Η μετάφραση μπορεί να είναι ξεπερασμένη με πρωτότυπο κείμενο. Βοήθησέ μας να μεταφράσουμε αυτή και άλλες σελίδες στο fsfe.org, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να διαβάσουν το μήνυμα μας στην μητρική τους γλώσσα.

Νέα

Υπόθεση της Microsoft περί αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας: το FSFE προσφέρει αναλυτική έκθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

στις:

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκεται στα πρόθυρα διακανονισμού για δύο υποθέσεις αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας εναντίον της Microsoft. Οι λεπτομέρειες του διακανονισμού θα καθορίσουν πόσος ανταγωνισμός μπορεί να υπάρξει στην αγορά λογισμικού της Ευρώπης για τα επόμενα χρόνια.

Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού έχει αναλύσει τα σημαντικότερα στοιχεία τα οποία ένας διακανονισμός θα πρέπει να περιέχει για να επιτρέψει πραγματικό ανταγωνισμό στην Ευρωπαϊκή αγορά λογισμικού. Έχει συνοψίσει αυτά τα σημεία-κλειδιά σε μια επιστολή προς την Επίτροπο Ανταγωνισμού Neelie Kroes:

Η Kroes διερευνά την πρακτική της Microsoft να προσδένει τον περιηγητή της Internet Explorer στα λειτουργικά της συστήματα Windows, αποκλείοντας τους ανταγωνιστές κατασκευαστές περιηγητών. Προσπαθεί επίσης να πείσει τη Microsoft να ανακοινώνει επαρκείς πληροφορίες ώστε οι ανταγωνιστές να μπορούν να κάνουν το λογισμικό γραφείου που παράγουν να λειτουργεί με το κυρίαρχο λειτουργικό σύστημα της εταιρίας. Αυτό είναι κάτι που η Microsoft έχει αρνηθεί να κάνει στο παρελθόν.

Το FSFE θεωρεί ότι ένας διακανονισμός στην υπόθεση των περιηγητών χρειάζεται να τοποθετεί τους ανταγωνιστικούς περιηγητές σε ισότιμη βάση με τον Internet Explorer της Microsoft με την προ-εγκατάσταση αυτών. Ταχέως αναπτυσσόμενοι περιηγητές θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται σε μια αμερόληπτη οθόνη επιλογής.

Για τις εφαρμογές γραφείου, το FSFE υποστηρίζει ότι το μονοπώλιο του λογισμικού θα πρέπει να ανακοινώνει πληροφορίες διαλειτουργικότητας με τρόπο ώστε αυτές να μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο Ελεύθερο Λογισμικό. Η εταιρία πρέπει επίσης να προβεί σε μια δεσμευτική δήλωση ότι δεν θα επιβάλλει τις πατέντες της ενάντια στο Ελεύθερο Λογισμικό. Αυτό θα εμπόδιζε τη Microsoft να χρησιμοποιεί Φόβο, Αβεβαιότητα και Αμφιβολία (Fear, Uncertainty and Doubt, FUD) για να κρατήσει τους ανταγωνιστές μακριά από τη χρήση αυτών των πληροφοριών.