SUMMER SALE! No shipping costs to all orders from 6 euros until 30 June!

Νέα

Συνοπτική έκθεση για τη διετία - Έκθεση για τη γενική συνέλευση του έτους 2007

στις:

Έξι χρόνια μετά το ξεκίνημά του το 2001, το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού (FSFE) έχει πλέον αναπτυχθεί σε έναν οργανισμό 9 εργαζομένων που ισοδυναμούν με 6.7 υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης συν δύο βοηθούς. Η Ευρωπαϊκή Ομάδα-Πυρήνας πλησιάζει ταχέως τους 30 ανθρώπους και άλλοι δραστηριοποιούνται σε περισσότερες από εννέα Ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή η έκθεση θα προσπαθήσει να συνοψίσει μερικά από τα ορόσημα-κλειδιά της δραστηριότητας των δύο τελευταίων ετών.

Ευρωπαϊκή Ένωση: Υπόθεση Αντιμονοπωλιακής Νομοθεσίας της Microsoft και Έρευνα

Μετά την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Μάρτιο του 2004 για την υπόθεση, η οποία εξέδωσε μαζί με τα πρόστιμα και την υποχρέωση δημοσίευσης των πληροφοριών διαλειτουργικότητας για όλους τους ανταγωνιστές, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάσισε τον Δεκέμβριο του 2004 ότι στη Microsoft δεν θα παραχωρηθεί δικαίωμα διακανονισμού για να καθυστερήσει τη δημοσίευση αυτών των πληροφοριών. Έτσι η Microsoft προχώρησε και παραχώρησε στον εαυτό της τέτοιους διακανονισμούς δημοσιεύοντας άχρηστες πληροφορίες που δεν θα άφηναν τον μόνο εναπομείναντα ανταγωνιστή να τις χρησιμοποιήσει.

Αυτή η κατάσταση συνεχίστηκε όλο το 2005, το 2006 και μέχρι σήμερα το 2007, με αποτέλεσμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εκδώσει κατ' επανάληψη πρόστιμα εναντίον της Microsoft, τα οποία προφανώς είναι χαμηλότερα από τα έσοδα από την απουσία διαλειτουργικότητας. [Δελτία τύπου: 1 2 3 4]

Η ομάδα εργασίας του FSFE γύρω από τον νομικό σύμβουλο Carlo Piana και την ομάδα Samba έχουν συνεργαστεί με την Επιτροπή για να αναλύσουν και να διαφωτίσουν σχετικά με τις επαναλαμβανόμενες προσπάθειες παράκαμψης της απόφασης από τη γραφειοκρατία και πήραν ενεργό μέρος στη μεγάλη ακρόαση στο Πρωτοδικείο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων τον Απρίλιο του 2006. [Δείτε το δελτίο τύπου April 2006 PR]

Σε αναμονή της απόφασης, η οποία θα δημοσιευτεί το πιθανότερο στις 17 Σεπτεμβρίου 2007, το FSFE έχει τώρα προσφέρει την υποστήριξή του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επόμενη έρευνα εναντίον της Microsoft, αυτή τη φορά σχετικά με καταχρηστική συμπεριφορά στα συστήματα γραφείου και στο διαδίκτυο. Σε αυτή την υπόθεση, το FSFE εκπροσωπεί την κοινή ομάδα εργασίας που δημιουργήθηκε από την ομάδα Samba και το OpenOffice.org, τον κύριο ανταγωνιστή του Microsoft Office.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα μας MS εναντίον EU.

Ευρωπαϊκή Ένωση: Νομοθεσία

Μετά από χρόνια αγώνων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τελικά αποφάσισε το 2005 να θάψει την οδηγία για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας στο λογισμικό. Μέλη του FSFE εργάζονταν ατομικά στο θέμα από το 1999, ο οργανισμός μας ήταν μέρος της αντίστασης κατά των πατεντών λογισμικού από το 2001 και στα τελευταία στάδια της διαμάχης προσέλαβε τον Ciaran O'Riordan για να βρίσκεται στις Βρυξέλλες.

