SUMMER SALE! No shipping costs to all orders from 6 euros until 30 June!

Kujdes: Kjo faqe s’është përkthyer ende. Ajo që po shihni më poshtë, është faqja në versionin origjinal. Ju lutemi, përdorni këtë faqe që të shihni se si mund të ndihmoni te përkthimet dhe anë të tjera.

FSFE - Income and Expense 2004

Income

   
Merchandise EUR 4,405.77
Donations [1]  
Hub [2] EUR 56,451.61
Transfers Chapter Germany [3]     EUR 20,000.00
     
Total EUR 80,857.38
     
     

Expense

   
Personnel [4] EUR 61,542.00
Office Rent EUR 2,200.00
Representation [5] EUR 9,773.23
Travel Expenses EUR 3,680.07
Transport
(Shipping/Mail)
EUR 409.35
Office Supplies EUR 172.18
Legal Expenses EUR 2,612.59
Contract Work [6] EUR 3,077.94
Bank Fees EUR 113.13
     
Total EUR 81,380.99

[1] A list of all FSFE donors that did not wish anonymity is available on the ThankGNUs list.

[2] Donations going directly to the main body of the FSFE (see "Hub"); usually (but not exclusively) from countries without established Chapter.

[3] Donations to the FSFE made through the German chapter

[4] People paid: Georg Greve, Stefano Maffulli, Joachim Jakobs (Press Speaker), Matthias Kirschner (intern).

[5] T-Shirts, Pins and other goodies as well as tradeshow material and leaflets.

[6] Lawyers, tax-consultants & Co.