SUMMER SALE! No shipping costs to all orders from 6 euros until 30 June!

Free Software PDF Readers

Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset

2 2. joulukuuta 2011 E-011374/2011 Kirjallisesti vastattava kysymys komissiolle työjärjestyksen 117 artikla
Jan Philipp Albrecht (Verts/ALE) , Françoise Castex (S&D) , Marietje Schaake (ALDE) , Christian Engström (Verts/ALE) and Francisco Sosa Wagner (NI)
Copyright: European Union, 2011 - Source: European Parliament

Monilla EU:n julkisilla sivustoilla viitataan Acrobat Readerin kaltaisiin omistusohjelmistoihin ainoana mahdollisena tapana lukea PDF-tiedostoja ja tarjotaan linkki sen lataamiseksi. Kyse on julkisen toimielimen suorasta mainonnasta, josta seuraa kilpailuetua yhdelle tuotteitaan myyvälle yritykselle.

  1. Kuinka monella komission omalla sivulla tällaisia mainoksia on tällä hetkellä?
  2. Voiko komissio toimittaa linkit näille sivuille sekä niiden EU:n toimielinten nimet, joilla on tällaisia mainoksia sivustoillaan?
  3. Mitkä ovat komission syyt (esim. taloudellinen hyöty, muun toiminnallisen ohjelmiston puute jne.) tämän nimenomaisen ohjelman mainostamiselle ainoana tapana lukea PDF-tiedostoja?
  4. Ovatko toimielimet, joiden sivustoilla näitä mainoksia on, selittäneet, ovatko ne kokeilleet muita PDF-lukijoita? Mitä ohjelmia ne ovat maininneet?
  5. Mitä toimia komissio toteuttaa ratkaistakseen ongelman a) komission omilla sivustoilla ja b) julkisten elinten sivustoilla jäsenvaltioissa?