Νέα

Και ο νικητής των εκλογών για τη θέση της Κοινότητας στη ΓΣ του FSFE είναι…

στις:

Αποτελέσματα εκλογών

Υπήρξε ένα ενδιαφέρον χρονικό διάστημα από τότε που το FSFE πρόσθεσε την εκπροσώπηση της Κοινότητας στη Γενική Συνέλευση (ΓΣ). Οι Torsten Grote, Jan-Hendrik Peters, Michel Roche, και Björn Schießle αναδύθηκαν από την περίοδο των υποψηφιοτήτων, ως τα πρώτα τέσσερα Μέλη που θα διεκδικούσαν τη θέση.

Ανάρτησαν τους εκλογικούς ιστοτόπους τους, αρθρογράφησαν για τις δραστηριότητές τους, και επίσης συμμετείχαν σε μια δίωρη “συναντηθείτε με τους υποψήφιους” jabber συνάντηση. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης άλλα Μέλη είχαν την ευκαιρία να τους γνωρίσουν, να τους ρωτήσουν για το όραμά τους σχετικά με το πρόγραμμα της Κοινότητας και για τον ενδεχόμενο ρόλο τους στη ΓΣ του FSFE.

Απόψε τα μεσάνυχτα τελείωσε η εκλογική περίοδος του ενός μηνός, και εδώ είναι τα αποτελέσματα:

  1. Torsten Grote, νικητής κριτηρίου condorcet: κερδίζει τον αγώνα απέναντι σε κάθε άλλη επιλογή
  2. Björn Schießle, χάνει από τον Torsten Grote με 79–52
  3. Jan-Hendrik Peters, χάνει από τον Torsten Grote με 84–46, χάνει από τον Björn Schießle με 70–65
  4. Michel Roche, χάνει από τον Torsten Grote με 86–49, χάνει από τον Jan-Hendrik Peters με 65–62

Ευχαριστούμε όλα τα Μέλη που συμμετείχαν σε όλη τη διαδικασία και τη μετέτρεψαν σε μια πολύτιμη εμπειρία για την Κοινότητα και το FSFE. Ειδικότερα, ευχαριστούμε τους Björn, Jan-Hendrik και Michel για τις υποψηφιότητές τους και τις προσπάθειες που κατέβαλαν κατά τη διάρκεια της εκστρατείας. Τελευταίο αλλά όχι έλασσον, Torsten, συγχαρητήρια!

Το FSFE αναμένει να σε συναντήσει στην επόμενη Γενική Συνέλευση στις 20 Ιουνίου στα Miraflores de la Sierra, Ισπανία.

Αποτελέσματα

1. 2. 3. 4.
1. Torsten Grote 79 84 86
2. Björn Schießle 52 70 73
3. Jan-Hendrik Peters 46 65 65
4. Michel Roche 49 60 62

Έκθεση ψηφοφορίας

Torsten Grote Jan-Hendrik Peters Michel Roche Björn Schießle
2 1 3 2
1 4 3 2
4 1 2 2
2 1 3 4
1 3 2 4
1 4 3 2
1 4 3 2
4 3 2 1
2 λευκό λευκό 1
2 2 1 1
3 4 2 1
2 3 4 4
2 3 4 1
2 2 1 1
1 3 2 4
2 2 2 1
4 4 4 1
4 4 4 4
1 2 4 3
2 1 3 4
λευκό 1 λευκό 4
2 3 4 1
1 2 4 3
2 3 4 1
2 1 3 2
4 4 1 3
1 4 2 3
2 1 2 2
λευκό λευκό λευκό 1
1 3 4 2
2 1 4 3
2 2 1 3
λευκό λευκό 1 2
2 2 1 2
1 3 4 2
1 3 2 4
λευκό λευκό λευκό λευκό
3 4 1 2
3 4 1 4
1 2 3 4
2 1 4 4
1 2 4 3
2 1 4 3
3 3 3 1
4 4 1 3
1 4 2 3
3 2 4 1
2 2 1 3
3 4 1 2
1 2 4 3
2 3 1 4
4 4 4 1
4 1 3 2
1 2 2 1
1 4 3 2
1 2 λευκό λευκό
2 3 1 4
1 3 2 4
4 3 2 1
4 1 4 4
1 4 3 2
3 3 4 1
2 3 3 1
1 3 4 2
2 3 2 3
2 2 2 1
2 1 3 4
2 2 1 4
3 2 4 1
1 2 3 4
4 2 2 3
3 3 1 1
2 3 3 1
2 2 1 2
1 4 2 3
1 3 4 2
4 1 2 3
4 1 2 4
1 2 2 2
λευκό λευκό 1 4
3 2 1 4
2 2 4 1
1 3 4 2
3 4 2 1
1 2 4 3
1 2 λευκό 3
2 1 4 3
1 2 λευκό λευκό
4 1 4 2
1 4 4 2
1 4 2 3
2 3 4 1
3 3 4 3
λευκό λευκό λευκό λευκό
3 1 1 3
1 4 1 2
2 3 4 3
λευκό λευκό λευκό λευκό
3 4 2 1
3 2 1 4
3 3 1 2
1 4 3 2
1 2 4 3
1 3 4 2
λευκό 1 λευκό 2
2 3 4 1
4 3 2 1
4 4 4 4
1 2 3 1
2 4 4 1
3 2 1 3
3 4 1 2
1 1 1 1
2 1 3 4
1 2 4 3
2 3 3 1
λευκό λευκό λευκό λευκό
λευκό λευκό λευκό λευκό
4 3 1 2
1 4 4 4
2 2 1 2
λευκό λευκό 1 λευκό
1 4 2 4
3 2 4 1
3 2 1 4
1 2 4 3
1 2 2 2
λευκό 2 1 λευκό
1 2 2 1
1 2 3 4
1 2 4 3
3 4 3 1
3 1 2 4
1 4 4 2
1 2 4 3
λευκό λευκό 4 λευκό
2 1 3 3
2 1 3 3
3 4 1 2
2 3 1 3
3 4 2 1
3 2 4 1
2 2 1 2
λευκό λευκό λευκό λευκό
3 2 4 1
2 1 3 3
3 4 2 1
λευκό 2 1 3
2 λευκό 1 3
1 2 λευκό λευκό
2 1 4 3
4 1 2 3
3 2 4 1
1 4 4 4
λευκό 2 λευκό 1
3 2 1 4
1 2 4 1
1 4 3 2
1 3 4 4
1 3 2 4
4 2 1 3
4 2 1 3
2 1 3 4
2 1 λευκό 3
λευκό λευκό λευκό 1
2 1 λευκό λευκό
1 4 2 3
2 3 1 3
λευκό λευκό λευκό λευκό
1 2 λευκό λευκό
1 2 2 1
1 3 4 2
1 2 3 4
4 4 1 4
4 1 3 2

Οι ψήφοι αποτυπώνονται με τυχαία σειρά.

Μπορείτε να δείτε τις ψήφους σε CSV.

Ο ακόλουθος πίνακας δείχνει την ανθεκτικότητα της ισχυρότερης ανταγωνιστικής διαδρομής που συνδέει κάθε ζεύγος επιλογών. Η επιλογή για τη θέση 1 κατατάσσεται πάνω από την επιλογή για τη θέση 2 αν υπάρχει μια διαδρομή που οδηγεί από την 1 στη 2 η οποία είναι ισχυρότερη από κάθε άλλη που οδηγεί από τη 2 στην 1.

1. 2. 3. 4.
1. Torsten Grote - 79–52 84–46 86–49
2. Björn Schießle . - 70–65 73–60
3. Jan-Hendrik Peters . . - 65–62
4. Michel Roche . . . -