We need your long-term help now: please become an FSFE supporter today, so that we can continue to stand up for your and the next generations’ freedom.

Upcycling Android

List Otwarty

Prawo do instalacji dowolnego oprogramowania na każdym urządzeniu

Projektowanie oprogramowania jest kluczowe dla ochrony środowiska i trwałości produktów i sprzętu. Systemy i usługi będące Wolnym Oprogramowaniem pozwalają na ponowne użycie, zmianę przeznaczenia i interoperacyjność urządzeń. Prawo do wyboru systemu operacyjnego, oprogramowania i usług jest niezbędne w tworzeniu bardziej zrównoważonego społeczeństwa cyfrowego.

Do: Legislatorzy w Unii Europejskiej

Do wiadomości: Obywatele Unii Europejskiej

Postępująca digitalizacja infrastruktury i usług niesie ze sobą stale rosnącą liczbę urządzeń elektronicznych podłączonych do Internetu – zarówno w środowiskach prywatnych, jak i publicznych i biznesowych. Wiele z tych urządzeń wymaga większego nakładu energii i zasobów naturalnych do ich produkcji, niż energia którą zużywają podczas całego okresu ich późniejszej eksploatacji. Zdecydowanie zbyt wiele z tych urządzeń jest wyrzucanych i nie naprawianych, ponieważ oprogramowanie po prostu przestaje działać lub przestaje otrzymywać aktualizacje.

Kiedy fabrycznie zainstalowane oprogramowanie nie pozwala użytkownikom na dalsze korzystanie z ich sprzętu, z powodu restrykcyjnych modeli własnościowych użytkownicy nie mogą cieszyć się dłuższym korzystaniem z ich urządzeń. Ograniczenia pojawiają się od fizycznego blokowania sprzętu, poprzez zaciemnianie mechanizmów działania używając niewolnego oprogramowania, po ograniczenia prawne takie jak licencje oprogramowania i Umowy Licencyjne Użytkownika Końcowego. W ten sposób, producenci sprzętu często zabraniają naprawiania, uzyskiwania dostępu i ponownego użycia ich urządzeń. Nawet po dokonaniu zakupu klienci często wcale nie są prawdziwymi właścicielami swoich urządzeń. Nie mogą robić tego co chcą ze swoją własnością. Jeżeli nie możesz na swoim urządzeniu instalować takiego oprogramowania, jakie chcesz – wtedy nie jesteś jego właścicielem.

My, sygnatariusze tego otwartego listu, uważamy, że:

Dlatego prosimy legislatorów w Unii Europejskiej o wykorzystanie historycznej okazji i umożliwienie bardziej zrównoważonego użytkowania produktów i urządzeń elektronicznych z uniwersalnym prawem do instalowania dowolnego oprogramowania na każdym urządzeniu. W tym celu, domagamy się aby:

Użytkownicy mieli prawo wyboru systemu operacyjnego i oprogramowania uruchamianego na ich urządzeniach

trzy tryby o różnych kolorach i rozmiarach łączą się ze sobą, jedna z nich ma symbol kodowania

Nasze tablety, telefony i inne połączone urządzenia są komputerami ogólnego przeznaczenia. Wymiana oprogramowania i systemów operacyjnych w tych urządzeniach pozwala nam na wydłużenie okresu sprawności urządzeń i wykorzystanie ich pełnego potencjału. Aby mieć możliwość ponownego użycia i zmiany przeznaczenia naszych zasobów w kreatywny i zrównoważony sposób, potrzebujemy uniwersalnego prawa do instalowania i rozwijania każdego systemu operacyjnego i każdego oprogramowania, jakie chcemy, na każdym z naszych urządzeń. Jakiekolwiek prawne, techniczne lub inne przeszkody w ponownym wykorzystaniu tych urządzeń, bez względu na cel, powinny być zakazane.

Użytkownicy mieli prawo wyboru spośród dostawców usług, z którymi łączą się ich urządzenia

urządzenie przypominające telefon z którego wychodzą trzy strzałki, jedna w lewo, jedna w prawo i jedna prosto

Użytkownicy muszą mieć swobodę wyboru dostawców oferujących usługi związane z oprogramowaniem, co oznacza możliwość używania urządzenia od jednego producenta wraz z usługą zapewnianą przez innego. Wiele z połączonych klientów jest dziś wyrzucanych zwyczajnie dlatego, że ich usługi online przestają działać. Swoboda wyboru usług pozwaliłaby tym klientom na ich ponowne wykorzystanie, łącząc się z inną usługą.