Αλλά αν και η οδηγία αυτή είναι νεκρή, οι πατέντες λογισμικού δεν είναι εκτός της ημερήσιας διάταξης και υπάρχει πλήθος πρωτοβουλιών σε επίπεδο Ένωσης οι οποίες επίσης απαιτούν την προσοχή μας. Μία από αυτές είναι η οδηγία IPRED2 η οποία επιδιώκει να θεσπίσει ποινικού χαρακτήρα μέτρα για την καταστρατήγηση πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων, αν και η αρχική πρόθεση ήταν τα μέτρα να καλύπτουν επίσης περιπτώσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Ο αποκλεισμός αυτών των περιπτώσεων είναι μια σημαντική νίκη πρώτης ακρόασης για μια ευρεία συμμαχία ομάδων, συμπεριλαμβανομένων πολλών από τους διαξιφισμούς για τις πατέντες λογισμικού αλλά επίσης και από ομάδες δικαιωμάτων καταναλωτών και από τη βιομηχανία.

Εκτός αυτών των δύο υποθέσεων, ο Ciaran O'Riordan του FSFE ο οποίος έχει επιτηρήσει τη νομοθετική εργασία της Ένωσης δεν βρέθηκε προ εκπλήξεως όπως εμείς με την πρώτη οδηγία IPRED, όπου αποτύχαμε να συγκεντρώσουμε αρκετή αντίσταση.

Πολύ δουλειά απομένει να γίνει σε αυτή την περιοχή.

Ηνωμένα Έθνη: WIPO, WSIS και IGF

Η Παγκόσμια Σύνοδος Κορυφής για την Κοινωνία της Πληροφορίας (WSIS) ήταν μια σύνοδος σε δύο μέρη, με την πρώτη σύνοδο να διεξάγεται στη Γενεύη το Δεκέμβριο του 2003.

Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της δεύτερης συνόδου το 2005 στην Τύνιδα, η Αυστριακή κυβέρνηση διοργάνωσε το επιβοηθητικό συνέδριο ''ICT and Creativity'' υπό την αιγίδα της WSIS με υψηλού επιπέδου συμμετέχοντες από διάφορες κυβερνήσεις και οργανισμούς. Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού ήταν μέρος του τεχνικού συνεδρίου "Digital Rights/Creative Commons." Συμφωνήσαμε σε ένα κείμενο συμπερασμάτων το οποίο υποτίθεται ότι θα ήταν τμήμα του τελικού κειμένου στη WSIS, για να ανακαλύψουμε στην Τύνιδα ότι η Microsoft είχε παραποιήσει τα "Συμπεράσματα της Βιέννης."

Στην ίδια σύνοδο στην Τύνιδα, αποφασίστηκε επίσης να ιδρυθεί το Forum Διακυβέρνησης Διαδικτύου (IGF) ως ένα ανοικτό forum για το διάλογο πάνω σε όλα τα θέματα του διαδικτύου -- εκτός του Ελεύθερου Λογισμικού, το οποίο ήταν αρκετά επίμαχο για τις Ηνωμένες Πολιτείες, ιδιαίτερα για μια εταιρία από το Redmond. Καθώς το διαδίκτυο έχει κτιστεί κατά κύριο λόγο με Ελεύθερο Λογισμικό και νομοθεσία σχετική με το spam ή το κυβερνοέγκλημα μπορεί να είναι καταστροφική για τους ανά τον κόσμο προγραμματιστές Ελεύθερου Λογισμικού, το FSFE συμμετείχε στο πρώτο IGF στην Αθήνα το 2006, το οποίο επίσης βοήθησε στη δημιουργία του Δυναμικού Συνασπισμού σχετικά με το θέμα Η πρόσβαση στη Γνώση και η Ελευθερία της Έκφρασης και του Δυναμικού Συνασπισμού σχετικά με τα Ανοικτά Πρότυπα.

