Η σελίδα δεν έχει μεταφραστεί ακόμη. Βοήθησέ μας να μεταφράσουμε αυτή και άλλες σελίδες στο fsfe.org, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να διαβάσουν το μήνυμά μας στην μητρική τους γλώσσα.

Podcast

SFP#7 Artificial intelligence as Free Software with Vincent Lequertier

στις:

For the seventh episode of our Software Freedom Podcast we talk with Vincent Lequertier about transparency, fairness, and accessibility as crucial criteria for artificial intelligence (AI) and why it is important for our society to release AI software under a Free Software license.

Our guest for the seventh episode of the Software Freedom Podcast is Vincent Lequertier. Vincent is a member of the Free Software Foundation Europe and is researching AI in the health care sector. Together we discuss the use and development of artificial intelligence from a Free Software perspective. Vincent explains what AI actually is and why it is important for our society to release AI software under a Free Software license. We discuss why the criteria of transparency, fairness and accessibility are important when working with artificial intelligence and how they relate to Free Software. Finally, we also discover what challenges AI is facing in the future and whether we should be afraid of the increasing use of this technology in our daily lives.

Read more:

If you liked this episode and want to support our continuous work for software freedom, please help us with a donation.