Νέα

Το Ελεύθερο Λογισμικό με αυξημένη δημοτικότητα στις πολιτικές εκστρατείες για τις εκλογές στη Γερμανία

στις:

Το ζήτημα του Ελεύθερου Λογισμικού έχει αυξημένη δημοτικότητα στις Γερμανικές εκλογές. Κατά τη διάρκεια μιας καμπάνιας του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Ελεύθερου Λογισμικού (Free Software Foundation Europe, FSFE) πολιτικοί από πολλά κόμματα αναγνώρισαν τη δυναμική του Ελεύθερου Λογισμικού και των Ανοιχτών Προτύπων για τη Γερμανία. Σε απάντηση των ερωτήσεων από υποστηρικτές του FSFE, εξήγησαν ότι το Ελεύθερο Λογισμικό ισοδυναμεί με περισσότερο ανταγωνισμό, προβάλλει την καινοτομία και παρέχει εξοικονόμηση πόρων.

Το Ελεύθερο Λογισμικό - όπως το λειτουργικό σύστημα GNU/Linux ή ο περιηγητής Ιστού Mozilla Firefox - μπορούν να χρησιμοποιούνται χωρίς περιορισμούς, να μελετώνται από όλους, να τροποποιούνται και να μεταβιβάζονται. "Το Ελεύθερο Λογισμικό προσφέρει σημαντικά οφέλη για την οικονομία" λέει ο Karsten Gerloff, πρόεδρος του FSFE. "Σε αυτήν τη βάση οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στη Γερμανία έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και να δημιουργήσουν μακροπρόθεσμη αξία για τη χώρα μας. Είμαστε ευτυχείς που οι υποψήφιοι γνωρίζουν για αυτήν τη δυνατότητα".

Το Ελεύθερο Λογισμικό είναι και ένα σημαντικό προαπαιτούμενο για την ισότητα των ευκαιριών στην εκπαίδευση. "Το λογισμικό είναι η πολιτισμική τεχνική του 21ου αιώνα", δηλώνει ο Matthias Kirschner, Συντονιστής του FSFE για τη Γερμανία. "Ο καθένας θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα της βασικής κατανόησης αυτής της πρότασης. Είναι καλό να παρατηρούμε ότι η επίμονη δραστηριότητα του FSFE σε αυτό το ζήτημα αποδίδει".

Εν τούτοις, λείπει από τα κόμματα μια αναλυτική προσέγγιση για την πλήρη εκμετάλλευση του Ελεύθερου Λογισμικού για την οικονομία και την κοινωνία της Γερμανίας. Το FSFE παρέχει μια ανάλυση των προγραμμάτων των κομμάτων, μαζί με τις ερωτήσεις που απαντήθηκαν από τους υποψήφιους. Το FSFE θα συνεχίσει να υπηρετεί ως ένας ικανός συνεταίρος των πολιτικών και άλλων ενδιαφερόμενων για τη δυναμική του Ελεύθερου Λογισμικού.