Πόσο θετικά επηρεάζει η ελευθερία τη ζωή σας;

9 Δεκεμβρίου 2004

Αγαπητέ Αναγνώστη,

πόσο θετικά επηρεάζει η ελευθερία τη ζωή σου;

Εμείς -- το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού (FSFE) -- πιστεύουμε ότι η ελευθερία επηρεάζει ουσιαστικά όλες τις πτυχές της ζωής μας από την οικονομία, η οποία θα ήταν αδύνατη χωρίς ελευθερία, ως την κοινωνία, η οποία εξαρτάται από την ελευθερία για να συντηρήσει τις πολιτιστικές και κοινωνικές μας αξίες. Για αυτό η ελευθερία είναι ανεκτίμητη σε εμάς και εργαζόμαστε σκληρά για την ελευθερία στην ψηφιακή κοινωνία.

Στους μη-κερδοσκοπικούς οργανισμούς, η περισσότερη εργασία γίνεται από εθελοντές, αλλά δεν μπορούν τα πάντα να γίνουν με αυτό τον τρόπο. Η δραστηριοποίηση για κάτι τόσο ανεκτίμητο όσο η ελευθερία έχει κάποιο κόστος. Για αυτό θα θέλαμε να υποστηρίξετε την εργασία μας και θα θέλαμε να σας πείσουμε να το κάνετε με αυτή την επιστολή.

Ο αγώνας για το ποιος ελέγχει τον ψηφιακό κόσμο συμβαίνει σήμερα με όπλα την τεχνολογία, το νόμο και το χρήμα:

 1. Τεχνολογικά μέσα: Ό,τι άρχισε με το κλείδωμα στον προμηθευτή, μία από τις επιπτώσεις των ιδιοκτησιακών τύπων αρχειοθέτησης, τώρα θα επεκταθεί και θα τελειοποιηθεί με τεχνολογίες όπως την ''Διαχείριση Ψηφιακών Δικαιωμάτων'' (DRM) και το ''Trusted Computing'' (TC).

  Οι χρήστες ηλεκτρονικών υπολογιστών, εταιρίες, άτομα ή κυβερνήσεις, χάνουν τον έλεγχο των δεδομένων τους, τα οποία είναι κλειδωμένα σε τύπους αρχειοθέτησης πάνω στους οποίους δεν έχουν δύναμη και για τους οποίους μόνο ο προμηθευτής αυτών των τύπων αποφασίζει τι επιτρέπεται και τι όχι.

 2. Νομικά μέσα: Εξαιτίας της έντονης δραστηριότητας ομάδων πίεσης, η συμφωνία TRIPS ψηφίστηκε και τώρα η εποπτεία της γίνεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας (WIPO), μία από τις υπηρεσίες του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Αυτή η συμφωνία είναι η αιτία για την ''Ευρωπαϊκή Οδηγία περί Πνευματικών Δικαιωμάτων'' (EUCD) και η ιδεολογία της βρήκε επίσης έδαφος στην οδηγία ''IPR Enforcement Directive'' (IPRED).

  Ενώ στην αρχή ήταν φαινομενικά άσχετη, η EUCD εισχωρεί στις περισσότερες εθνικές νομοθεσίες στην ΕΕ και εισάγει νομικά ερείσματα ενάντια στην ''καταστρατήγηση των μέτρων τεχνικής προστασίας''.

  Με άλλα λόγια: Έχεις διαπράξει παρανομία αν ανοίξεις το κουτί, μέσα στο οποίο ο προμηθευτής σου έχει κλειδώσει τα δικά σου δεδομένα.

 3. Χρηματικά μέσα: Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην υπόθεση παραβίασης της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας εναντίον της Microsoft, μια από τις πιο θεαματικές αντιμονοπωλιακές υποθέσεις, περιείχε το μεγαλύτερο πρόστιμο στην ιστορία της Ευρωπαϊκής αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας, σχεδόν 500 εκατομμύρια Ευρώ.

  Η Microsoft προσπαθεί να ανατρέψει αυτή την απόφαση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και έχει πλησιάσει υποστηρικτές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την απόσυρση της υποστήριξής τους, τη SUN, τη Novell και την CCIA.

