Ανοικτή επιστολή προς τα Μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 2007-04-18

Αγαπητό Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

Το FSFE θα ήθελε να σας θέσει σε εγρήγορση σχετικά με το κείμενο μιας προτεινόμενης Οδηγίας, η οποία θα τεθεί σε ψηφοφορία στην επόμενη Ολομέλεια. Η Com(2006)168 ποινικοποιεί πολλές κοινωνικά χρήσιμες και σύννομες χρήσεις της τεχνολογίας και θα προκαλούσε φαινόμενα γραφειοκρατίας, αβεβαιότητας και φόβου, τα οποία θα μείωναν την ικανότητα των Ευρωπαίων πολιτών και επιχειρήσεων να πάρουν μέρος στην κοινωνία της πληροφορίας. Αυτή η προοπτική ακυρώνει τα οφέλη της προόδου στην τεχνολογία των ηλεκτρονικών υπολογιστών, τα οποία καθιστούν ολοένα και ευκολότερη για όλους την ενεργή συμμετοχή στην ανάπτυξη και διανομή του λογισμικού και των πληροφοριών.

Το κείμενο της πρότασης:

  1. Ορίζει σε υπερβολικά ευρεία βάση τα αδικήματα της ''απόπειρας, υποβοήθησης ή υπόθαλψης και υποκίνησης'' παραβιάσεων για πολλές ανόμοιες διατάξεις που περιλαμβάνουν πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα και διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Αυτή η ερμηνεία παραβιάζει το Άρθρο 49 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων κάνοντας δυσανάλογη χρήση των ποινικών κυρώσεων.
  2. Καθιστά την αναγκαστική εφαρμογή τόσο ευτελή και εύκολη ώστε η αστυνομική έρευνα θα μετατραπεί σε ένα δελεαστικό εργαλείο για να χρησιμοποιηθεί από τις επιχειρήσεις εναντίον των ανταγωνισμού.
  3. Υστερεί σε ασφαλιστικές δικλείδες για την προστασία από την καταχρηστική εφαρμογή ή για τον περιορισμό της δυνατότητας εφαρμογής σε κοινωνικά επιζήμιες καταστάσεις. Τα δύο μόνο όρια που τίθενται, εκείνα της ''εμπορικής κλίμακας'' και ''από πρόθεση'' δεν καθορίζονται.
  4. Εισάγει εκφοβιστικής κλίμακας ποινές σε περιοχές όπου άτομα, προγράμματα κοινοτήτων και άλλες μικρομεσαίες ομάδες μπορεί να μην έχουν επαρκείς πόρους ή δικηγόρους για να υπερασπίσουν τα δικαιώματά τους σε δικαστικές υποθέσεις. Αυτές οι πρακτικές πρέπει να αποφεύγονται σε περιοχές όπως η ψηφιακή τεχνολογία όπου οι αλλαγές είναι πολύ πιο ταχείς από τη νομοθεσία της ΕΕ.

Συνεπώς ζητάμε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να:

  1. Περιορίσει τις ποινικές κυρώσεις σε περιπτώσεις πλαστογραφίας εμπορικών σημάτων και σε ό,τι η σύμβαση TRIPS ονομάζει ''πειρατεία πνευματικών δικαιωμάτων''
  2. Ορίσει την ''εμπορική κλίμακα'' όπως τη χρηματική αμοιβή
  3. Ορίσει την ''από πρόθεση'' παραβίαση ως ''κακόπιστη'' παραβίαση
  4. Αποσύρει την ποινικοποίηση της ''απόπειρας, υποβοήθησης ή υπόθαλψης και υποκίνησης''
  5. Αποσύρει την αυτόματη έρευνα και δίωξη - η εφαρμογή των δικαιωμάτων θα πρέπει να επιβάλλεται με αίτημα του κατόχου των δικαιωμάτων
  6. Προσθέσει αντισταθμιστικές διατάξεις για προστασία από καταχρηστική εφαρμογή

Ένας άλλος οργανισμός, το FFII, έχει δημοσιοποιήσει προσχέδιο τροποποιήσεων, το οποίο βελτιώνει σε μεγάλο βαθμό την πρόταση της Οδηγίας. Το FSFE αναμένεται να προσυπογράψει τις τροποποιήσεις του FFII όταν αυτές έρθουν προς συζήτηση στην ψηφοφορία της επόμενης εβδομάδας.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον αντιπρόσωπο του FSFE στις Βρυξέλλες, Ciarán O'Riordan, τηλεφωνικά για να συζητήσετε στα αγγλικά ή για συζήτηση σε άλλη γλώσσα, επικοινωνήστε με τον Ciarán με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Ciarán O'Riordan,
Αντιπρόσωπος στις Βρυξέλλες, Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού (FSFE)