Software-i i Lirë dhe Arsimi

Shkollat dhe universitetet janë vendi ku u mësojmë brezave të ardhshëm vlerat e shoqërive tona, por edhe dijen që u duhet për të gjetur një vend në ato shoqëri. Atje, në to, ata mësojnë të përdorin kompjuterin, si të ndërveprojnë me internetin, etj....
Shkollat do të duhej t’u mësonin fëmijve të jenë anëtarë të mirë të bashkësisë, dhe shkollat nuk do të duhej të jepnin mësim produkte nga kompani që nuk respektojnë lirinë.

Mësuesit

Prindët

Nxënësit