der er blevet åbnet, en glad tegneseriemastodon, EU datathon banner

46 entiteter anmoder EU om retten til at genbruge hardware

EU er i øjeblikket ved at omdefinere deres kriterier for miljøvenlig elektronik. FSFE gav input ved at offentliggøre et åbent brev hvori der kræves ret til at installere hvilken som helst software på enhver elektronisk enhed. Denne ret ville gøre det muligt at beholde vores enheder længere, med det forbehold at det kræver, at producenterne følger visse regler. For eksempel skal producenter være forpligtet til at låse bootloadere op på alle enheder, herunder computere, tablets og telefoner; de skal også offentliggøre fuldstændige specifikationer for hver komponent på enheden. Dette giver os og enhver tredjepart mulighed for bedre at reparere vores enheder og endda genbruge dele af dem. Brugen af åbne standarder er også nødvendig for at gøre forskellige enheder i stand til at kommunikere og arbejde med hinanden.

Fire illustrationer. 1. Tre tandhjul i forskellige farver og størrelser integreres med hinanden, mens det ene har kodeforkortelsen på sig 2. En telefonlignende enhed, hvoraf der kommer tre pile, en til venstre, en til højre og en lige frem 3. Fire forskellige geometriske figurer er forbundet via broer 4. en telefonlignende enhed ligner en lås, der er blevet åbnet.

Oprindeligt var 38 organisationer enige om nødvendigheden af disse betingelser og underskrev det åbne brev inden offentliggørelsen. Det er dog stadig muligt at underskrive brevet, og hidtil har mere end 45 organisationer nu underskrevet. Det taler sit tydelige sprog, at tech-virksomheder, initiativer for retten til at reparere, og vigtige miljøorganisationer støtter retten til at installere en hvilken som helst software på enhver enhed.

FSFE's App-prototype er shortlistet til EU Datathon finale

FSFE System Hackers skabte en app-prototype der stræber efter at forbinde offentligt tilgængelige udbuds- og virksomhedsdata og tillade analyse af disse data. Målet med appen er at give borgere og eksperter mulighed for at overvåge mistænkelig markedsaktivitet af offentlig interesse. Projektidéen har været en succes og er kommet i top seks ud af 26 deltagere i udfordringen »gennemsigtighed i offentlige indkøb« til EU Datathon 2022. Vores team er nu blevet inviteret til yderligere udvikle appen.

EU Datathon banner viser terninger, der løber og når målstregen i en spurt. Den første terning jubler.

Update: Erklæring om digitale rettigheder

EU er i færd med at diskutere erklæringen om digitale rettigheder. Europa-Parlamentet er nu blevet enige om en fælles tekst der anerkender Fri Software som en måde at sikre gennemsigtighed i algoritmer og kunstig intelligenser på. Den vedtagne tekst understreger også behovet for 'pålidelige standarder og, hvor det er muligt, open source-standarder'. Den tilskynder til 'digitale teknologier, der er holdbare, bæredygtige, kan repareres og er interoperable, både på hardware- og softwareniveau og forbud mod praksis, der fører til for tidlig forældelse'. FSFE fortsætter med at overvåge den igangværende interinstitutionelle dialog, og forsøger for at sikre, at Parlamentets forslag forbliver.

Update: AI-resolution vedtaget

Europa-Parlamentet har vedtaget en resolution om kunstig intelligens (AI) med et enormt flertal. Ifølge beslutningen bør offentlige indkøb kræve fri software, hvor det er relevant, med det formål at tilskynde samarbejde på tværs af grænserne. Folketinget anerkender, at Fri Software kan øge investeringerne og fremme innovationen inden for kunstig intelligens teknologier i EU. FSFE opfordrer nu parlamentet til at overføre sin egen holdning til AI-forordningen.

Sæt kryds i kalenderen!

Fortidige og igangværende aktiviteter

FSFE lokalgrupper

Italien | Det italienske oversætterhold har arbejdet på PMPC brochuren og den er nu tilgængelig på italiensk. Flinke venner af holdet er nu i færd med at læse korrektur på brochuren.

De italienske frivillige er også i færd med at forberede en sommertur rundt i landet for at gøre folk opmærksomme på at den programkode som offentligheden har betalt også burde være frit tilgængelig for offentligheden. Det første stop på turen er Trento, d. 7. juni. Lær mere om planerne på mailing-listerne eller chatsene for Milano og Sicilien. Mød de frivillige undervejs på turen og få fat i en kopi af den friskoversatte PMPC brochure!

 en tegneserie mastodon der sender papirfly afsted

Zurich | Den lokale gruppe i Zürich arbejder på overtale offentlige forvaltninger til at migrere til fødereret socialt Netværk. Gruppen har diskuteret ideen siden begyndelsen af april, og projektet fik et løft, da mange mennesker og enheder, herunder Den Europæiske Union har tilsluttet sig Mastodon. Gruppen mødes igen på torsdag d.12. maj 2022 har tilsluttet sig Mastodon. Gruppen mødes igen på d.18. maj 2022.

Holland | Med udgangspunkt i Zurich-gruppens idé, har det hollandske hold brainstormet på tekniske løsninger til automatisk deling af hollandske kommuners nyheder til Mastodon. "Hvad nu hvis vi samler RSS-feeds fra 345 hollandske kommuner og sender dem til en Mastodon-konto?' var et spørgsmål der fangede opmærksomheden. Fani Partsafyllidou, Projektmanager for FSFE, deltog i det sidste møde. Det næste møde er på onsdag d.25. maj, 20:00 CEST.

Bliv aktiv

I FSFE ønsker vi at brugerne mulighed for at kontrollere teknologien. Men fri software hjælper også med at opnå økologisk bæredygtighed. Derfor har vi tilsluttet os organisationsudvalget for Bits & Bäume 2022 ('Bits og Træer') konferencen som vil finde sted fra 30. september til 2. oktober.

Passioneret omkring bæredygtige Fri Software løsninger? Kom og fortæl os og alle andre om det på konferencen! Indsend et oplæg, en workshop eller et stykke smuk kunst til Bits & Bäume 2022. Der er åbent for indsendelse af deltagerbidrag indtil 7. juni

Bidrag til vores nyhedsbrev

Hvis du kunne tænke dig at dele tanker, billeder eller nyheder, så send dem venligst til os. Adressen er, som altid If you would like to share any thoughts, pictures, or news, please send them to us. As always, the address is newsletter@fsfe.org. Vi ser frem til at høre fra dig! Hvis du også har lyst til at støtte os og vores arbejde, så slut dig til vores fællesskab og støt os med en donation eller et månedligt bidrag. Tak til vores fællesskab og alle de frivillige, støtterne og donorerne som gør vores arbejde muligt. Og tak til vores oversætttere, som gør det muligt for dig at læse det her nyhedsbrev på dit eget sprog.

Din redaktør, Fani Partsafyllidou