Κοινότητα

Δημόσιος Διάλογος

Το FSFE παρέχει κάποια υποδομή για να καλλιεργήσει το δημόσιο διάλογο σε θέματα του Ελεύθερου Λογισμικού. Όλοι ενθαρρύνονται να διατυπώσουν ελεύθερα τη γνώμη τους σε αυτές τις πλατφόρμες. Παρακαλούμε να έχετε υπόψη τις οδηγίες για τους κανόνες συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο. Οι γνώμες που διατυπώνονται στο δημόσιο διάλογο δεν είναι επίσημες θέσεις του FSFE. Για επίσημες δηλώσεις δείτε τους καταλόγους με τα δελτία τύπου ή επικοινωνήστε μαζί μας σε Ευρωπαϊκό ή τοπικό επίπεδο.

Συγκεκριμένες Γλώσσες

Συγκεκριμένες Περιοχές

Λίστες αλληλογραφίας τοπικών ομάδων

Internet Relay Chatι και XMPP αίθουσες

Έχουμε XMPP-Chat-Rooms όπου μπορούμε να συναντηθούμε:

Μπορείτε επίσης να συναντηθείτε με άλλους υποστηρικτές του Ελεύθερου Λογισμικού στο IRC:

Μικρο-ιστολόγια

Πολλοί από εσάς έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούν την υπηρεσία μικρο-ιστολογίων Ελεύθερου Λογισμικού Identi.ca για την αποστολή ενημερώσεων και συνδέσμων ενδιαφέροντος.

Σας ενθαρρύνουμε να χρησιμοποιήσετε τις ετικέτες #freesoftware, #fellowship, #pdfreaders, #dfd, κτλ. στα μηνύματά σας. Μπορείτε επίσης να συμπεριλάβετε το user @fsfe.

Κατάλογοι συμβαλλομένων

Αυτοί είναι κατάλογοι παραληπτών ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για το συντονισμό των ομάδων εθελοντών.