Systemy operacyjne i oprogramowanie wbudowane określają możliwe interakcje pomiędzy ogólnymi sensorami, modułami i systemami, a połączonymi z nimi usługami online. Aby użytkownicy mogli skorzystać z prawa do wyboru usług, muszą mieć możliwość używania urządzenia od jednego producenta z jakąkolwiek usługą online, która może być zapewniona przez jakąkolwiek stronę trzecią, lub przez nich samych. Połączone usługi, podobnie jak oprogramowanie na połączonych urządzeniach i aplikacjach, muszą zapewniać interoperacyjność i pełną funkcjonalność zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem urządzenia, z wykorzystaniem otwartych standardów.

Urządzenia były interoperacyjne i kompatybilne z otwartymi standardami

cztery różne figury geometryczne połączone liniami

Projekty i architektury sprzętu określają dostępność i kompatybilność sprzętu poprzez standardy, sterowniki, narzędzia i interfejsy. Niewolne oprogramowanie i tajne protokoły utrudniają konkurencję pomiędzy producentami urządzeń, utrudniają naprawianie urządzeń i tworzą sztuczną niekompatybilność pomiędzy różnymi urządzeniami w zakresie tej samej infrastruktury. Interoperacyjność pojedynczych urządzeń z kolei ma kluczowe znaczenie w tworzeniu efektywnej, zrównoważonej i trwałej infrastruktury IT. Aby umożliwić interoperacyjność, producenci muszą upewnić się, że jakiekolwiek dane wymagane do uruchomienia podstawowych funkcji urządzenia są kompatybilne z otwartymi standardami, oraz że dane te można zaimportować/wyeksportować w tych standardach.

Kod źródłowy sterowników, narzędzi i interfejsów był dostępny na wolnej licencji

urządzenie przypominające telefon wyglądające jak otwarta kłódka

Mniejsze komponenty urządzenia często wymagają do działania określonych sterowników, narzędzi i interfejsów. Użytkownicy muszą mieć pełny dostęp i prawo do ponownego użycia kodu źródłowego tych sterowników, narzędzi i interfejsów w celu analizowania i integracji urządzenia w zestawie połączonych ze sobą urządzeń pochodzących od różnych producentów. Ponowne użycie kodu źródłowego jest kluczem do wykorzystania w pełni prawa do naprawy przez jakiekolwiek strony trzecie, począwszy od profesjonalnych serwisów, poprzez kawiarnie naprawcze, na indywidualnych użytkownikach kończąc.

Wolna licencja to każda licencja, zapewniająca każdemu 4 wolności: wolność do używania, analizowania, dzielenia się i ulepszania oprogramowania, w tym licencje Wolnego Oprogramowania oraz Open Source. Obowiązek publikowania sterowników, narzędzi i interfejsów na wolnej licencji po wejściu na rynek jest kluczem do pełnego dostępu do naszych urządzeń i możliwości korzystania z uniwersalnego prawa do naprawy.

Sign the letter

This campaign is completed, so you can no longer sign the open letter.

Sygnatariusze

1
1
abelli Abelli - Association belge de promotion du logiciel libre
abul ABUL – Association bordelaise des utilisateurs de logiciel libre
aful AFUL – Association francophone des utilisateurs de logiciel libre
alder Alder IT
ARN Alsace Réseau Neutre
ANSOL - Associação Nacional para o Software Livre ANSOL - Associação Nacional para o Software Livre
APELL – European Open Source Business Association APELL – European Open Source Business Association
atossa ATOSSA
April April
Aquilenet Aquilenet
noerus Arci Noerus aps
A Astrolabe
Aukfood Aukfood
Back Market Back Market
Barcelona Free Software Group Barcelona Free Software Group
Bundesverband Digitale Sicherheit e.V. Bundesverband Digitale Sicherheit e.V.
calyx Calyx Institute
cemea CEMEA - Training Centre for Active Education Methods
chaotikum Chaotikum
Citizen D Citizen D
Code Lutin Code Lutin
Colectic Colectic
Commons Commons-Institut
Co Commown
Colibris Colibris
Collabora Collabora Productivity
Computertruhe Computertruhe e.V.
copernicani Copernicani
d3 D3 - Defesa dos Direitos Digitais
d64 D64 - Zentrum für Digitalen Fortschritt e. V.
Deutscher Naturschutzring Deutscher Naturschutzring
Devtank Devtank
dezentrale dezentrale
Digitalcourage Digitalcourage
Digitale Gesellschaft CH Digitale Gesellschaft CH
Dilolabs Dilolabs
Document Foundation Document Foundation
Dofoss Do-FOSS
Domain Domaine Public
Donestech Donestech
e Foundation /e/ Foundation
Easter-eggs Easter-eggs
Edualter Edualter
Environmental Coalition on Standards Environmental Coalition on Standards
EDRi – European Digital Rights EDRi – European Digital Rights
effi Electronic Frontier Finland
Elektronisk Forpost Norge Elektronisk Forpost Norge
Epicenter Works Epicenter Works
ESOP ESOP - Associação de Empresas de Software Open Source Portuguesas
Etica Etica Digitale
European Right to Repair Campaign European Right to Repair Campaign
exarius Exarius
fabulous Fab Lab Fabulous St. Pauli e.V
Fairphone Fairphone
f-droid F-Droid
ffdn Fédération des Fournisseurs d'Accès Internet Associatifs
FifF - Forum InformatikerInnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung e.V. FifF - Forum InformatikerInnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung e.V.
fossgis FOSSGIS e.V.
FSFE Free Software Foundation Europe
French Data Network French Data Network
FUSS FUSS Project
Germanwatch Germanwatch
GFOSS – Greek Open Technologies Alliance GFOSS – Greek Open Technologies Alliance
GreekLUG GreekLUG (Greek Association of FS/OSS Users)
globenet Globenet
GNOME Foundation GNOME Foundation
hadoly Hadoly
Haiku Haiku Inc
Heinlein Support Heinlein Support
Hostsharing Hostsharing eG
iel24 IEL24
iFixit iFixit
iloth ILOTH - Internet Libre et Ouvert à Tous dans l'Hérault
interhop Interhop
internet-czas-dzialac Internet Czas Dzialac
interpeer Interpeer
intevation Intevation
Iodé Iodé
italianlinux Italian Linux Society
JMP JMP
kaz Kaz
KDE KDE
lamouette La Mouette
amis Les Amis de la Terre
LibreItalia Libre Italia
linux07 Linux07
linux trent LinuxTrent
Linux User Group Nürnberg Linux User Group Nürnberg
logilab Logilab
luki LUKi - Linux User im Bereich der Kirchen e.V
Lunduke Journal Lunduke Journal
Mailbox.org Mailbox.org
>make Utopia_ >make Utopia_
mint mint.lgbt
>monocles Monocles
>montpel Montpel'libre
Mouvement Ecologique Mouvement Ecologique
NABU NABU - Naturschutzbund Deutschland
Navcoin Navcoin
Netzbiotop Netzbiotop e.V. Chaos Computer Club Dresden C3D2
Netzwerk Reparatur Initiativen Netzwerk Reparatur Initiativen
neutrinet Neutrinet asbl
Nextcloud Nextcloud
Nitrokey Nitrokey
nixnet NixΝet
Norwegian Unix User Group Norwegian Unix User Group
Nos oignons Nos oignons
Oekozenter Pafendall Oekozenter Pafendall
genova Open Genova APS
ooni OONI Open Observatory of Network Interference
Open Knowledge Foundation BE Open Knowledge Foundation Belgium
Open Knowledge Foundation DE Open Knowledge Foundation Germany
Open Nederland Open Nederland
openSUSE openSUSE
opentelecom opentelecom
OPNTEC OPNTEC
OSBA – Open Source Business Alliance OSBA – Open Source Business Alliance
Ossrox Ossrox
pangea Pangea
Parinux Parinux
petites singularités petites singularités
pica Pica Pica HackLab
post concept Post Concept Lab
PostmarketOS PostmarketOS
Purism Purism
Replicant Replicant
Ritimo Ritimo
Runder Tisch Reparatur Runder Tisch Reparatur
Selbstbestimmt Digital Selbstbestimmt Digital e.V.
Shift Shift
Softreign Softreign
sfsconservancy Software Freedom Conservancy
solution Solution Libre
sourcehut SourceHut
tactic Tactic Asbl
tmci Tarare Micro
tarsis Tarsis.net
Tinternet Tinternet & cie
Ubuntu-fr Ubuntu-fr
Unibinare Unbinare
Versöhnungskirche Neunburg Versöhnungskirche Neunburg
Vrijschrift Vrijschrift
Wikimedia DE Wikimedia Germany
Wikimedia IT Wikimedia Italia
Wikimedia PT Wikimedia Portugal
wtf WTF Kooperative eG Werkkooperative der TechnikfreundInnen
yunohost YunoHost Project
24ème 24ème
42l 42l Student Association


Czy twoja organizacja lub firma popiera prawo użytkowników do wyboru systemu operacyjnego, oprogramowania i usług? Napisz do nas na email contact [at] fsfe [dot] org aby podpisać otwarty list i dołączyć do sojuszu.