Ενδιαμέσως, στο δημόσιο διάλογο σχετικά με τη μεταρρύθμιση του Παγκόσμιου Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (WIPO) έχουν γίνει πολλές συναντήσεις έντονης αντιπαράθεσης στις οποίες το FSFE ανέλαβε ενεργό ρόλο μέχρι μόλις πρόσφατα οπότε αποφασίστηκε ότι ο WIPO θα φέρει τη δική του ''Ημερήσια Διάταξη για την Ανάπτυξη'' για να αντιμετωπίσει τη διεθνή αδικία σχετικά με τα περιορισμένα μονοπώλια στη γνώση και την πληροφόρηση. Το FSFE έχει επίσης αρχίσει να πιέζει για μία αναθεώρηση του συστήματος των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας λογισμικού σε διεθνές επίπεδο στον WIPO.

Συγχρόνως, η "Συνθήκη Αναμεταδόσεων", η οποία αρχικά απειλούσε να δημιουργήσει άλλο ένα μονοπώλιο πάνω από τα πνευματικά δικαιώματα για οργανισμούς αναμεταδόσεων περιεχομένου οποιουδήποτε είδους, τελικά φαίνεται να μένει εκτός ημερησίας διάταξης. Το FSFE δεν είχε επαρκείς πόρους να επενδύσει σε αυτή τη διαμάχη, αλλά όλοι δώσαμε την υποστήριξή μας σε όλους τους οργανισμούς που εργάζονται σε αυτό το θέμα και είμαστε ικανοποιημένοι που βλέπουμε αυτή την απειλή στην ελευθερία εκτός διαπραγματεύσεων.

Στα προηγούμενα χρόνια, το FSFE έχει καθιερωθεί ως μία ισχυρή και σταθερή δύναμη στα Ηνωμένα Έθνη και η αποτελεσματικότητά του περιορίζεται κυρίως από την έλλειψη πόρων, ιδιαίτερα χρόνου απασχόλησης.

Ομάδα Εργασίας Ελευθερίας (FTF)

Μετά από χρόνια μελέτης και προγραμματισμού και ακολουθώντας μία απόφαση της γενικής του συνέλευσης του 2006 στο Μάντσεστερ, το FSFE τελικά ξεκίνησε την Ομάδα Εργασίας Ελευθερίας (FTF) υπό τον συντονισμό του Shane Coughlan από το πρόσφατα ιδρυθέν γραφείο του FSFE στη Ζυρίχη. Η FTF συνδυάζει τις καλύτερες αρχές του Ελεύθερου Λογισμικού με τη νομική επιστήμη έχοντας στη διάθεσή της ομάδες εμπειρογνωμόνων και εθελοντές από κοινότητες νομικών και τεχνικών, ενωμένων με έναν συντονιστή πλήρους απασχόλησης.

Από το ξεκίνημα συντονίζεται και συνεργάζεται στενά με τον gpl-violations.org που ιδρύθηκε από τον Harald Welte στη Γερμανία, ο οποίος κατάφερε για πρώτη φορά τη θέσπιση της υποχρεωτικής εφαρμογής της Γενικής Δημόσιας Άδειας GNU GPL (General Public License) στο δικαστήριο μέσω του Dr. Till Jaeger, ο οποίος επίσης είναι νομικός σύμβουλος του FSFE από το 2001.

Η Ομάδα Εργασίας Ελευθερίας παρέχει τρεις βασικές υπηρεσίες: 1. Συμβουλευτική αδειοδότησης και εκπαίδευση, για να βοηθήσει τους προγραμματιστές του Ελεύθερου Λογισμικού και τις εταιρίες να κατανοήσουν το πεδίο και να διασφαλίσουν ότι η γνώση σχετικά με τις νομικές πτυχές του Ελεύθερου Λογισμικού δεν μένει στα χέρια των λίγων, 2. Υπηρεσίες εμπιστευτικότητας, για να βοηθήσει τα έργα του Ελεύθερου Λογισμικού να εδραιώσουν τη νομική τους θέση και να διασφαλίσουν ότι οι ομάδες μπορούν να αντιδρούν σε παραβιάσεις αδειών, ενώ εστιάζουν την προσοχή τους σε ζητήματα τεχνικά και συντονισμού των έργων τους, 3. Υποχρεωτική εφαρμογή αδειών χρήσης σε συνεργασία με τον gpl-violations.org για να διασφαλιστεί ότι οι θεμελιώδεις κανόνες του Ελεύθερου Λογισμικού ισχύουν το ίδιο για όλους.

Η γενική απήχηση της FTF ήταν αρκετά θετική. Το πρώτο έργο που έκανε χρήση της υπηρεσίας εμπιστευτικότητας ήταν το Bacula.org, της πιο προηγμένης σήμερα Ελεύθερου Λογισμικού λύσης υποστηρικτικής αποθήκευσης (backup), και η FTF έχει ήδη χειριστεί περισσότερα από 180 αιτήματα από το Νοέμβριο του 2006 όταν επίσημα ξεκίνησε και δημιούργησε ένα αξιόπιστο νομικό δίκτυο.

Έτσι η εξωτερική αξιολόγηση από το Stichting NLnet, που βοήθησε την καθιέρωση της FTF μέσω μιας επιχορήγησης 30000 ευρώ, δείχνει ότι η FTF έχει ικανοποιήσει και ακόμη έχει υπερβεί τις προσδοκίες. Το FSFE αναμένει αυτόν τον τομέα των δραστηριοτήτων να σταθεροποιηθεί στα επόμενα έτη και είναι προετοιμασμένο να τις εφοδιάσει με έναν αυξανόμενο αριθμό αιτημάτων για υπηρεσίες.

DRM.info

Παρακολουθώντας τις συζητήσεις της γενικής συνέλευσης του 2006 στο Μάντσεστερ και με αίτημα του ομοθυγατρικού οργανισμού του FSFE στις Ηνωμένες Πολιτείες που είχε ξεκινήσει την εκστρατεία "Ελαττωματικό από Σχεδίαση", το FSFE ξεκίνησε την πρωτοβουλία DRM.info τον Οκτώβριο του 2006. Η DRM.info ξεκίνησε ως μία συνεργατική πλατφόρμα με ανθεκτικό σχεδιασμό και αξιόπιστη πληροφόρηση και περιλαμβάνει διάφορες διάσημες ομάδες και άτομα. Η έναρξη συνοδεύτηκε από επιδείξεις εναντίον της DRM σε διάφορες Ευρωπαϊκές πόλεις, όπως η Ζυρίχη, το Γκέτεμποργκ, το Λονδίνο.

Ωστόσο η ανάληψη της πρωτοβουλίας δεν ικανοποίησε τις προσδοκίες, για διάφορους λόγους, έτσι η πλατφόρμα θα υποβληθεί σε αναθεώρηση.

GNU GPLv3

Η αναθεώρηση της Γενικής Δημόσιας Άδειας GNU GPL στην έκδοση 3 ήταν μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις των τελευταίων δύο ετών. Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού (FSFE) ήταν ένας από τους κύριους συντελεστές της προσπάθειας να φέρει τη διαφάνεια στη διαδικασία και στις λεπτομέρειες της αναθεώρησης της Γενικής Δημόσιας Άδειας GNU GPL μέσα από τη συμμετοχή στα διεθνή συνέδρια για την GPLv3 στη Βοστώνη, Πόρτο Αλέγκρε και Τόκιο, καθώς επίσης και της διοργάνωσης του διεθνούς συνεδρίου για την GPLv3 στη Βαρκελώνη.

Ο Ciaran O'Riordan του FSFE επίσης συνέβαλλε αρκετά στη διαφάνεια των διαξιφισμών μέσα από δικά του κείμενα σημαντικών ομιλιών οι οποίες βοήθησαν πολλές χιλιάδες κόσμου να κατανοήσει καλύτερα την GPLv3.

Επιπλέον, οι περιφερειακές ομάδες του FSFE διοργάνωσαν διάφορες τοπικές εκδηλώσεις και συναντήσεις για την GPLv3 και οι αντιπρόσωποι του FSFE μίλησαν σχετικά με την GPLv3 σε ένα μεγαλύτερο αριθμό εκδηλώσεων.

