Since 2001 the FSFE has been enhancing users' rights by abolishing barriers for software freedom. For 20 years we have been helping individuals and organisations to understand how Free Software contributes to freedom, transparency, and self-determination.

For the next two decades we need your help. We want everyone to be able to control their technology. Free Software and its freedoms to use, study, share, and improve are the key to that goal.

Free Software PDF Readers

Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset

2 2. joulukuuta 2011 E-011374/2011 Kirjallisesti vastattava kysymys komissiolle työjärjestyksen 117 artikla
Jan Philipp Albrecht (Verts/ALE) , Françoise Castex (S&D) , Marietje Schaake (ALDE) , Christian Engström (Verts/ALE) and Francisco Sosa Wagner (NI)
Copyright: European Union, 2011 - Source: European Parliament

Monilla EU:n julkisilla sivustoilla viitataan Acrobat Readerin kaltaisiin omistusohjelmistoihin ainoana mahdollisena tapana lukea PDF-tiedostoja ja tarjotaan linkki sen lataamiseksi. Kyse on julkisen toimielimen suorasta mainonnasta, josta seuraa kilpailuetua yhdelle tuotteitaan myyvälle yritykselle.

  1. Kuinka monella komission omalla sivulla tällaisia mainoksia on tällä hetkellä?
  2. Voiko komissio toimittaa linkit näille sivuille sekä niiden EU:n toimielinten nimet, joilla on tällaisia mainoksia sivustoillaan?
  3. Mitkä ovat komission syyt (esim. taloudellinen hyöty, muun toiminnallisen ohjelmiston puute jne.) tämän nimenomaisen ohjelman mainostamiselle ainoana tapana lukea PDF-tiedostoja?
  4. Ovatko toimielimet, joiden sivustoilla näitä mainoksia on, selittäneet, ovatko ne kokeilleet muita PDF-lukijoita? Mitä ohjelmia ne ovat maininneet?
  5. Mitä toimia komissio toteuttaa ratkaistakseen ongelman a) komission omilla sivustoilla ja b) julkisten elinten sivustoilla jäsenvaltioissa?