Νέα

Η ενιαία πατέντα απειλεί την καινοτομία στην Ευρώπη

στις:

Θα δούμε σύντομα δικαστικές αγωγές όπως της Apple εναντίον Samsung να γίνονται στην Ευρώπη; Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρόκειται να καθορίσει τη μελλοντική πορεία για το σύστημα πατεντών της Ευρώπης. Στις 17 και 18 Σεπτεμβρίου, η επιτροπή νομικών υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα συζητήσει πρόταση για μία πατέντα που θα καλύπτει την ΕΕ. Από τώρα μέχρι τις 18 Σεπτεμβρίου, το FSFE θα παρέχει συνεχώς ενημέρωση και αναλύσεις στον ιστοχώρο μας για την ενιαία πατέντα.

Η πρόταση αυτή έχει αντιμετωπίσει μαζική κριτική από διαφορετικές πλευρές. Στην τωρινή της μορφή, θα σημαίνει:

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο προειδοποίησε τον Μάρτιο του 2011 ότι η προηγούμενη πρόταση για τις πατέντες ήταν ασυμβίβαστη με τους νόμους της ΕΕ (pdf).

Τον Δεκέμβριο του 2011, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε να αλλάξει την πρόταση. Ήταν μια αλλαγή προς το χειρότερο: Με την αφαίρεση τριών άρθρων κλειδιών, το Συμβούλιο μείωσε κατά πολύ το ρόλο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στο μελλοντικό σύστημα της ενιαίας πατέντας. Ο εισηγητής για την επιτροπή νομικών υποθέσεων του Κοινοβουλίου Bernhard Rapkay, προειδοποίησε ότι αυτή η ξαφνική τροποποίηση ήταν πιθανό να παραβιάσει την νομοθεσία της ΕΕ. [Η παράγραφος ενημερώθηκε για να καταγράψει τα σχόλια του εισηγητή της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων].

Για να διατηρήσουμε και να διευρύνουμε την ικανότητα της Ευρώπης για καινοτομία, το FSFE απαιτεί:

-> Ανακαλύψτε περισσότερα σχετικά με την ενιαία πατέντα