Η σελίδα δεν έχει μεταφραστεί ακόμη. Βοήθησέ μας να μεταφράσουμε αυτή και άλλες σελίδες στο fsfe.org, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να διαβάσουν το μήνυμά μας στην μητρική τους γλώσσα.

Podcast

SFP#6 Copyright enforcement with Miriam Ballhausen

στις:

We invited Miriam Ballhausen to talk with us about copyright enforcement. She is a German lawyer who focuses on software, data protection, copyright law and specifically Free Software copyright. This is the sixth regular episode of the Software Freedom Podcast for which we invite experts from our community.

In this sixth episode of the Software Freedom Podcast we talk about Free Software copyright enforcement with our guest, Miriam Ballhausen. Miriam Ballhausen is a German laywer who specialises in Free Software copyright questions. Together we cover the basics about Free Software licensing and discuss how Free Software copyright can be enforced, what are the steps to enforce it and why it is often enforced in Germany. We also explore how the REUSE project could help with being in compliance with Free Software licenses.

Read more:

If you liked this episode and want to support our continuing work for software freedom, please help us with a donation.