  Αν και το πρόστιμο μπορεί να έχει καταρρίψει κάθε προηγούμενο, τα χρήματα που η Microsoft έχει ξοδέψει σε αυτές τις δραστηριότητες ήδη ξεπερνούν πολλές φορές αυτό το ποσό. Αν η Microsoft επιτύχει με αυτή τη στρατηγική, φαίνεται απίθανο για την Επιτροπή να επιδιώξει ποτέ ξανά αντιμονοπωλιακά μέτρα εναντίον της Microsoft.

Αυτές είναι τρεις από τις περιοχές στις οποίες εργάζεται το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού. Ευαισθητοποιούμε για τους κινδύνους των DRM και TC, τα οποία θεωρούμε ότι είναι περισσότερο ικανοποιητικό να αποκαλούνται ''Διαχείριση Ψηφιακών Περιορισμών'' (''Digital Restriction Management'') και ''Ύπουλη Υπολογιστική'' (''Treacherous Computing''), και εργαζόμαστε ώστε να διατηρήσουμε την ικανότητα του Ελεύθερου Λογισμικού να παρέχει εναλλακτικές οι οποίες προστατεύουν την ελευθερία σου να έχεις πρόσβαση στα δικά σου δεδομένα.

Δραστηριοποιούμαστε ενεργά στην Παγκόσμια Σύνοδο Κορυφής των Ηνωμένων Εθνών για την Κοινωνία της Πληροφορίας (WSIS) [1] και πρόσφατα έχουμε γίνει παρατηρητές στον Παγκόσμιο Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας (WIPO) [2] , τον οποίο επιδιώκουμε να αλλάξουμε και στον οποίο εργαζόμαστε με άλλους για να αμφισβητήσουμε τη συμφωνία TRIPS.

Και τέλος, είμαστε τρίτο μέρος στην υπόθεση της Microsoft εναντίον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου [3] όπου μεγάλο μέρος της υπόθεσης από την πλευρά της Επιτροπής τώρα στηρίζεται σε εμάς και την Ομάδα Samba την οποία εκπροσωπούμε.

Η Samba [4] είναι η τελευταία λύση διαλειτουργικότητας και ανταγωνισμού που έχει απομείνει στην αγορά των εξυπηρετητών ομάδων εργασίας και έχουμε την πρόθεση να υπερασπίσουμε το δικαίωμά της να ανταγωνίζεται τη Microsoft ώστε εσύ να μπορείς να έχεις μια εναλλακτική λύση στο μέλλον.

Αυτές είναι μερικές μόνο από τις δραστηριότητες πάνω στις οποίες εργαζόμαστε για να εξασφαλίσουμε ότι η οικονομική και κοινωνική ελευθερία θα διατηρηθεί στην ψηφιακή κοινωνία -- περισσότερα προγράμματα μπορούν να βρεθούν στην ιστοσελίδα μας. [5]

Ως μία μη-κερδοσκοπική μη-κυβερνητική οργάνωση, εργαζόμαστε πάνω σε αυτά τα ζητήματα ανεξάρτητα, ουδέτερα και αφοσιωμένοι αποκλειστικά στο Ελεύθερο Λογισμικό όπως στην ελευθερία. [6]

Αυτή η εργασία υποστηρίζεται από επιχειρήσεις και από άτομα [7] που επιθυμούν υπεράσπιση της ελευθερίας τους και ελπίζουμε ότι και εσύ θα βρεθείς ανάμεσά τους. [8]

Με θερμούς χαιρετισμούς,

Georg Greve
Πρόεδρος
Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού (FSFE)
fsfe.org

[1] https://fsfe.org/activities/wsis/

[2] https://fsfe.org/activities/wipo/

[3] https://fsfe.org/activities/ms-vs-eu/

[4] http://www.samba.org

[5] https://fsfe.org/projects

[6] https://fsfe.org/about

[7] https://fsfe.org/donate/thankgnus.en.html

[8] https://fsfe.org/donate/donate.en.html