Kujdes: Kjo faqe s’është përkthyer ende. Ajo që po shihni më poshtë, është faqja në versionin origjinal. Ju lutemi, përdorni këtë faqe që të shihni se si mund të ndihmoni te përkthimet dhe anë të tjera.

FSFE - Income and Expense 2005

Income

   
Merchandise EUR 5,970.00
Donations [1]  
Hub [2] EUR 95,628.00
Transfers Chapter Germany [3]     EUR 22,525.14
     
Total EUR 124,124.11
     
     

Expense

   
Personnel [4] EUR 88,618.69
Office Rent EUR 3,654.00
Representation [5] EUR 10,439.86
Travel Expenses EUR 7,297.33
Transport
(Shipping/Mail)
EUR 1,135.77
Office Supplies EUR 3,167.06
Legal Expenses EUR 9,506.71
Contract Work [6] EUR 0.00
Bank Fees EUR 300.00
     
Total EUR 124,120.40

[1] A list of all FSFE donors that did not wish anonymity is available on the ThankGNUs list.

[2] Donations going directly to the main body of the FSFE (see "Hub"); usually (but not exclusively) from countries without established Chapter.

[3] Donations to the FSFE made through the German chapter

[4] People paid: Georg Greve, Stefano Maffulli, Ciaran O'Riordan, Joachim Jakobs, Karsten Gerloff (intern), Alexander Finkenberger (intern).

[5] T-Shirts, Pins and other goodies as well as tradeshow material and leaflets.

[6] Lawyers, tax-consultants & Co.