We need your long-term help now: please become an FSFE supporter today, so that we can continue to stand up for your and the next generations’ freedom.

Open brief aan de Europese Parlementsleden, 18 april 2007

Geachte Europarlementariër,

De FSFE wil u graag attent maken op een voorgestelde richtlijn waarvoor tijdens de volgende Plenaire Zitting gestemd moet worden. Com(2006)168 criminaliseert veel sociaal zinvol en rechtmatig gebruik van technologie. De richtlijn zal lijden tot meer bureaucratie, meer onzekerheid en meer angst, wat de mogelijkheden van de Europese burgers en bedrijven om deel te nemen aan de informatiemaatschappij zal beperken. Deze richtlijn vernietigt al de voordelen en vooruitgang in de computertechnologie, die ervoor gezorgd hebben dat het voor iedereen steeds makkelijker geworden is om deel te nemen aan het ontwikkelen en verdelen van software en informatie.

De voorgestelde tekst:

  1. Maakt van elke "poging tot, medeplichtigheid aan of aanzetten tot een inbreuk" op sterk uiteenlopende wetgevingen, waaronder het auteursrecht, het handelsmerk en patentwetgeving, een overdreven zware misdaad. Dit buitenproportioneel gebruik van strafrechtelijke sancties, is in overtreding met Artikel 49 van het handvest van de grondrechten.
  2. Maakt het afdwingen van sommige rechten zo goedkoop en makkelijk, dat het heel verleidelijk zal worden voor bedrijven om het gerechtelijk onderzoek te gaan misbruiken om concurrentie tegen te gaan.
  3. Mist elke vorm van beveiliging om misbruik, of sociaal schadelijke situaties tegen te gaan. De enige beperkingen, namelijk de termen "commerciële schaal" en "opzettelijk", zijn niet gedefinieerd.
  4. Maakt bestraffing door intimidatie mogelijk in domeinen waar individuen, gemeenschappelijk projecten en kleine tot middelgrote groepen, door gebrek aan financiële middelen en juridische ondersteuning, hun zaak niet voor de rechtbank kunnen verdedigen. Dit moet vermeden worden in domeinen, zoals die van de digitale technologieën, die sneller veranderen dan de EU-wetgevinging.

Wij vragen daarom het volgende aan het Europese Parlement:

  1. Beperk de strafrechtelijke sancties tot vervalsingen onder het handelsmerk en datgene wat in de TRIP's akkoord "copyright piracy" wordt genoemd.
  2. Definieer "commerciële schaal" als financieel renderend.
  3. Definieer "opzettelijke inbreuk" als een inbreuk met "kwade" bedoelingen.
  4. Verwijder het deel dat "poging tot, medeplichtigheid aan of aanzetten tot een inbreuk" criminaliseert.
  5. Verwijder het automatisch opstarten van onderzoek en vervolging, het afdwingen van rechten dient te gebeuren door de rechtenhouders.
  6. Voorzie ook tegenmaatregelen die misbruiken moeten voorkomen.

Een andere organisatie, de FFII, heeft enkele voorstellen voor amendering, die de voorgestelde richtlijn verbeteren, gepubliceerd. De FSFE zal waarschijnlijk de amendementen van de FFII ondersteunen wanneer ze volgende week voor stemming op de agenda zijn geplaatst.

Voor meer informatie hierover kan u terecht bij Ciaran O'Riordan, onze vertegenwoordiger in Brussel, telefonisch als u er in het Engels over wil praten, als u het overleg in een andere taal wil voeren, contacteer Ciaran dan via e-mail.

Ciaran O'Riordan,
Vertegenwoordiger in Brussel van de Free Software Foundation Europe (FSFE)