Επιστήμη, Εκπαίδευση και Μάθηση στην Ελευθερία (SELF)

Το FSFE ασχολήθηκε σε κεντρικό επίπεδο με τον σχεδιασμό για το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα SELF με εταίρους από όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων ανθρώπων που ασχολούνται με το FSF Ινδίας και το FSF Λατινικής Αμερικής. Οι Henrik Sandklef, Jonas Öberg, Mathias Klang, Georg Greve και άλλοι από το FSFE εργάζονται σε αυτό το πρόγραμμα για τη δημιουργία ενός χώρου αποθήκευσης Ελεύθερου Λογισμικού με Ελεύθερο εκπαιδευτικό υλικό σχετικά με το Ελεύθερο Λογισμικό και τα Ανοικτά Πρότυπα, το οποίο πρόκειται να εξάγει το υλικό του στα Ανοικτά Πρότυπα για άλλες πλατφόρμες μάθησης από απόσταση.

Ο ρόλος του FSFE στο πρόγραμμα είναι συντονιστικός, ουσιαστικός και νομο-συμβουλευτικός, όπου θα παρέχει την εμπιστευτικότητα για το λογισμικό που θα παραχθεί μέσα από την Ομάδα Εργασίας Ελευθερίας (FTF) για να διασφαλίσει τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του προγράμματος.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο του SELF.

Η Κοινότητα

Με έναρξη τον Φεβρουάριο του 2005, η Κοινότητα του FSFE έχει αναπτυχθεί σε μία αξιοπρόσεκτη κοινότητα ανθρώπων που μοιράζονται μία ισχυρή δέσμευση στην ελευθερία της ψηφιακής εποχής. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, κάθε Μέλος βοηθάει στη διατήρηση των δραστηριοτήτων του FSFE: οι αυτόβουλες συνεισφορές της Κοινότητας ανέρχονται σε ένα σημαντικό ποσό του προϋπολογισμού του FSFE, έτσι βοηθούν το FSFE να έχει τα φώτα του αναμμένα.

Αυτές οι συνεισφορές δείχνουν επίσης ότι τα Μέλη είναι πρόθυμα να προσφέρουν για ό,τι πιστεύουν -- κάτι που έχει αποδειχθεί αποτελεσματικό για να αυξηθεί το ειδικό βάρος του μηνύματος του Ελεύθερου Λογισμικού στην πολιτική δουλειά την οποία κάνει το FSFE.

Αλλά η ιδέα της Κοινότητας έχει επίσης αποδείξει ότι πηγαίνει ακόμα πιο μακριά.

Τα Μέλη έχουν υψώσει τη σημαία τους σε διάφορα μέρη του κόσμου και έχουν ενωθεί για να διοργανώσουν συγκεκριμένες δραστηριότητες με σκοπό να φέρουν το Ελεύθερο Λογισμικό στα σχολεία (Αυστρία) ή απλώς να συναντηθούν σε ''πάρτι ελευθερίας'' στο Βερολίνο ή στο Μιλάνο για να γνωριστούν και να συζητήσουν τα θέματα που μας παρακινούν.

Σε πολλά μέρη τα Μέλη έχουν ξεκινήσει τοπικές πρωτοβουλίες με τακτικές συναντήσεις, σε περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο, και το Νοέμβριο του 2006, η Κοινότητα είχε την πρώτη διεθνή συνάντηση στο Bolzano, Southern Tyrol, Italy.

Σε τελική ανάλυση η δραστηριότητα μέσω της Κοινότητας είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους ενασχόλησης με το FSFE. Μια ζωντανή απόδειξη είναι το Μέλος του FSFE Shane Coughlan, τώρα Συντονιστής της Ομάδας Εργασίας Ελευθερίας του FSFE. Δύο χρόνια πριν, ούτε που τον γνωρίζαμε. Αλλά όταν δραστηριοποιήθηκε ως Μέλος, και έδωσε παρουσιάσεις για το FSFE και την Κοινότητα με δική του Πρωτοβουλία, και επιδίωξε ενεργά να ασχοληθεί με τη δουλειά, χρειάστηκε ελάχιστο χρόνο για να ενσωματωθεί στο FSFE.

Παρατεινόμενες Δραστηριότητες

Με κάθε οργανισμό όπως το FSFE υπάρχουν πάντα ένα εκατομμύριο πράγματα προς διαχείριση τα οποία παραμένουν απαρατήρητα όταν γίνονται επιτυχημένα, και φαίνονται μόνο όταν δεν είναι. Τρεις δραστηριότητες για τις οποίες αυτό ισχύει ιδιαίτερα είναι το Γραφείο, ο Ιστότοπος και οι μεταφραστικές προσπάθειες, οι οποίες γενικά χαίρουν ελάχιστης αναγνώρισης, αλλά είναι ζωτικές για να κρατήσουν το FSFE όρθιο.

Στα προηγούμενα δύο χρόνια, το κύριο γραφείο επιμελητείας και διοίκησης μεταφέρθηκε από το Essen στο Düsseldorf. Χάρη στην πολύ καλή δουλειά του πρώην διοικητικού διευθυντή Werner Koch, το γραφείο στο Düsseldorf δημιουργήθηκε σε στέρεη βάση από ένα μικρό ίχνος και βρήκαμε τρεις πολύ δραστήριους και ικανούς ανθρώπους οι οποίοι έχουν διοικήσει ένα πολύ εύρυθμο γραφείο: οι Angelina Bartlett, Anja Vorspel και Rainer Kersten. Το FSFE άνοιξε επίσης μικρά γραφεία στη Ζυρίχη και στις Βρυξέλλες για τη νομοθετική και την εργασία για τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία έχουν στελεχωθεί από τους Shane Coughlan και Ciaran O'Riordan, αντίστοιχα.

Ο ιστότοπος είναι συχνά το κύριο σημείο επαφής για τους ανθρώπους του FSFE και απαίτησε πολλή εργασία μέσα στην τελευταία διετία, από την τοποθέτηση της νέας διεπαφής παραγγελιών online, τη βελτίωση της τεχνολογικής υποδομής και της προσθήκης περισσότερων πληροφοριών.

Πέρυσι το FSFE επίσης κατάφερε να βρει και να υλοποιήσει μια νέα οπτική ταυτότητα με την οποία ο ιστότοπος έχει επανασχεδιαστεί. Όλα αυτά τα βήματα είναι σημαντικά για να διασφαλιστεί ότι το μήνυμα φτάνει σε όσους χρειάζονται να το ακούσουν.

Και τελικά η μεταφραστική ομάδα έχει με αργό ρυθμό μεγαλώσει σε μια ομάδα εθελοντών οι οποίοι μεταφράζουν με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα σε διάφορες γλώσσες, μια εργασία η οποία όχι μόνο είναι χρονοβόρα και δύσκολη, αλλά επίσης σημαντική για να χαμηλώσει το φράγμα της επικοινωνίας με πολλούς ανθρώπους ανά τον κόσμο.

Το δίκτυο του FSFE

Το δίκτυο του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Ελεύθερου Λογισμικού αναπτύχθηκε σημαντικά με διάφορους τρόπους. Ένας ήταν η ίδρυση του ομοθυγατρικού οργανισμού στη Λατινική Αμερική, το Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού Λατινικής Αμερικής (FSFLA), το οποίο υποστηρίχθηκε από το FSFE και ηθικά και πρακτικά φιλοξενώντας τις υπηρεσίες τους σε έναν από τους εικονικούς εξυπηρετητές του.

Το δίκτυο με τους συνεργαζόμενους οργανισμούς του FSFE τώρα επεκτείνεται με 14 οργανισμούς σε 12 χώρες, ονομαστικά

Εκδηλώσεις

Στα προηγούμενα χρόνια, το FSFE ήταν παρών σε πολλές εκδηλώσεις για να μιλήσει για διάφορες πτυχές του Ελεύθερου Λογισμικού, να συναντηθεί με την κοινότητα και να βοηθήσει άλλους να ενωθούν με τη δική μας κοινότητα. Εκδηλώσεις στις οποίες το FSFE έχει συμμετάσχει τα προηγούμενα χρόνια περιλαμβάνουν, αλλά όχι μόνο: