Nieuws

Tweejaarlijkse samenvatting van de activiteiten - Verslag voor de algemene vergadering 2007

op:

Zes jaar na haar start in 2001, is de Free Software Foundation Europe (FSFE) uitgegroeid tot een organisatie met 9 werknemers, goed voor 6,7 voltijdse equivalenten, en 2 stagiairs. Het Europese kernteam bestaat al uit bijna 30 leden uit meer dan 9 Europese landen. Dit verslag is een samenvatting van de belangrijkste momenten en activiteiten van de afgelopen twee jaar.

Europese Unie: Microsoft Antitrustzaak en het onderzoek ernaar

Na de beslissing van de Europese Unie, in maart 2004, die Microsoft boetes oplegde en haar tevens verplichtte om aan alle concurrenten gegevens vrij te geven die de interoperabiliteit moeten verbeteren, besliste het Europees Hof in december 2004 dat Microsoft ook geen recht heeft op tussenmaatregelen die de publicatie van deze gegevens kunnen vertragen. Microsoft begon er dus aan, en besloot zichzelf deze tussenmaatregelen wel te gunnen, ze publiceerde waardeloze informatie onder zo'n voorwaarden dat de enige overblijvende concurrent ze onmogelijk kon gebruiken.

Deze situatie is blijven aanslepen in 2005, 2006 en ook nu nog in 2007, met als gevolg dat de Europese Commissie herhaaldelijk boetes moest blijven geven aan Microsoft, die blijkbaar nog steeds lager zijn dan de winst die ze maken dankzij het gebrek aan interoperabiliteit. [Persberichten: 1 2 3 4]

FSFE's werkgroep rond onze juridische raadgever Carlo Piana en het Sambateam hebben samengewerkt met de Commissie. Ze hebben geholpen bij het analyseren en verklaren van al de pogingen om de anti-trust beslissing van de bureaucratie te omzeilen. Er werd ook actief deelgenomen aan de grote hoorzitting voor het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen in april 2006. [Meer info in ons persbericht van april 2006]

Terwijl we nog steeds wachten op een uitspraak, die hoogstwaarschijnlijk op 17 september 2007 gepubliceerd wordt, heeft de FSFE nu ook haar steun toegezegd bij het volgende onderzoek van de Commissie tegen Microsoft. Deze keer onderzoekt men het foutieve gedrag van het "Office"-pakket en de internettoegang. In deze zaak vertegenwoordigt de FSFE de gemeenschappelijke werkgroep gevormd door het Samba-team en OpenOffice.org, de belangrijkste concurrent van Microsoft Office.

U kan hierover meer lezen op onze MS vs. EU pagina.

Europese Unie: Wetgeving

Na een jarenlange strijd, heeft het Europese Parlement in 2005 eindelijk beslist om de Europese richtlijn voor patenten te begraven". Individuele leden van de FSFE waren al sinds 1999 actief in deze strijd, de organisatie zelf werd actief in het verzet in 2001. Voor de laatste veldslagen hebben we Ciaran O'Riodan ingehuurd om ons te vertegenwoordigen in Brussel.

Ook al is deze richtlijn dood en begraven, toch blijven softwarepatenten op de agenda staan. Er worden op Europees niveau steeds nieuwe initiatieven genomen die onze aandacht vragen. Eén daarvan is de IPRED2 richtlijn, die strafrechtelijke vervolging wil regelen voor inbreuken op het auteursrecht en het handelsmerk, en initieel ook patenten op de lijst had staan. Dat patenten van de lijst geschrapt zijn is een eerste belangrijke overwinning tijdens een hoorzitting met een zeer brede alliantie waaronder veel groepen uit het softwaredebat, consumentenorganisaties en bedrijven.

Hiernaast houdt Ciaran O'Riordan ook het andere Europees wetgevend werk nauw in het oog, zodat we niet opnieuw verrast worden zoals bij de eerste IPRED richtlijn, waar we er niet in geslaagd zijn om voldoende weerstand te verzamelen.

Op dit vlak ligt er nog heel wat werk voor de boeg.

Verenigde Naties: WIPO, WSIS en IGF

De World Summit on the Information Society (WSIS) [9] was een tweedelige vergadering waarvan de eerste top plaatsvond in Genève, december 2003.

Als voorbereiding voor de tweede top in Tunis, organiseerde de Oostenrijkse regering een conferentie over "ICT en Creativiteit", met hoge vertegenwoordigers van verschillende overheden en intergouvernementele organisaties. De Free Software Foundation Europe maakte deel uit van de werkgroep "Digital Rights/Creative Commons". We zijn toen tot een gezamenlijke tekst gekomen, die deel zou moeten uitmaken van de uiteindelijke besluiten van WSIS, maar ontdekten in Tunis dat Microsoft deze " Weense besluiten" gemanipuleerd heeft.

Op dezelfde top in Tunis werd ook besloten tot het oprichten van het Internet Governance Forum (IGF), als een open forum waar alles wat met het internet te maken heeft besproken kan worden -- alles behalve Vrije Software, dat onderwerp was iets te controversieel voor de Verenigde Staten en in het bijzonder voor een bepaald bedrijf uit Redmond. Aangezien het internet voor het grootste deel is opgebouwd met Vrije Software, en de wetgeving rond spam en cybermisdaden het potentieel hebben om grote schade aan te richten onder de Vrije Softwareontwikkelaars over heel de wereld, besloot de FSFE om deel te nemen aan het eerste IGF in Athene, 2006. We hielpen er bij de lancering van de Dynamische Coalitie voor Access to Knowledge and Freedom of Expression en de Dynamische Coalitie voor Open Standaarden.

Ook in het debat over de hervorming van de World Intellectual Property Organisation (WIPO) zijn er enkele heftige vergaderingen geweest, waarin ook de FSFE een actieve rol had. Zo werd er onlangs pas beslist dat WIPO ook zijn eigen "ontwikkelingsagenda" krijgt, om een oplossing te vinden voor de onrechtvaardige globale ongelijkheid ten gevolge van beperkende monopolies op kennis en informatie. De FSFE is ook begonnen met het pushen van een herziening van het systeem van softwarepatenten op een internationaal niveau binnen WIPO.

In dezelfde periode, werd "de Broadcasting Treaty", die in zijn oorspronkelijke vorm een nieuw monopolie creëerde voor alle mogelijke media, bovenop de auteursrechten, ogenschijnlijk van de agenda geschrapt. De FSFE heeft weinig kunnen investeren in dit gevecht, maar we hebben de organisaties die aan dit probleem werkten steeds gesteund en zijn blij dat deze bedreiging van onze vrijheid niet langer bestaat.

De afgelopen jaren, is de FSFE een sterke en stabiele kracht geworden binnen de Verenigde Naties. Onze efficiëntie is vooral beperkt door de beschikbare bronnen, in het bijzonder manuren.

Freedom Task Force

We hebben er jaren over nagedacht en aan voorbereid, maar na het besluit van de algemene vergadering in Manchester, 2006, lanceerde de FSFE uiteindelijk haar Freedom Task Force (FTF). Shane Coughlan coördineert de activiteiten vanuit het nieuwe kantoor in Zürich. De FTF combineert de beste principes van Vrije Software en de juridische wereld door een hele groep specialisten en vrijwilligers, uit de juridische en de technische gemeenschappen, met elkaar te verbinden door middel van een voltijds coördinator.

Vanaf het begin wordt er nauw samengewerkt met gpl-violations.org, een organisatie opgericht door Harald Welte in Duitsland. Hij is de eerste persoon in Duitsland die erin geslaagd is om de GNU General Public License (GPL) voor een rechtbank af te dwingen. Hij deed dat met de hulp van Dr. Till Jaeger, die ook al sinds 2001 een juridisch raadgever is van de FSFE.

De Freedom Task Force levert drie basisdiensten: 1. Opleidingen en advies over licenties, zodat personen en bedrijven die Vrije Software ontwikkelen, begrijpen in welke omgeving ze werken en dat de kennis over de juridische aspecten van Vrije Software niet slechts door enkelen ingewijden bekend is. 2. Fiduciaire diensten, zo kunnen we helpen bij het consolideren van de juridische status van een project, wordt het makkelijker om te reageren op overtredingen van de licenties en kunnen de ontwikkelaars zich beter focussen op de coördinatie van het werk en de technische ontwikkeling. 3. In samenwerking met gpl-violations.org dwingen we onze licenties af, zodat de basisregels van Vrije Software op een gelijke wijze voor iedereen gelden.

De reacties op de FTF zijn vrij positief. Het eerste project dat gebruik maakte van onze fiduciaire diensten was Bacula.org, momenteel de meest geavanceerde Vrije Software back-up-oplossing. De FTF heeft al op meer dan 180 aanvragen gereageerd sinds november 2006, de maand van de lancering van het project, en bouwde al een stevig juridisch netwerk op.

De externe doorlichting door Stichting NLnet, die heeft geholpen bij het oprichten van de FTF met een schenking van 30.000 EUR, heeft aangetoond dat de FTF beter dan verwacht presteert. De FSFE verwacht dat deze activiteiten zich de volgende jaren zullen consolideren en is bereid haar inspanningen op te drijven als de vraag naar diensten blijft toenemen.

DRM.info

Als gevolg van de discussies op de algemene vergadering van 2006 in Manchester en op vraag van FSFE's zusterorganisatie in de VS, die gestart waren met hun "Defective by Design" campagne, organiseerde en lanceerde de FSFE in oktober 2006 DRM.info. Het werd gelanceerd als een platform voor samenwerking, met een sterk design en goede informatie. Het werd gesteund door gerenommeerde groepen en personen. De lancering werd vergezeld door verschillende demonstraties tegen DRM in verschillende Europese steden waaronder Zürich, Göteborg en Londen.

Door verschillende redenen bleef de respons op het initiatief beneden de verwachtingen, we zijn dan ook aan het nadenken over de toekomst van het platform.

GNU GPLv3

De herziening van de GNU General Public License (GPL) naar versie 3 was een van de meest uitdagende activiteiten van de afgelopen twee jaar. De Free Software Foundation Europe leverde een grote bijdrage om het proces transparant te maken. We volgden de opeenvolging van herzieningen van de GNU General Public License (GPL) door deel te nemen aan de verschillende internationale conferenties over de GPLv3 in Boston, Porto Alegre en Tokyo. We organiseerden ook onze eigen internationale conferentie over de GPLv3 in Barcelona.

Ook de bijdragen van Ciaren O'Riordan, medewerker van de FSFE, hebben het debat verduidelijkt. Vooral zijn afschriften van enkele belangrijke toespraken hebben duizenden mensen geholpen om de GPLv3 beter te begrijpen.

Ook de regionale teams organiseerden verschillende lokale activiteiten en vergaderingen over de GPLv3. Verschillende vertegenwoordigers van de FSFE hebben ook toespraken gehouden over de GPLv3 op een groot aantal evenementen.

Science, Education and Learning in Freedom (SELF)

De FSFE, samen met partners van over de hele wereld waaronder leden van FSF India en FSF Latin Amerika, was ook zeer nauw betrokken bij de planning van het EU SELF project. Henrik Sandklef, Jonas Oberg, Mathias Klang, Georg Greve en nog andere leden van de FSFE werken aan dit project. We stellen een Vrije Software gegevensbank samen met vrij educatief materiaal over Vrije Software en Open Standaarden. De materialen zullen verdeeld worden onder de vorm van Open Standaarden, toegankelijk voor andere e-leren platformen.

De FSFE staat mee in voor de coördinatie van het project. We spelen ook een rol in de onafhankelijkheid en juridische status van het project. Zo gaat de software van het project onder onze fiduciaire komen via de Freedom Task Force (FTF), zodat we zeker zijn dat het project ook op lange-termijn beheerbaar blijft.

U vindt hierover meer informatie op de the SELF website.

De Fellowship

De Fellowship of FSFE, gelanceerd in februari 2005, is uitgegroeid tot een aanzienlijke gemeenschap van mensen die zich sterk willen engageren voor de vrijheid in het digitale tijdperk. Zoals voorzien helpt elke Fellow bij het mogelijk maken van de activiteiten van de FSFE: De zelf te bepalen Fellowshipbijdrage vormt een aanzienlijk deel van FSFE's budget, en helpt ons om het hoofd boven water te houden.

Deze bijdragen tonen ook aan dat de Fellows bereid zijn om de daad bij het woord te voegen. En ook is gebleken dat deze bijdragen het gewicht van onze Vrije Softwareboodschap vergroten in het politieke werk de de FSFE verricht.

En het idee van de Fellowship blijkt nog veel verder te gaan.

Follows hebben hun vlag gehesen op verschillende plaatsen over de hele wereld. Ze komen samen om concrete activiteiten te organiseren, om Vrije Software in scholen te introduceren (Oostenrijk) of gewoon om eens samen te zijn op "freedom parties" in Berlijn of Milaan waar gediscussieerd kan worden over zaken die ons aangaan.

Ze startten ook lokale initiatieven met regelmatige vergaderingen, op regionaal of nationaal niveau. In november 2006 hield de Fellowship haar eerste internationale bijeenkomst in Bolzano, Zuid Tirol, Italië.

Uiteindelijk zijn de activiteiten rond de Fellowship één van de beste manieren om betrokken te raken bij de FSFE. Een mooi voorbeeld daarvan is Shane Coughlan, de coördinator van FSFE's Freedom Task Force. Twee jaar geleden, kenden we hem niet. Maar nadat hij actief werd als Fellow, uit eigen initiatief toespraken begon te houden over de FSFE en de Fellowship en zelf naar taken zocht die hij voor de FSFE kan uitvoeren, raakte hij op zeer korte tijd geïntegreerd in de FSFE.

Lopende taken

In een organisatie zoals de FSFE, zijn er altijd miljoenen lopende taken. Deze blijven onopgemerkt als ze goed verlopen, en komen boven water bij problemen. Het kantoor, de webpagina's en het vertaalwerk zijn drie zo'n typische taken. Er is meestal weinig erkenning voor deze taken, maar ze zijn essentieel voor het functioneren van de FSFE.

De afgelopen twee jaar is het logistieke en administratieve centrum verhuisd van Essen naar Dusseldorf. Dankzij het goede werk van het gewezen kantoorhoofd Werner Koch, heeft het kantoor in Dusseldorf een solide structuur gekregen. We vonden drie energieke, zeer competente mensen die het kantoor zeer vlot beheren: Angelina Bartlett, Anja Vorspel en Rainer Kersten. De FSFE opende ook bijkantoren in Zürich en Brussel voor hun juridische en politieke activiteiten. Deze worden respectievelijk bemand door Shane Coughlan en Ciaran O'Riordan.

Voor de meeste mensen zijn de webpagina's het meest belangrijke contactpunt met de FSFE. De afgelopen twee jaar is dan er ook veel werk in geïnvesteerd: het online plaatsen van de nieuwe bestelpagina's, het verbeteren van de onderliggende technologie en het voortdurend toevoegen van extra informatie.

Het afgelopen jaar zocht en vond de FSFE ook een nieuwe visuele identiteit, wat ook gezorgd heeft voor een volledig nieuw design van de webpagina's. Dit is allemaal heel belangrijk zodat de boodschap zeker terecht komt bij de mensen die wij willen bereiken.

Tenslotte hebben we ook nog het team met vertalers, langzaamaan is er een groep van vrijwilligers gegroeid, die op een snelle en efficiënte manier vertalingen maken in verschillende talen. Een moeilijke taak die veel werk vraagt, maar zeer belangrijk om voor alle mensen ter wereld de communicatiedrempel zo laag mogelijk te houden.

FSFE's Netwerk

Het Free Software Foundation netwerk is op alle gebied aanzienlijk gegroeid. Zo is een Latijns-Amerikaanse zusterorganisatie van de FSFE opgericht, de Free Software Foundation Latin America (FSFLA). We ondersteunen deze organisatie zowel moreel als materieel, door het hosten van hun diensten op een van onze virtuele servers.

FSFE's netwerk van geassocieerde organisaties is nu een groep van 14 organisaties uit 12 landen. Meer bepaald:

Evenementen

Net zoals de vorige jaren is de FSFE aanwezig geweest op heel veel evenementen om te praten over verschillende aspecten van Vrije Software, om in contact te komen met onze gemeenschap en om anderen te helpen om lid te worden van onze gemeenschap. Hier volgt een lijst van evenementen waaraan we de afgelopen jaren deelnamen, zonder de intentie te hebben van volledig te zijn: