Kujdes: Kjo faqe s’është përkthyer ende. Ajo që po shihni më poshtë, është faqja në versionin origjinal. Ju lutemi, përdorni këtë faqe që të shihni se si mund të ndihmoni te përkthimet dhe anë të tjera.

FSFE - Income and Expense 2003

Income

   
Merchandise EUR 1,759.40
Donations [1]  
Hub [2] EUR 21,965.15
Transfers Chapter Germany [3]     EUR 14,521.92
Transfers Chapter Italy [4]     EUR 895.00
Reimbursements
(European Commission)
EUR 13,466.10
     
Total EUR 59,853.59
     
     

Expense

   
Personnel [5] EUR 38,860.00
Office Rent EUR 2,200.00
Representation [6] EUR 3,437.64
Travel Expenses EUR 3,502.11
Transport
(Shipping/Mail)
EUR 1,106.08
Office Supplies EUR 245.64
Legal Expenses EUR 175.97
Contract Work [7] EUR 1,012.80
Bank Fees EUR 95.58
     
Total EUR 50,635.82

[1] A list of all FSFE donors that did not wish anonymity is available on the ThankGNUs list.

[2] Donations going directly to the main body of the FSFE (see "Hub"); usually (but not exclusively) from countries without established Chapter.

[3] Donations to the FSFE made through the German chapter

[4] Donations to the FSFE made through the Italian chapter.

[5] Including 16%VAT (EUR 6,217.60); People paid: Georg Greve

[6] T-Shirts, Pins and other goodies as well as tradeshow material and leaflets.

[7] Lawyers, tax-consultants & Co.