Varovanie: Táto stránka nebola zatiaľ preložená. To, čo tu vidíte, je originálny text stránky. Prosím pozrite sa sem ak môžete pomôcť s prekladmi, príp. iným spôsobom.

About

Legal Structure

When the Free Software Foundation Europe (FSFE) was founded in 2001 there was no way to set up a European wide legal body. Therefore FSFE was set up as a charitable, registered association ("e.V.") under German law with the following constitution:

Its members hold annual meetings:

Other documents: